Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învaţământ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SLIVNA
Disciplina: RELIGIE – CULTUL CREŞTIN ORTODOX
An şcolar: 2017 -2018
Clasa : a V-a
Nr. de ore:1 oră/săptămână
Profesor: Marius Elisei

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

UNITĂŢI
NR.
DE C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ORE
ÎNVĂŢARE
Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2 12.09-23.09
Sfintele Taine ale Bisericii - generalităţi 1 26.09-30.09
1.1 Sfânta Taină a Botezului 1 3.10-7.10
I.CREDINŢA 2.1 Sfânta Taină a Mirungerii 1 10.10-14.10
CREŞTINĂ 3.1 Sfânta Taină a Spovedaniei 1 17.10.21.10
3.5 Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 24.10-28.10
Recapitulare, sistematizare şi evaluare 1 31.10-4.11
Despre sărbători-împărţirea şi importanţa lor 1 7.11-11.11
II. SFINŢIREA 3.3 Duminica – sărbătoarea săptămânală a creştinilor 1 14.11-18.11
TIMPULUI 4.3
Sărbătorile împărăteşti 2 21.11-2.12
Recapitulare , sistematizare, evaluare 1 5.12-9.12
III. MARI Naşterea Domnului- bucurie la toată lumea 12.12-16.12
SĂRBĂTORI 2
CREŞTINE 19.12-23.12
Întemeierea Bisericii Creştine. Răspândirea
IV. BISERICA ÎN 1 9.01-13.01
creştinismului
PRIMELE
Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre.
VEACURI 1 16.01-20.01
Sfântul Apostol Andrei
CREŞTINE
Recapitulare, sistematizare, 1 23.01-27.01
Evaluare semestrială 1 30.01-3.02

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a V a


1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a Va elevii vor fi capabili:
1.1 Explicarea rolului şi a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea şi desăvârşirea crestinilor.
1.2 Identificarea, în pildele studiate, a modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu.
2.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a Va elevii vor fi capabili:
2.1 Integrarea corectă a termenilor religioşi, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare
2.2 Comunicarea clară şi corectă a conţinutului şi mesajului moral-religios din textile studiate.
3. MNIFESTAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE
Competenţe specifice
La sfărşitul clasei aV a elevii vor fi capabili:
3.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine;
3.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului;
3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi;
3.4 Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare;
3.5 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată, pe paginile web recomandate de profesorul de religie.
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a V a elevii vor fi capabili:
4.1 Integrarea în comportamentul cotidian, a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.
4.2 Aplicarea învăţăturilor creştine cu privire la relaţiile dintre semeni şi cu natura înconjurătoare.
4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători.
5. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a V a elevii vor fi capabili:
5.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe şi convingeri.
5.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii, atât în comunicarea directă, cât şi în spaţiul virtual..

Director,
Stratica Maria

S-ar putea să vă placă și