Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învaţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SLIVNA
Disciplina: RELIGIE – CULTUL CREŞTIN ORTODOX
An şcolar: 2017 -2018
Clasa: a VII-a
Nr. de ore: 1 oră/săptămână
Profesor: Marius Elisei

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

UNITĂŢI
NR.
DE C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ORE
ÎNVĂŢARE
Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2 12.09-23.09
.Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta 26.09-30.09
2.1 Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2
2.2 3.10-7.10
I.CREDINŢA
3.1 Crearea lumii 10.10-14.10
CREŞTINĂ 1 17.10.21.10
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume 1 24.10-28.10
Recapitulare, sistematizare, evaluare 1 31.10-4.11
Puterea credinţei şi a prieteniei- Vindecarea
1 7.11-11.11
slăbănogului din Capernaum
Hristos, Lumina lumii- Vindecarea orbului din
1 14.11-18.11
II.IISUS HRISTOS- naştere
ÎNVĂŢĂTOR ŞI Atotputernicia lui Dumnezeu- Învierea lui
MÂNTUITOR 1.2 1 21.11-25.11
Lazăr
4.2 Căinţă şi iertare- Pilda Fiului Risipitor 28.11-2.12
5.1 2
5.12-9.12
Bogăţia darurilor lui Dumnezeu- Pilda talanţilor 1 12.12-16.12
Naşterea Domnului 1 19.12-23.12
Rugăciunea în viaţa creştinului 1 9.01-13.01
Sfânta Liturghie - întâlnire cu 1 16.01-20.01
III.EXPRIMAREA Recapitulare, sistematizare 1 23.01-27.01
ÎNVĂŢĂTURII Evaluare semestrială 30.01-3.02
CREŞTINE 1

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VII a


1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili
1.1 Argumentarea faprtului că Dumnezeu este Creator şi Proniator al lumii
1.2 Recunoaşterea iubirii lyui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăţăturile Sale.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioaşi învăţaţi în contexte lingvistice noi.
2.2 Elaborarea de scurte texte
3. MANIFESTAREA VALORILOR ŞI CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDIN ŞI COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Prezentarea structurii şi a importanţei Sfintei Scripturi.
3.2 Explicarea roluluişi a importanţei participării conştiente şi active a credincioşilor la rugăciunile Bisericii.
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VII a elevii vor fi capabili:
4.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri.
4.2 Argumentarea importanţa participării active la viaţa comnunităţii

5. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII


Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VII a elevii vor fi capabili:
5.1. Participarea activă la acţiuni civice alături de personae care au alte credinţe sau convingeri religioase.
Director,
Stratica Maria

S-ar putea să vă placă și