Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECTIE

DATA:

CLASA: a-VI-a A

PROFESOR: Androne Alexandru Sorin

SCOALA: CSEI –Rm Sarat

ARIA CURRICULARA:Matematica si stiinte ale naturii

DISCIPLINA:Elemente de matematica aplicata

UNITATEA DE INVATARE :Elemente de geometrie.

TEMA: Identificarea si discriminarea formelor geometrice utilizand obiecte, modele si desene.

TIPUL LECTIEI : Consolidarea cunostintelor

OBIECTIVE CADRU:

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii


2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate
OBIECTIVE DE REFERINTA :

O1: să rezolve probleme cu conţinut geometric;


O2: sa realizeze corespondenţa între elementele a două mulţimi, în vederea comparării acestora;
O3: să construiască figuri geometrice prin reprezentare grafică;
O4: să manifeste îndemânare în mânuirea instrumentelor de geometrie (rigla, echerul);
O5: sa formeze multimi de elemente corespunzatoare numarului precizat;
O6: sa redea grafic cifrele in concentrul 0 - 10, respectând liniatura caietului, modelul şi încadrarea în pagină.
O7: să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 10, pe baza
unor criteii date;
O8: să estimeze numărul de obiecte dintr-o mulţime şi să verifice prin numărare estimarea făcută;

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 COGNITIVE:
1. să identifice formele, figurile şi corpurile geometrice studiate;
2. să construiască figuri geometrice prin reprezentare grafică;
3. să determine perimetrul unor poligoane;
4. să realizeze desene pornind de la anumite figuri geometrice
5.sa rezolve exercitii simple de adunare in concentrul 0-20.
6.sa formeze multimi de elemente dupa criteriile date;
7.sa numere crescator/descrescator;
8.sa observe si sa intuiasca elementele componente ale multimilor;
9.sa scrie pe tabla cifrele;

 AFECTIVE:

1.Sa participe cu placere si interes la ora de matematica.

2.Sa colaboreze cu colegii,in vederea rezolvarii sarcinilor in perechi/pe grupe.

REZULTATE ASTEPTATE:

-participarea elevilor cu placere la ora,in mod activ,constient;

-consolidarea si fixarea cunostintelor

-dezvoltarea rapiditatii de calcul mintal,a gandirii matematice;

-operarea cu terminologia specifica;

-antrenarea in activitate a tuturor elevilor clasei;

RESURSE:
 metodologice:

*conversatia,explicatia,exercitiul,jocul didactic,problematizarea,munca independenta;

 procedurale:

*frontal,individual,in perechi;

 materiale:

*fise de lucru, fise de munca independenta, planse didactice, caietul elevului, tabla magnetica, magneti, laptop;

 umane:
*colectivul clasei aVI-a A ;

 bibliografice:

*Curriculum National

*Gagne,R.M.,Briggs,L.-,,Principii de design ale instruirii,EDP,Bucuresti,1977

*Frant,I.A.-,,Ghid de practica pedagogica pentru studentii colegiilor universitare de institutori’’, Ed.Solness, Timisoara,
2002.

 temporale:

*45 minute
ETAPELE OB. CONTINUTUL INSTRUCTIV EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
OP METODE FORME RESURSE
LECTIEI DE MATERIALE
ORGANIZARE
SI DE TIMP

I. -crearea conditiilor organizatorice si frontal Materiale Obs.


MOMENT psihologice necesare pentru desfasurarea necesare sistematica
lectiei
ORGANIZATORIC eficienta a lectiei de matemática;
-se pregateste materialul didactic necesar
lectiei;
II. OOA1 - asculta si danseaza dupa melodia Expunerea Frontal Videoproiect Obs.sistematic
CAPTAREA “Danseaza crocodilul” (Anexa 1) or a
Laptop
ATENTIEI Suport ppt
III. OO1 -se rezolva variate exercitii in scopul Conversatia Caiete de
REACTUALIZAREA reactualizarii cunostintelor anterior teme
Evaluare orala
CUNOSTINTELOR OO2 insusite:
ANTERIOARE OO3
 Ex.de consolidare a succesiunii Exercitiul Frontal
numerelor 0-10;
Plase
 Ex.de pozitionare a cifrelor in sirul
OO4 didactice
numarului 0-10;
OO5  Ex.de stabilire a vecinilor unui numar Explicatia
dat;
Evaluare
 Ex.de comparare a doua numere
scrisa Munca
date; Individual Fise de independenta
munca
independenta
IV. OOA1 -se anunta titlul lectiei noi si obiectivele Conversatia Frontal Obs.sistematic
ANUNTAREA vizate,in termeni pe intelesul elevilor; a
TITLULUI LECTIEI
SI A
OBIECTIVELOR
V. -elevii recunosc, in baza planselor folosite, o Individual
OOA2
DESFASURAREA serie de animale; cu acestea vor forma
LECTIEI multimi; Frontal
OOC6
-se formeaza multimi a cate x imagini (x
OOC8 fiind in concentrul 1 - 10) ,atat la Betisoare
tabla,precum si in banci,individual sau in Magneti Obs.sitematica
Tabla
perechi; magnética
OOC7 -se numara elementele grupate; elevii Observarea Caietul
completeaza multimile cu elementele lipsa; dirijata elevului Evaluare orala
OOC -elevii numara crescator si descrescator in Plase
9 didactice
concentrul 0-10;
- elevilor li se solicta sa recunoasca diferite
forme geometrice;
- elevii vor calcula perimetrul formelor Demonstrati Frontal Analiza
a produselor
identificate, exersandu-si astfel abilitatile de activitatii
adunare; Caiete
- la rezolvarea variilor sarcini, elevii vor fi Manuale
remunerati, urmand a folosi bancnotele de Frontal
monopoly obtinute in diferite exercitii de
Exercitiul
adunare si scadere.
Individual
Explicatia
VI. OOC9 -se rezolva exercitii din fisele de lucru Exercitiul Individual
EVALUAREA individuale (numarare, compunere, Munca
OOC independent Fise de Evaluare
REZULTATELOR 10 descompunere, vecinii a munca scrisa
OOA1
numerelor,pozitionare,probleme ilustrate) independenta
(anexa 2, anexa 3) – in functie de nivelul
fiecarui elev prezent;
VII. -se fac aprecieri finale ; Conversatia Frontal Caiete Obs.sistematic
APRECIERI - se primesc informatii despre tema pentru a
FINALE acasa;
-elevii activi sunt recompensati cu
calificativul FB.
Anexa 1

Dansul crocodilului

Acesta-i dansul crocodilului!

…si voi dansa!

Asa danseaza si crocodilul!

Ne miscam usor, cu-ncetisorul…

Asa danseaza si crocodilul!

Cu codita matura covorul!

Asa danseaza si crocodilul!

Ne miscam usor, cu-ncetisorul…

Asa danseaza si crocodilul!

Cu codita matura covorul!


Miscandu-si codita

(de-aici incolo)

Miscandu-si codita

(de colo – colo)

Miscandu-si codita

(de-aici incolo)

Asa danseaza si crocodilul!

Miscandu-si codita

(de-aici incolo)

Miscandu-si codita

(de colo – colo)

Miscandu-si codita

(de-aici incolo)

Asa danseaza si crocodilul!

Asa danseaza si crocodilul!

Ne miscam usor, cu-ncetisorul…


Asa danseaza si crocodilul!

Cu codita matura covorul!

ANEXA 2---EXERCITII

1. Formaţi grupuri de câte 9 elemente.

2. Descompuneţi numerele:

3
4 7 8 9
3.Scrie numărul de elemente din fiecare căsuţă.

4.Continuă şirul:

1 * 3 * * *

5. Taie fiecare al noualea element din mulţime:


ANEXA 3

1. Taie obiectele in plus:


9

9
2. Scrie vecinii numerelor, colorează apoi cu roşu numărul mai mare şi cu verde numărul mai mic:

9
2 6 5

5. Scrie în pătrăţel câte flori a desenat Alina. Dacă ai aflat, colorează-le !

2
Anexa 2