Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII și CERCETĂRII al REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI


FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ și MICROELECTRONICĂ
DEPARTAMENTUL INGINERIA SOFTWARE și AUTOMATICĂ

RAPORT la lucrarea de laborator Nr. 5


Disciplina: Tehnici si Mecanisme de Proiectare Software
TEMA: Proxy

Elaborat: st. gr. TI-171 Rotari Viorel


Verficat: conf. univ. Scrob Sergiu

Chișinău – 2020
Scopul Lucrarii:
Studierea domeniului de interes (tema individuală a studentului) și identificarea
unei probleme de proiectare diferită de cea din Lucrarea 4, care poate fi soluționată
cu ajutorul unui șablon de proiectare din clasa șabloanelor structurale, diferit de cel
utilizat în Lucrarea 4. Implementarea soluției într-un limbaj de programare orientat
pe obiecte. Elaborarea diagramei de clase UML care corespunde cu soluția
implementată, a unui șablon din clasa structurală. Descrieți problema identificată,
motivația, participanții și rolurile lor în șablonul utilizat, de asemenea includeți
rezultatele execuției programului.

Descrierea :
Să înțelegem necesitatea modelului Proxy Designe pattern cu exemplu de Proxy
Server.

Un server care se află între o aplicație client, cum ar fi un browser web și un server
real, se numește Proxy Server. Acest server proxy interceptează toate cererile
primite pentru serverul real pentru a vedea dacă poate îndeplini singură solicitările.
Dacă nu, va transmite cererile către serverul real..
Respectiv am realizat o aplicatie care are drept functional adribuirea rolurilor
pentru fiecare angajat , care au dreptul sa realizeze schibari si adaugare stergerea
documentelor si produselor in cadru sistemului intern al aplicatiei .
Acest functional ne permite imbunatatirea nucrului in gadrul companiei , si marirea
securitati interne .

Mersul lucrarii:
Diagrama UML

Realizarea practica :

Reprezentarea grefica de lucru a plicatiei


Subiect (ISharedFolder): Aceasta este o interfață care definește membrii care
urmează să fie implementați de clasa RealSubject și Proxy, astfel încât Proxy să
poată fi utilizat oriunde se așteaptă RealSubject. În exemplul nostru, este interfața
ISharedFolder.
RealSubject (SharedFolder): Aceasta este o clasă pe care vrem să o utilizăm mai
eficient folosind clasa proxy. În exemplul nostru, este clasa SharedFolder.
Proxy (SharedFolderProxy): Aceasta este o clasă care deține o referință a clasei
RealSubject și poate accesa membrii clasei RealSubjecr, după cum este necesar.
Trebuie să implementeze aceeași interfață ca RealSubject, astfel încât cele două să
poată fi utilizate în mod interschimbabil. În exemplul nostru, este clasa
SharedFolderProxy.
Initial am creat clasa de baja unde definim modelul cu datele de intrare

Această interfață definește metodele comune care vor fi implementate de


RealSubject și clasa Proxy
Această clasă implementează interfața subiect (ISharedFolder).

Această clasă a implementat, de asemenea, interfața subiect (ISharedFolder),


precum și o referință la obiectul real.
Codul Main method

Rezultatul obtinut.
Concluzie:
In aceasta lucrare de laborator am obtinut cunostinte practice de implementarea
DesignePtatttern Proxy care ne permite Conectiunea participantilor aplicatiei in
cadrul uni asa numit server local prin care el daca are acces sa faca modificari in
fisierele sistemului , proxy este un model de proiectare foarte des utilizat in cadrul
unui sistem local inchis .