Sunteți pe pagina 1din 13

1. Aflafi toate datele despre grupele de studii de la facultate.

2. Sa se obtina lista disciplinelor in ordine descrescatoare a numarului de ore.

3. Aflati cursurile (Disciplina) predate de fiecare profesor (Nume_Profesor, Prenume_Profesor)


sortate descrescator dupa nume ~i apoi prenume.

4. Afi~ati care dintre discipline au denumirea formata din mai mult de 20 de caractere?

5. Sa se afi~eze lista studentilor al caror nume se termina in ,,u"

6. Afi~ati numele ~i prenumele primilor 5 studenti, care au obtinut note in ordine descrescatoare la
al doilea test de la disciplina Baze de date. Sa se foloseasca optiunea TOP ... WITH TIES.

7. in ce grupa (Cod_ Grupa) invata studentii care locuiesc pe strada 31 August?

8. Obtineti identificatorii ~i numele studentilor, ale examenelor sustinute in anul 2018.

9. Gasiti numele, adresa studentilor ~i codul disciplinei la care studentii au avut eel putin o nota
mai mare decat 8 in 2018.

10. Gasiti studentii (numele, prenumele), care au obtinut la disciplina Baze de date (examen), in
anul 2018, vreo nota mai mica de 8 ~i mai mare ca 4.

11. Furnizati numele ~i prenumele profesorilor, care au predat disciplina Baze de date, in 2018, ~i
au evaluat vreun student cu nota nesatisracatoare la reu~ita curenta.

1tificator fesorului

grupei

1are). In itudent), JI grupei

or

ifesor)

:e la al

ta mai

n anul

, ~i au

lnstruc/iunea SELECT Transact-SQL

12. Furnizati, in evidenta academica (reu~ita) a studentilor cu prenumele Alex, urmatoarele date:
numele, prenumele, denumirea disciplinei, notele (inclusiv la probele intermediare) ~i anul la care
au sustinut.

13. Aflati cursurile urmate de catre studentul Florea loan.

14. Aflati numele ~i prenumele studentilor, precum ~i cursurile promovate cu note mai mari de 8 la
examen.

15. Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care au sustinut examen atat la profesorul Ion, cat ~i la
profesorul Gheorge in anul 2017 (folositi pentru nume clauza LIKE)
16. Furnizati numele ~i prenumele studentilor, care au studiat discipline cu un volum de lectii mai
mic de 60 de ore, precum ~i profesorii (identificatorii) respectivi, care le-au predat.

17. Afi~ati numele ~i pronumele profesorilor, care au predat eel putin o disciplina studentului cu
identificatorul 100.

18. Afi~ati numele ~i prenumele profesorilor, care au predat doar discipline cu o incarcare orara
mai mica de 60 de ore.

19. Gasiti numele ~i prenumele profesorilor, care au predat discipline, in care studentul
"Cosovanu" a fost respins (nota <5) la eel putin o proba.

20. Afi~ati numarul de studenti care au sustinut testul (Testul 2) la disciplina Baze de date in 2018.
21. cate note are fiecare student? Furnizati numele ~i prenumele lor.

22. Sa se obtina numaru! de discipline predate de fiecare profesor (Nume_Profesor, Prenume _


Profesor).

23. Sa se obtina lista disciplinelor (Disciplina) sustinute de studenti cu nota medie de promovare la
examen mai mare de 7, in ordine descrescatoare dupa denumirea disciplinei.

24. Sa se afi~ase lista disciplinelor (Disciplina) predate de eel putin doi profesori.

25. in ce grupe de studii (Cod_ Grupa) figureaza mai mult de 24 de studenti?

26. Gasiti numele, prenumele ~i adresele studentilor ~i ale profesorilor care locuiesc pe strada 31
August.

27. Afi~ati studentii (identificatorii) care au sustinut (evaluare examen) la toate disciplinele
predate de prof. lon.

28. Gasiti numele, prenumele ~i media grupei studentilor care au sustinut toate disciplinele
predate de profesorii ce locuiesc pe strada 31 August.

29. Determinati numele ~i prenumele studentilor, care au sustinut examene cu o nota mai mica
decat oricare dintre notele studentilor cu identificatorul l 00.

30. Cati studenti au studiat, deja, disciplina Baze de date in 2018 ~i 2019 ~i care este media lor la
reu~ita curenta?

31. Fumizati numele ~i prenumele studentilor, care au avut mai mult de doua dezaprobari intr-un
an la o disciplina.

32. Fumizati numele, prenumele ~i media notelor pe grupe pentru studenti

33. Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care nu au luat nota. de promovare la reu~ita curenta
la nicio disciplina.

34. Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care nu au luat note de promovare (inclusiv note
intermediare) la nicio disciplina.

35. Gasiti denumirile disciplinelor ~i media notelor pe disciplina. Afi~ati numai disciplinele cu medii
mai mari de 7.0.

36. Gasiti numele, prenumele ~i adresele studentilor ~i ale profesorilor care locuiesc 'intr-o
localitate. Sa se afi~eze denumirea localitatii ~i numarul de locuitori inclu~i 'in cele doua categorii.
Datele se afi~eaza 'in ordinea crescatoare a numarului membrilor din categoria mentionata
anterior.

Instruc/iunea SELECT Transact-SQL

37. Gasiti disciplina sustinuta de studenti cu nota medie (la examen) cea mai inalta. 38. Furnizati
denumirile disciplinelor cu o medie mai mica decat media notelor de la disciplina Baze de date. 39.
Gasiti denumirile disciplinelor la care nu au sustinut examenul, in medie, peste 5% de studenti

/* 1). Aflati toate datele despre grupele de studii de la facultate.*/

--SELECT *

--FROM grupe;

/* 2). Sa se obtina lista disciplinelor in ordine descrescatoare a numarului de ore. */

--SELECT Disciplina

--FROM discipline

--ORDER BY Nr_ore_plan_disciplina DESC;

/* 3). Aflati cursurile (Disciplina) predate de fiecare profesor (Nume_Profesor, Prenume_Profesor)


sortate descrescator dupa nume ~i apoi prenume. */

--SELECT DISTINCT Disciplina as CursPredat, Nume_Profesor, Prenume_Profesor

--FROM discipline a JOIN profesori g ON a.Id_Disciplina = g.Id_Profesor

--ORDER BY Nume_Profesor DESC, Prenume_Profesor;

/* 4). Afi~ati care dintre discipline au denumirea formata din mai mult de 20 de caractere? */

--SELECT Disciplina

--FROM discipline

--WHERE LEN(Disciplina) > 20;

/* 5). Sa se afi~eze lista studentilor al caror nume se termina in ,,u" */

--SELECT Disciplina

--FROM discipline

--WHERE Disciplina LIKE '%a';


/* 6). Afi~ati numele ~i prenumele primilor 5 studenti, care au obtinut note in ordine
descrescatoare la al doilea test de la disciplina Baze de date.

Sa se foloseasca optiunea TOP ... WITH TIES. */

--SELECT TOP(5) WITH TIES Nume_Student, Prenume_Student, r.Nota

--FROM discipline d ,studenti a JOIN studenti_reusita r ON r.Id_Student = a.Id_Student

--WHERE Tip_Evaluare = 'Testul 2' AND Disciplina = 'Baze de date' AND d.Id_Disciplina =
r.Id_Disciplina

--ORDER BY Nota DESC;

/* 7). In ce grupa (Cod_ Grupa) invata studentii care locuiesc pe strada 31 August? */

--SELECT DISTINCT Cod_Grupa , Nume_Student, Prenume_Student, Adresa_Postala_Student

--FROM grupe, studenti

--WHERE Adresa_Postala_Student LIKE '%31 August%'

/* 8). Obtineti identificatorii ~i numele studentilor, ale examenelor sustinute in anul 2018. */

--SELECT DISTINCT r.Id_Student, s.Nume_Student

--FROM studenti s JOIN studenti_reusita r ON s.Id_Student = r.Id_Student

--WHERE Data_Evaluare LIKE '%2018%';

/* 9). Gasiti numele, adresa studentilor ~i codul disciplinei la care studentii au avut cel putin o nota
mai mare decat 8 in 2018. */

--SELECT DISTINCT Nume_Student,Adresa_Postala_Student, r.Id_Disciplina , Nota

--FROM studenti s JOIN studenti_reusita r ON s.Id_Student = r.Id_Student

--WHERE Data_Evaluare LIKE '%2018%' AND Nota > 8;

/* 10). Gasiti studentii (numele, prenumele), care au obtinut la disciplina Baze de date (examen), in
anul 2018, vreo nota mai mica de 8 ~i mai mare ca 4. */

--SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student

--FROM discipline, studenti, studenti_reusita

--WHERE Disciplina = 'Baze de date' AND Tip_Evaluare = 'Examen' AND Data_Evaluare LIKE '%2018%'
AND Nota < 8 AND Nota > 4;

/* 11). Furnizati numele ~i prenumele profesorilor, care au predat disciplina Baze de date,
in 2018, ~i au evaluat vreun student cu nota nesatistacatoare la reu~ita curenta. */

--SELECT DISTINCT Nume_Profesor, Prenume_Profesor

--FROM studenti_reusita, profesori, discipline

--WHERE Disciplina = 'Baze de date' AND Tip_Evaluare = 'Reusita curenta' AND Data_Evaluare LIKE
'%2018%' AND Nota < 4;

/* 12). 12. Furnizati, in evidenta academica (reu~ita) a studentilor cu prenumele Alex,


urmatoarele date: numele, prenumele,

denumirea disciplinei, notele (inclusiv la probele intermediare) ~i anul la care au sustinut. */

--SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student,Disciplina,Nota,Data_Evaluare,Tip_Evaluare

--FROM studenti s JOIN studenti_reusita r ON s.Id_Student = r.Id_Student , discipline

--WHERE Prenume_Student = 'Alex'

--ORDER BY Data_Evaluare;

/* 13). Aflati cursurile urmate de catre studentul Florea loan. */

--SELECT DISTINCT Disciplina

--FROM discipline, studenti s JOIN studenti_reusita r ON s.Id_Student = r.Id_Student

--WHERE Nume_Student = 'Florea' AND Prenume_Student = 'Ioan';

/* 14). Aflati numele ~i prenumele studentilor, precum ~i cursurile promovate cu note mai mari de
8 la examen. */

--SELECT DISTINCT s.Nume_Student, s.Prenume_Student, d.Disciplina

--FROM studenti s,discipline d JOIN studenti_reusita r ON d.Id_Disciplina = r.Id_Disciplina

--WHERE Nota > 8 AND Tip_Evaluare = 'Examen'

--ORDER BY Disciplina;

/* 15). Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care au sustinut examen atat la profesorul Ion, cat
~i la profesorul Gheorge in anul 2017 (folositi pentru nume clauza LIKE) */

-- SELECT Nume_Student, Prenume_Student

-- FROM studenti_reusita r JOIN studenti s ON r.Id_Student = s.Id_Student , profesori p

-- WHERE p.Prenume_Profesor LIKE '%Ion%' AND Tip_Evaluare = 'Examen' AND


Data_Evaluare LIKE '%2018%'
--INTERSECT

-- SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student

-- FROM studenti_reusita r JOIN studenti s ON r.Id_Student = s.Id_Student , profesori p

-- WHERE p.Prenume_Profesor LIKE '%George%' AND Tip_Evaluare = 'Examen' AND


Data_Evaluare LIKE '%2018%'

/* 16). Furnizati numele ~i prenumele studentilor, care au studiat discipline cu un volum de lectii
mai mic de 60 de ore,

precum ~i profesorii (identificatorii) respectivi, care le-au predat. */

--SELECT DISTINCT s.Nume_Student, s.Prenume_Student,Id_Profesor

-- FROM (SELECT Nr_ore_plan_disciplina FROM discipline WHERE Nr_ore_plan_disciplina < 60)


AS ORE , studenti s,studenti_reusita r

--WHERE ORE.Nr_ore_plan_disciplina = Nr_ore_plan_disciplina AND r.Id_Student = s.Id_Student AND


r.Id_Disciplina = Id_Disciplina

--ORDER BY Nume_Student;

/* 17). Afi~ati numele ~i pronumele profesorilor, care au predat eel putin o disciplina studentului
cu identificatorul 100 */

--SELECT DISTINCT Nume_Profesor, Prenume_Profesor

--FROM profesori p, studenti_reusita r, studenti s

--WHERE r.Id_Student = 100 AND r.Id_Profesor = p.Id_Profesor

--ORDER BY Nume_Profesor;

/* 18). Afi~ati numele ~i prenumele profesorilor, care au predat doar discipline cu o incarcare orara
mai mica de 60 de ore. */

--SELECT DISTINCT Nume_Profesor, Prenume_Profesor

--FROM profesori p, discipline d, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Profesor = p.Id_Profesor AND r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina AND


Nr_ore_plan_disciplina < 60

--ORDER BY Nume_Profesor;

/* 19). Gasiti numele ~i prenumele profesorilor, care au predat discipline, in care studentul
"Cosovanu" a fost respins (nota <5) la eel putin o proba. */

--SELECT DISTINCT Nume_Profesor, Prenume_Profesor


--FROM profesori p, studenti_reusita r, studenti s

--WHERE r.Id_Profesor = p.Id_Profesor AND r.Id_Student = s.Id_Student AND Nume_Student =


'Cosovanu' AND Nota <5

--ORDER BY Nume_Profesor;

/* 20). Afi~ati numarul de studenti care au sustinut testul (Testul 2) la disciplina Baze de date in
2018. */

--SELECT COUNT(Nume_Student) AS Numarul_de_studenti

--FROM studenti s, discipline d, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina AND Disciplina = 'Baze de


date' AND Tip_Evaluare = 'Testul 2' AND Data_Evaluare LIKE '%2018%';

/* 21). Cate note are fiecare student? Furnizati numele ~i prenumele lor. */

--SELECT Nume_Student, Prenume_Student, COUNT(Nota) AS Numarul_de_note

--FROM studenti_reusita r JOIN studenti s ON r.Id_Student= s.Id_Student

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student

--ORDER BY Nume_Student;

/* 22). Sa se obtina numarul de discipline predate de fiecare profesor (Nume _ Profesor, Prenume
_ Profesor). */

--SELECT Nume_Profesor, Prenume_Profesor, COUNT(DISTINCT r.Id_Disciplina) as


Numarul_de_discipline

--FROM discipline d, studenti_reusita r, profesori p

--WHERE r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina AND r.Id_Profesor = p.Id_Profesor

--GROUP BY Nume_Profesor, Prenume_Profesor

--ORDER BY Nume_Profesor;

/* 23). Sa se obtina lista disciplinelor (Disciplina) sustinute de studenti cu nota medie de


promovare la examen mai mare de 7,

in ordine descrescatoare dupa denumirea disciplinei. */

--SELECT DISTINCT Disciplina, AVG(Nota) AS Nota_medie

--FROM studenti_reusita r

--join studenti s ON r.Id_Student = s.Id_Student

--join discipline d ON r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina


--WHERE Tip_Evaluare = 'Examen'

--GROUP BY Disciplina

--HAVING AVG(Nota) > 5

--ORDER BY Disciplina DESC;

/* 24). Sa se afi~ase lista disciplinelor (Disciplina) predate de eel putin doi profesori. */

--SELECT DISTINCT Disciplina, COUNT (DISTINCT r.Id_Profesor) AS NR_DE_PROFESORI

--FROM discipline d, studenti_reusita r, profesori p

--WHERE r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina

--GROUP BY Disciplina

--HAVING COUNT(DISTINCT r.Id_Profesor) >= 2

--ORDER BY Disciplina;

/* 25). In ce grupe de studii (Cod_ Grupa) figureaza mai mult de 24 de studenti? */

--SELECT Cod_Grupa, COUNT(DISTINCT Id_Student) AS NR_DE_STUDENTI

--FROM grupe g, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Grupa = g.Id_Grupa

--GROUP BY Cod_Grupa

--HAVING COUNT(DISTINCT Id_Student) > 24;

/* 26). Gasiti numele, prenumele ~i adresele studentilor ~i ale profesorilor care locuiesc pe strada
31 August. */

--SELECT Nume_Student, Prenume_Student, Adresa_Postala_Student

--FROM studenti

--WHERE Adresa_Postala_Student LIKE '%31 August%'

--UNION all

--SELECT Nume_Profesor, Prenume_Profesor, Adresa_Postala_Profesor

--FROM profesori

--WHERE Adresa_Postala_Profesor LIKE '%31 August%'

/* 27). Afi~ati studentii (identificatorii) care au sustinut ( evaluare examen) la toate disciplinele
predate de prof. Ion. */
--SELECT distinct Id_Student

--FROM studenti_reusita r, profesori p

--WHERE r.Tip_Evaluare = 'Examen' AND r.Id_Profesor = p.Id_Profesor AND p.Prenume_Profesor =


'Ion';

/* 28). Gasiti numele, prenumele ~i media grupei studentilor care au sustinut toate disciplinele
predate de profesorii ce locuiesc pe strada 31 August. */

--SELECT Distinct Nume_Student, Prenume_Student, r.Id_Grupa, AVG(Nota) OVER (PARTITION BY


r.Id_Grupa) as Media_grupei

--FROM studenti s, studenti_reusita r, profesori p, grupe g

--WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Id_Grupa = g.Id_Grupa AND Adresa_Postala_Profesor


LIKE '%31 August%'

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student, r.Id_Grupa, Nota

--ORDER BY r.Id_Grupa

/* 29). Determinati numele ~i prenumele studentilor, care au sustinut examene cu o nota

mai mica decat oricare dintre notele studentilor cu identificatorul 100. */

--SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student, r.Nota

--FROM studenti s, studenti_reusita r, (SELECT MIN(Nota) as NOTA

-- FROM
studenti_reusita rr

-- WHERE
rr.Tip_Evaluare = 'Examen' AND rr.Id_Student = '100' ) AS NOTA_MIN

--WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Tip_Evaluare = 'Examen' AND r.Nota < NOTA_MIN.NOTA

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student, NOTA_MIN.NOTA, r.Nota

/* 30). Cati studenti au studiat, deja, disciplina Baze de date in 2018 ~i 2019 ~i care este media lor
la reu~ita curenta? */

--SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student, MEDIA.NOTA, Data_Evaluare

-- FROM studenti s, discipline d, studenti_reusita r, (SELECT Nota as NOTA

--
FROM studenti_reusita) AS MEDIA

-- WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina AND r.Nota =


MEDIA.NOTA AND

-- r.Tip_Evaluare = 'Reusita curenta' AND d.Disciplina = 'Baze de date' AND


-- r.Data_Evaluare LIKE '%2018%' OR r.Data_Evaluare LIKE '%2019%'

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student, MEDIA.NOTA, Data_Evaluare

--ORDER BY Nume_Student;

/* 31). Furnizati numele ~i prenumele studentilor, care au avut mai mult de doua dezaprob~i intr-
un an la o disciplina. */

--SELECT Nume_Student, Prenume_Student, COUNT(r.Nota) AS NUMARUL_DE_DEZAPROBARI

--FROM studenti s, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Nota < 5 AND r.Data_Evaluare LIKE '%2017%'

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student

--HAVING COUNT(r.Nota) > 2

--UNION ALL

--SELECT Nume_Student, Prenume_Student, COUNT(r.Nota) AS NUMARUL_DE_DEZAPROBARI

--FROM studenti s, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Nota < 5 AND r.Data_Evaluare LIKE '%2018%'

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student

--HAVING COUNT(r.Nota) > 2

--order by Nume_Student

/* 32). Furnizati numele, prenumele ~i media notelor pe grupe pentru studenti */

--SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student, r.Id_Grupa, AVG(Nota) as 'Media notelor'

--FROM studenti s, studenti_reusita r, profesori p, grupe g

--WHERE r.Id_Student = s.Id_Student AND r.Id_Grupa = g.Id_Grupa

--GROUP BY Nume_Student, Prenume_Student, r.Id_Grupa

--ORDER BY r.Id_Grupa

-- 33). Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care nu au luat nota de promovare la reu~ita
curenta la nicio disciplina. */

SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student

FROM studenti s, studenti_reusita r

WHERE r.Id_Profesor = s.Id_Student AND r.Nota < 5 AND r.Tip_Evaluare = 'Reusita curenta' AND

r.Id_Disciplina = ANY (SELECT r.Id_Disciplina FROM studenti_reusita)


/* 34). Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care nu au luat note de promovare (inclusiv note
intermediare) la nicio disciplina. */

--SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student

--FROM studenti s JOIN studenti_reusita r ON r.Id_Student = s.Id_Student

--WHERE r.Tip_Evaluare = 'Examen'

--AND Nota = all (SELECT Nota FROM studenti_reusita r WHERE r.Tip_Evaluare = 'Examen' AND Nota
<5)

-- -- SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student

-- --FROM studenti s JOIN studenti_reusita r ON r.Id_Student = s.Id_Student

-- --WHERE Nota > 5 and r.Tip_Evaluare = 'Examen'

--extrage toate disciplinele care au fost predate la studentii cu reusita maxima---

--SELECT DISTINCT d.Disciplina ,(SELECT MAX(Nota) FROM studenti_reusita rr WHERE rr.Tip_Evaluare


= 'Reusita curenta') AS REUSITA_MAXIMA

--FROM

--studenti_reusita r

--join studenti s ON r.Id_Student = s.Id_Student

--join discipline d ON r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina

/* 35). Gasiti denumirile disciplinelor ~i media notelor pe disciplina. Afi~ati numai disciplinele cu
medii mai mari de 7.0. */

--SELECT Distinct Disciplina, AVG(CAST(Nota AS FLOAT)) AS Nota_Medie

--FROM discipline d, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina

--GROUP BY Disciplina

--HAVING AVG(Nota) >= 7

/* 36). Gasiti numele, prenumele ~i adresele studentilor ~i ale profesorilor care locuiesc intr-o
localitate. Sa se afi~eze
denumirea localitatii ~i numarul de locuitori inclu~i in cele doua categorii.

Datele se afi~eaza in ordinea crescatoare a numarului membrilor din categoria mentionatli anterior.
*/

--**************

/* 37). Gasiti disciplina sustinutii de studenti cu nota medie (la examen) cea mai inaltii. */

--SELECT Disciplina

--FROM discipline d, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina AND r.Tip_Evaluare = 'Examen' AND r.Nota = ALL (SELECT
MAX(Nota) FROM studenti_reusita)

--AND r.Nota > ANY (SELECT AVG(Nota) AS Nota_Medie FROM studenti_reusita)

--GROUP BY Disciplina

/* 38). Fumizati denumirile disciplinelor cu o medie mai mica decat media notelor de la disciplina
Baze de date. */

--SELECT d.Disciplina, AVG (Nota) AS Nota_Medie

--FROM studenti_reusita r JOIN discipline d ON r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina

--GROUP BY d.Disciplina

--HAVING AVG(Nota) < ALL (SELECT AVG(Nota) AS Nota_Medie

-- FROM studenti_reusita r JOIN discipline d ON r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina

-- WHERE Disciplina = 'Baze de date'

-- GROUP BY Disciplina)

/* 39). Gasiti denumirile disciplinelor la care nu au sustinut examenul, in medie, peste 5% de


studenti. */

--SELECT Disciplina

--FROM discipline d, studenti_reusita r

--WHERE r.Id_Disciplina = d.Id_Disciplina AND r.Tip_Evaluare = 'Examen' AND r.Id_Student = ALL

--(SELECT AVG(Id_Student) FROM studenti_reusita WHERE Tip_Evaluare = 'Examen' AND Nota < 5)

--GROUP BY Disciplina
--HAVING AVG(Id_Student)> 3.75