Sunteți pe pagina 1din 2

renaștere sufletească.

Și mă gândesc la lumea în care trăim, la mentalități și ispite, la ce e


bine și ce e rău, la alb și negru, la nuanțe de gri și mă gândesc la câte avem de trăit și

Troiţa
îndurat, la câte avem de iertat, la diferențe, la felul în care ocupațiile zilnice ne transformă și
ne întunecă și la cât de puțin loc a mai rămas pentru iubire în aceste vremuri. Viața, mai ales
azi, nu mai e simplă, nu mai e albă sau neagră. Viața e o sumă de nuațe de gri. Sunt mii de
lucruri care influențează un gest, o faptă și generează fericire sau suferință. Dar oare le
vedem? Le putem discerne? Decidem corect? Tăiem și spânzurăm? Renunțăm? Iertăm?
Dumnezeu ne dă o „a doua șansă” la fiecare regret, la fiecare spovedanie, la infinit, câte zile
avem. Dar noi? Noi cât, când facem asta? Andreea-Carla Mureșan Foaie redactată de Parohia Ortodoxă Română “Naşterea Domnului”, Cluj-Napoca,
Rusaliile, o mare sărbătoare Str. Răşinari 1A
După Marele Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, după Înălțarea Sa la cer, Cluj-Napoca, Anul XIII, Nr. 4, Iunie 2020
sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, a Rusaliilor, trebuie s-o simțim profund în sufletul nostru, ,,Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste,
în viața noastră. Pogorârea Duhului Sfânt însemnă încă o încercare dumnezeiască de a-i face s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau
pe cei nelegiuiți să fie mai buni, mai iertători, mai puțin păcătoși, unindu-i pe toți cei ce cred în ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi
Tatăl Ceresc și în Fiul Său Iisus Hristos, indiferent de limba pe care o vorbesc pe acest de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi”.
pământ. Este o încercare de a ne învăța cum să scăpăm și să ne ferim de Lucifer, de Satana. (Faptele Apostolilor 2, 1-4)
Prin Duhul Sfânt suntem feriți de păcate (Dă-ne nouă, credință și putere, Dumnezeule!). ,,Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar
Pentru aceasta, să-i dăm ascultare. Doar în acest fel putem lepăda de la noi povara cea grea aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu
a păcatelor. Astfel intrăm mai curați în Biserica lui Dumnezeu și ieșim mai buni, mai înțelepți, era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit”.(Ioan 7, 38-39)
mai dornici de a ajuta pe cei dragi (și toată omenirea), pentru că, în Biserică, coboară Duhul Misiunea ca lucrare a Duhului Sfânt şi dar al Adevărului
Sfânt, împodobind Sfântul Locaș unde preoții se roagă pentru noi. Prof. Dr. Nicolae Miu Întemeierea Bisericii ca finalizare a lucrării mântuitoare a lui Hristos prin pogorârea Duhului
Despre suflet Sfânt şi inaugurarea misiunii creştine evidenţiază faptul că Biserica şi misiunea sunt legate
,,Singurătatea te apropie de Dumnezeu, iar oamenii te îndepărtează de El”. De multe ori, ca indisolubil. Misiunea ţine de însăşi natura Bisericii, fiindcă Biserica continuă lucrarea de
prezență fizică și agitație, gândesc. Le-am citit și par paradoxale aceste cuvinte, dar le-am mântuire a lumii, descoperită şi realizată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Venirea Duhului
experimentat în această perioadă de însingurare și am constatat cât sunt de adevărate și de Sfânt în Biserică nu este un eveniment istoric izolat din trecut, ci un dar permanent care dă
multe ori necesare. Pentru introspecție, pentru venire în sine, pentru smerire, pentru a ne viaţă Bisericii, asigurându-i existenţa în istoria omenirii, făcând posibilă mărturia ei despre
apropia atât de mult de Dumnezeu, așa cum o fac sihaștrii și rugându-ne astfel Domnului, Împărăţia lui Dumnezeu în faza incipientă. Duhul Sfânt este energia divină prin care Biserica
încât să trăim profund cuvintele Psalmului 145: ,,Laudă, suflete al meu, pe Domnul./Lăuda- poate împlini porunca Domnului înviat: «Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la
voi pe Domnul în viaţa mea,/ Cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi. /Nu vă încredeţi în cei toată făptura» (Mc. 16,15). Această revărsare de Cincizecime permanentă a Duhului în
puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire./Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în Biserică este o realitate în cultul Bisericii, în rugăciunea ei publică, în slujirea duminicală a
pământ./În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor./Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi Euharistiei, dar ea depăşeşte limitele cultului eclesial şi constituie dinamismul lăuntric ce dă
toate cele din ele;/ Cel ce păzeşte adevărul în veac”. Și, în acest fel, ne lăsăm întru totul în substanţă tuturor expresiilor şi lucrărilor din viaţa Bisericii. Astfel, Biserica este adevărata
voia lui Dumnezeu și ne rugăm pentru întreaga lume pe care, chiar dacă nu este prezentă manifestare a prezenţei divine în istoria lumii, semnul intervenţiei continue a lui Dumnezeu în
fizic, o purtăm în suflet și nu mai dorim nicio mărire, nicio prietenie, niciun loc în viața viaţa societăţii, în şi prin împrejurările concrete ale vieţii umane.
oamenilor, ci un loc în Casa lui Dumnezeu prin rugăciunea smerită: ;,Nu am nimic, nu sunt Preot Cornel Coprean
nimic, nu sunt în stare de nimic, fără Tine, Doamne!” Marilena Asanică Prin EROII noștri, avem o țară
Însemnări din Liturghier Ziua Înălțării Domnului este și ziua dedicată de Biserica Ortodoxă pomenirii Eroilor. Ea a fost
- Cu data de 1 iunie 2011, studentul teolog Boca Petru a fost angajat în postul de cântăreț declarată așa la începutul secolului trecut, oprită de la celebrare pe vremea regimului
bisericesc al Bisericii,, Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca. comunist, dar neuitată niciodată faptic de Biserică. Aceasta la fiecare Sfânta Liturghie s-a
- Duminică, 5 iunie 2011, P.S. Părinte Episcop Irineu Pop Bistrițeanul a fost instalat în rugat pentru ″fericiţii întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din
vrednicia de Arhiepiscop de Alba Iulia, după ce a fost propus de Sinodul Mitropolitan și toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a
Adunarea Eparhială și ales de Sfântul Sinod al B.O.R. credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră″.
- Duminică, 4 septembrie, a avul loc cea de-a 10 ediție a sărbătorii parohiei noastre. Au slujit Paradoxal, vorbim despre căderea pe câmpurile de luptă, dar în același timp, despre înălțare.
12 preoți, iar predica a ținut-o părintele vicar Iustin Tira. Duminică, 2 octombrie 2012, ora 17, Jertfa eroilor a fost spre înălțarea lor în Panteonul celor care, cu prețul vieții, au apărat țara,
Î.P.S. Mitropolit Andrei a vizitat biserica noastră și a notat în Sfânta Evanghelie. neamul și glia strămoșească. Jertfa lor pentru patrie a fost o răstignire și o Înviere pentru
Din viața parohiei - donarea de pachete cu alimente de bază familiilor cuprinse în Proiectul credința în Hristos, mărturisită cu botezul sângelui. Noi cei de astăzi avem datoria de a nu-i
de ajutorare a familiilor cu probleme materiale din parohie (aprox. 25); -donarea a 35 de pâini uita, pentru că prin EROII noștri, avem o țară, avem o limbă, avem un neam ce trebuie așezat
în fiecare luni, după Vecernie; cu demnitate în fața lui Hristos. Cuvintele Înalt Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit
Servicii religioase: Botezuri: Dodea Eva, Suciu Corina, Moldovan-Pop Vlad, Socaciu Bartolomeu Anania rezonează în inimile noastre: ″Un neam care-și ignoră trecutul, nu-și
Alexandru, Luțescu Luca, Pascu Ianis; Înmormântări: Mellas Cornelia (84 ani), Nedeaglu merită prezentul și cu atât mai puțin viitorul.” Preot Dr. Ciprian Taloș
Maria (89), Coroian Maria (86), Ilea Aurel (89), Mereu Gică (82) Sărbătoarea Rusaliilor
Adresa de internet: http://www.nastereadomnuluicluj.ro Foaie religioasă, distribuită gratuit! Sărbătoarea Rusaliilor, Ziua Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli, este ziua în care a luat
ființă, în chip văzut Biserica, adică Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Astfel, s-a împlinit un semn, un necaz mare tuturor, o furie a naturii, ceva care să ne facă să ne oprim din fuga
scopul final al Întrupării, al jertfei pe cruce și al Învierii Domnului. Duhul Sfânt, Cea de-a treia noastră dupa o fericire comparatorie, căci toți ceilalți vor trece prin aceeași greutate și să ne
persoană a Sfintei Treimi este Cel Ce povățuiește și apără Biserica de rătăciri. El este ,,Duhul uităm înapoi să zicem: " Ce fericiți eram și nu am știut!" Dacă ne învățăm lecția vom fi fericiți
Adevărului Care de la Tatăl purcede” (In 15, 26). El dă mărturie despre Fiul, fiind trimis de pentru tot ce avem și nu pentru ceea ce ne lipsește, dar mai mult decât atât, vom fi atenți să
Acesta. Duhul Sfânt este Cel Ce cercetează, caută, adeverește, alege episcopi, preoți, trimite privim și pe cei care au mult mai multe necazuri și neputințe decât ale noastre, iar dacă
misionari, împarte daruri și face Biserica să fie stâlp și temelie a adevărului. El dă veșnicie reușim să nu rămânem indiferenți și să contribuim la fericirea lor, atunci vom găsi cu adevărat
Bisericii ca să se împlinească cuvintele Mântuitorului că ,,nici porțile iadului nu o vor birui (In rețeta fericirii proprii! Florentina Gageanu
2,10). Sfântul Duh este izvorul vieții celei noi în Hristos. El ne naște ca fii ai Împărăției Jurnal de iunie
Cerurilor în Taina Sfântului Botez, ne întărește în credință și în virtuți prin Taina Sfântului Se apropie vacanța de vară. În curtea Școlii „C-tin Brâncuși” nu se mai aude clopoțelul și nici
Maslu, sfințește bucuriile vieții prin Taina Cununiei, dăruiește Bisericii părinți sufletești prin glasurile cristaline ale copiilor. Transmitem online și ne bucurăm că putem intra asemenea
Taina Preoției și ne unește cu Hristos în Euharistie. Duhul Sfânt este numit,, Mângâietorul”, Domnului Iisus Hristos, prin ușile închise, unii în casele altora. Apostolii se ascundeau de frica
fiindcă mângâie pe cei care se lasă călăuziți de El (In 16, 7). Să-I mulțumim pentru toate autorităților. Știa Iisus de frica ce i-a cuprins, de aceea, după Înviere, a venit în mijlocul lor. Îi
binefacerile revărsate peste noi și să-L chemăm cu smerenie în rugăciunile noastre zicând: privesc pe copii în ”căsuțele” lor din ecran, și-mi spun mie: „Cât de sensibili, luminoși și
”Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului...” Preot Valentin Bochiș inteligenți sunt!” Asemenea icoanelor bizantine care te privesc , când te afli în preajma copiilor
Speranță de înnoire…. și vorbești despre Dumnezeu, ai sentimentul că ești văzut, că suntem văzuți de tot Cerul. Și
Iată că răspundem din nou, smeriți și parcă cu teamă, chemării tânguitoare a nu putem greși, că ne privesc îngerii și nu putem minți, că ne vede Tatăl Ceresc. Hristos a
clopotelor și ne îndreptăm plini de speranță și de credință spre Casa lui Dumnezeu. Ne făcut din Trupul Său pâine și din Sânge, vin roșu. Această hrană o putem lua sau nu. Dar nu
așezăm, de data aceasta, sub cupola nemărginită a cerului, cuminți, atenți ca nu cumva vreo putem spune că este altceva, că ne vede și ne aude tot Cerul. Și nu putem minți că se supără
răsuflare otrăvită să ne amenințe și cerul, părtaș dorinței noastre, își revarsă mila în picături îngerii. Cine dorește să guste din Rai se poate apropia de Potir. Cui îi este teamă, să stea și
grele. Tânjesc după îmbrățișările și chiar saluturile din priviri și vreau să mă pot îmbărbăta de să-l privească! În „Lecția de prim ajutor”, sunt învățate două importante tehnici de salvare a
zâmbetul încurajator pe care-l intuiesc sub masca celor încrezători, asemenea mie. E timpul vieții în situații grave. Una dintre măsuri este respirația artificială corectă. Manevrele trebuie
să părăsim paraclisele caselor noastre, să ne lepădăm de angoasă și să facem vizibilă efectuate corect. Iisus Hristos, când a vrut să-l vindece pe ”orbul din naștere” a scuipat în
susținerea Bisericii noastre în Duhul de unitate care să ne regenereze ca popor al lui pământ și cu tină i-a uns ochii. Dacă suntem într-o situație gravă, dacă vrem să fim vindecați,
Dumnezeu. Și toți, statornici în credință, cu fața îndreptată spre icoane, să cerem îndurarea avem nevoie să ne apropiem de Potir, la fel cum s-au apropiat moșii și strămoșii noștri.
lui Dumnezeu cel Înviat, cu nădejdea neștirbită în suflet că El nu ne va urgisi. Să-L rugăm „Paharul Mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema” (Ps.115,4). Prof. Daniela Necula
să ne ajute să ne ridicăm din teama de moarte şi să ne întărim în credinţă, să transforme Nu uitați să fiți copii!
această perioadă de însingurare şi nelinişte într-o perioadă de speranţă, pentru luminarea și Hristos ne cheamă mereu la a fi copii, la a râde, la a ne juca. Ne spune că ,,De nu
înnoirea noastră. Geta Plăcintar vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”. Puritatea și
Legătura dintre flori și om în pandemia actuală încrederea nemărginită aduc omul mai aproape de Dumnezeu. Și când oare este o persoană
Așa cum Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii, așa și noi putem crea frumosul. cea mai pură, cea mai liniștită și cu gândul și inima la Dumnezeu, chiar dacă nu știe? Atunci
Dumnezeu este Artistul Desăvârșit, iar noi suntem învățăceii Lui. Pentu a ne găsi un echilibru, când e copil. Sfințenia cere simplitate, cere smerenie și cere încredere absolută în voia
noi oamenii avem nevoie de hrană. Dar suntem înzestrați cu har, fiind alcătuiți din trup și Domnului. Și copiii sunt cel mai bun exemplu al faptului că nu trebuie să faci multe, ca să obții
suflet. Trupul se hrănește cu pâinea pământului, iar sufletul cu pâinea Vieții, Care este multe cantitativ (,,non multa, sed multum”). Nu fac multe, nu se străduie, dar totuși fac atât,
Hristos. În aceste zile, depărtarea fizică nu trebuie să ne despartă sufletește de Hristos și de dar atât de multe! Să fim copii, indiferent de vârstă...Chiar și eu care sunt COPIL, simt că
cei dragi. Cel care ne unește în aceste clipe grele este Dumnezeu. Avem libertatea trebuie să îmi spun acest lucru uneori...Căci uit! NU UITAȚI SĂ FIȚI COPII! Rugați-vă și
individuală de a ne ruga și să fim convinși că Dumnezeu lucrează mereu pentru noi. Frica bucurați-vă și de cele mai mici lucruri! Hristos este cu noi până-n vecii vecilor! La mulți ani,
trebuie învinsă și să rămânem aproape de Domnul prin gânduri frumoase de iubire, mai mult copii! Teodora Tohănean, elevă
decât oricând în perioadă de izolare. Este un risc să fim triști, dar putem opri asta prin mesaje Copiii, oglinda părinților
și gânduri care să aducă bucurie celor dragi. Și pentru că florile sunt cele care de multe ori Copiii reprezintă o bucurie și o binecuvântare. În primele luni de viață, noi ne
ne însoțesc în suferință să încercăm să le avem aproape, în casă, pe balcoane sau grădini, minunăm de toate progresele lor: ei învață să vorbească, să meargă, descoperă lumea
să le îngrijim cu dragoste și răbdare. Această perioadă este perfectă pentru a iubi plantele, înconjurătoare prin prisma propriilor percepții. Cu timpul, începem să-i corectăm, să-i criticăm,
aceste daruri gingașe, înmiresmate și trimise nouă de Dumnezeu, aducătoare de multă nu ne place adesea ce vedem la ei și uităm să le arătăm iubire necondiționată, încredere,
bucurie în suflete. Prin tot ce au mai bun și mai frumos plantele ne pot ajuta să fim mai senini, acceptare. În primii șapte ani de viață, creierul este ca un burete care absoarbe totul. Copiii
mai calmi și ne apropie de rugăciune și de Tatăl Ceresc. Prof. univ. dr. Maria Cantor asimilează și manifestă ceea ce văd/ simt în comportamentul adulților. De aici și expresia ,,cei
Reţeta fericirii șapte ani de acasă”. Totodată, copiii sunt profesorii noștri. Datorită lor, putem să ne
De multe ori de-a lungul vieții căutăm rețeta fericirii proprii. Se pare că niciodată nu o cunoaștem mai bine pe noi înșine și să rezolvăm anumite răni emoționale din propria noastră
găsim, căci mereu când ne uităm la ceilalți din jurul nostru, îi vedem parcă mai fericiți ca și copilărie. Cu alte cuvinte, noi îi educăm pe cei mici și prin ei, ne vindecăm pe noi înșine.
noi.... Uneori am dori să avem mai mulți bani să ne permitem să ne facem poftele, să avem Psiholog-psihoterapeut Delia Gâtlan
mai mult confort, să nu ducem lipsă de nimic, să călătorim, alteori nu avem sănătate și am da Mai știm să iubim? Mai știm să iertăm?
orice pentru ea.....alteori ne supărăm de nereușite, oricum găsim noi motive de tot felul să nu Ultimele evenimente sărbătorite în viața bisericească sunt dintre acele evenimente
ne considerăm fericiți. Și toate acestea pentru că mereu ne comparăm cu cei din jurul nostru, care ne invită, poate mai mult decât altele, să ne întoarcem la noi, la valori, la cele bune și
îndeosebi cu cei care, în ochii noștri, îi vedem fericiți. Și până într-o zi, când Dumnezeu va da rele ale noastre și să ne curățăm – să ne dăm o nouă șansă, prin frământare, căință și

S-ar putea să vă placă și