Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa nr.

c)

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL SPECIALITATEA

Sesiunea 2019 LABORATOR

TEST – GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR

1. Fișa postului de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se


avizează de către:
a) angajator
b) nu se avizează
c) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România

2. Înscrierea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților


medicali se face la:
a) Ministerul Sănătății
b) Direcția de Dănătate Publică
c) filiala judeţeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare
activitatea, filiala judeţeană în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa ori, în
situaţii speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

3. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și


asistentului medical are drept scop:
a) recunoașterea meritelor în exercitarea profesiei;
b) asigurarea libertății de expresie
c) apărarea demnității și a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de
moașă și de asistent medical

4. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali


generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din sistemul public sau privat
încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională
a) obligatorie
b) nu este obligatorie
c) optional

5. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și


asistentului medical este un document care cuprinde:
a) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza
cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent
medical
b) proceduri de practică pentru asistenți medicali
c) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical în exercitarea profesiei

6. Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali


Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6
luni se sancţionează cu:
a) suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate
b) avertisment
c) mustrare

7. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de


tratament asupra unui minor, consimțământul trebuie obținut de la
reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență
a) consimțământul trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția
situațiilor de urgență
b) nu este obligatoriu consimțământul reprezentantului legal fiind vorba despre un
minor
c) consimțământului este opțional

8. Profesia de asistent medical generalist, moaşă şi resprectiv de asistent


medical se exercită pe teritoriul României:
a) în regim salarial
b) în regim salarial şi/sau independent
c) numai în regim independent

9. Este nedemn şi nu poate exercita profesia de asistent medical generalist,


moaşă şi, respectiv, asistent medical:
a) numai asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical căruia i s-a aplicat
sancțiunea interzicerii exercitării profesiei
b) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical care au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea oricărei infracţiuni
c) asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei și asistentul
medical generalist, moaşa şi asistentul medical căruia i s-a aplicat interzicerea
exercitării profesiei

10. Consiliul national al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor


şi Asistenţilor Medicali din România, este constituit din:
a) preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti
b) preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei municipiului Bucureşti şi
reprezentantul autorităţii de stat
c) reprezentantul autorităţii de stat

11. 1. Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,


Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, este dovedită prin:
a) certificatul de membru;
b) orice documente
c) documente de studii care atestă formarea în profesie;

12. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al


acestuia nu este obligatoriu:
a) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
b) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție
medicală de urgență;
c) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate
din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului

13. Furnizorii de educaţie continuă a asistenţilor medicali generalişti,


moaşelor şi asistenţilor medicali se stabilesc de către:
a) Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice
b) angajator
c) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii

14. Nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul


naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România se sancţionează cu:
a) mustrare
b) suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite
respectiv
c) avertisment

15. Secretul profesional:


a) nu este obligatoriu
b) nu există și față de aparținători , colegi sau alte persoane din sistemul sanitar
neinteresate de tratament, chiar și după terminarea tratamentului și decesul
pacientului
c) are ca obiect tot ceea ce asistentul medical generalist, moașa sau asistentul
medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viața
intimă a pacientului, a familiei, a aparținătorilor, precum și problemele de diagnostic,
prognosctic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și alte diverse fapte,
inclusiv rezultatul autopsiei

16. Avizul anual se acordă :


a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă pentru anul respectiv
b) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă 3 luni
c) nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în
activitatea profesională

17. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali


Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
a) exclude răspunderea civilă
b) nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală
c) nu răspund disciplinar

18. Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,


Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:
a) Consiliul national, Biroul executiv, preşedintele
b) Preşedintele
c) Biroul executiv, preşedintele
19. Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical
generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt realizate de:
a) alte organizații profesionale
b) organizații sindicale
c) Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România;

20. La primirea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi


Asistenţilor Medicali din România, depunerea jurământului este:
a) nu este obligatorie
b) obligatorie
c) optională

21. Simptomele anemiei feriprive pot fi :


a) slabiciune, oboseala
b) ambele
c) tegumente palide

22. Infarctul rosu hemoragic apare in :


a) intestine
b) ambele
c) plamân

23. Care din urmatoarele afirmatii este falsa referitor la recoltarea probelor
pentru coprocultura
a) pana la predarea la laborator, se pastreaza la congelator (-20 grade*C)
b) se recolteaza in coprorecoltor cu mediu de cultura (procurat in prealabil de la
laborator)
c) se recolteaza din portiunilecu aspect modificat (mucus, sânge, )

24. Hemoglobina este un pigment respirator care fixeaza si transporta :


a) oxigenul
b) ambele
c) dioxidul de carbon

25. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la malarie este adevarata ?


a) Plasmodiul este localizat intra limfocitar
b) Plasmodiul este un organism pluricelular
c) Vectorul este femela tintarului Anofel

26. Infecţia umană cu Ascaris lumbricoides nu se poate transmite prin:


a) consumul de fructe si legume contaminate
b) consumul de branzeturi
c) prin mâini murdare după ce acestea au venit în contact cu solul contaminat

27. Care din cele de mai jos reprezinta variatii patologice de forma ale
hematiilor
a) hematiile ’in tinta’
b) macrocitele
c) microcitele

28. Ciroza hepatica este cauzata de mai multi factori


a) ambele
b) alcoolism cronic
c) hepatite virale (B si C)

29. Sucul gatric este un lichid cu un pH:


a) neutru
b) acid
c) alcalin

30. Hemoglobina este formata din:


a) globina si glucoza
b) globina si bioxid de carbon
c) hem si globina

31. Care din urmatoarele genuri face parte din Enterobacteriacee


a) Clostridium
b) Salmonella
c) Staphylococcus

32. Infarctul alb (anemic) apare in :


a) ambele
b) miocard
c) rinichi

33. Care din urmatorii germeni nu genereaza toxiinfectii alimentare


a) Staphylococcus aureus enterotoxigen
b) Treponema pallidum
c) Salmonella typhi

34. Care din urmatoarele tumori este maligna


a) papilomul
b) sarcomul
c) fibroadenomul mamar

35. Gangrena gazoasa este produsa de:


a) Clostridium perfringens
b) Clostridium tetani
c) Clostridium botulinum

36. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata:


a) plasma se obtine prin recoltarea singelui pe anticoagulanti si centrifugare
b) in conditii normale plasma este un lichid lactescent si usor icteric
c) plasma se obtine prin simpla coagulare a singelui
37. Gruparea prostetica a hemoglobinei este :
a) Piridoxalfosfatul
b) Hemul
c) Ionii de magneziu

38. Hemoglobina este un tetramer alcatuit din :


a) 2 subunitati beta
b) 2 subunitati alfa
c) ambele

39. Care din urmatoarele coloratii nu este utilizata in bacteriologie


a) coloratia Gram
b) coloratia argentica
c) coloratia Ziehl Neelsen

40. Care din afirmatiile de mai jos este falsa referitor la metode fizice de
sterilizare
a) sterilizare prin formolizare
b) sterilizare prin iradiere
c) sterilizare prin caldura

41. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata :


a) prevenirea infectiilor nosocomiale este un obiectiv permanent al activitatii
profesiunii medico-sanitare
b) supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale sunt obligatii profesionale si de
serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar si auxiliar sanitar din
unitatile ofertante si prestatoare de servicii si ingrijiri medicale
c) ambele

42. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la malarie este adevarata ?


a) este o maladie specifica climatului rece, arctic
b) vectorul bolii este porcul
c) in sânge plasmodiul este localizat intra eritrocitar

43. Care este produsul patologic ce se recoltează pentru diagnosticul


trichinelozei ?
a) urina
b) biopsie musculara
c) secreţie gastrica

44. Determinarea hemoglobinei glicozilate face posibila evaluarea:


a) metabolismului protidic
b) metabolismului glucidic
c) metabolismului lipidic

45. Valorile normale ale hemoglobinei sunt cuprinse intre :


a) 5-10 g/dl
b) 12-18g/dl
c) 19- 26 gdl
46. Teoretic, orice agent patogen din lumea virusurilor, bacteriilor, parazitilor
sau micetelor, pot produce infectie nozocomiala, in functie de :
a) natura gazdelor umane (prezenta unor grupuri de imunosupresati, diabetici, etc)
b) ambele
c) conditiile generale dintr-o unitate medico-sanitara (neglijarea igienei, abuz de
antibiotic, etc)

47. Care din urmatorii helminti are corpul cilindric ?


a) ascaris lumbricoides
b) taeniasolium
c) taenia saginata

48. Care din urmatoarele bacterii sunt anaerobe


a) Salmonella typhi
b) Proteus
c) Clostridium tetani

49. Care din afirmatiile de mai jos este falsa referitor la peretele celular:
a) nu intervine în diviziune şi sporogeneză
b) reprezintă un filtru care permite pătrunderea selectivă a substantelor nutritive,
facilitând şi eliminarea metaboliţilor;
c) separă celula de mediul în care se găseşte;

50. Care din urmatoarele investigatii de laborator nu se efectuaza pentru


diagnosticul limfomului Hodgkin :
a) analiza sputei
b) analiza ganglionilor limfatici
c) hemoleucograma completa

51. Care din următoarele afirmaţii nu este valabila pentru protozoare?


a) sunt organisme unicelulare
b) pot prezenta cili sau flageli
c) sunt organisme pluricelulare

52. Trombusul este rezultatul unui proces complex care implica interactiunea
dintre:
a) trombocite si sodiul plasmatic
b) peretele vascular si trombocite
c) trombocite si transaminazele plasmatice

53. Care din afirmatiile de mai jos este falsa referitor la grupele sanguine?
a) determinarea grupei sanguine nu are importanta medicala
b) cele mai importante grupe sanguine sint ABO, Rh
c) reprezinta un ansamblu de antigene determinate genetic prezente pe suprafata
membranelor celulare

54. Diagnosticul de laborator al ascaridiozei se face pe baza


a) dozarea antigenului carcinoembrionar
b) examen coproparazitologic
c) biopsie musculara

55. Care din afirmatii este adevarata : Eritrocitele contin in citoplasma :


a) hemoglobina
b) nucleu
c) etilenglicol

56. Care din urmatoarele substante nu intra in componenta sucului gastric


a) acidul clorhidric
b) acidul sulfuric
c) apa

57. Care din aceste afirmatii este falsa referitor la virusuri:


a) depind de sursele de energie ale celulei vii
b) au organizare simpla: sunt fie ribovirusuri fie deoxiribovirusuri
c) sunt paraziti extracelulari

58. Care din cele de mai jos este mediul de cultura utilizat pentru Salmonella?
a) mediul Lowenstein
b) mediul cu glicocol
c) mediul Drigalski

59. Care din urmatoarele afirmatii este corecta :


a) sporii se formeaza in conditii de mediu nefavorabile
b) sporii se formeaza numai la bacterii din genul Mycobacterium
c) sporii se formeaza numai la ciuperci

60. Treponema pallidum nu se transmite


a) pe cale respiratorie
b) transplacentar
c) pe cale sexuala

61. Care din urmatoarele componente ale sucului gastric activeaza enzimele
proteolitice din stomac
a) heparina
b) acidul clorhidric
c) factorul intrinsec

62. Care din afirmatiile de mai jos este falsa referitor la stafilococul auriu
(S.aureus)
a) poate produce infectii supurative
b) este o bacterie anaeroba
c) este un coc Gram +

63. Care din urmatoarele substante are actiune antiseptica


a) heparina
b) glicocolul
c) tinctura de iod

64. Boala Lyme apare datorita intepaturii unor reprezentanti din


a) familia Ixodidae
b) familia Culicidae
c) familia Sarcoptidae

65. Care din urmatoarele simptome nu sunt caracteristice limfomului


Hodgkin
a) Crestere in greutate
b) Transpiratii nocturne
c) Febra, pierdere in greutate

66. Infectia nosocomiala se refera la orice boala datorata microorganismelor


si este infectia contractata in spital sau in alte unitati sanitare cu paturi care
afecteaza :
a) personalul sanitar datorita activitatii sale,in spitale sau unitati ambulatorii
b) ambele
c) pacientii datorita internarii in spital sau ingrijirilor primite

67. Diagnosticul de laborator al tuberculozei se face prin :


a) testul Schilling
b) examenul coproparazitologic
c) examenul sputei

68. Care din urmatoarele afirmatii este falsa referitor la poliurie


a) înseamnă producerea unei cantităţi de urină ce depăşeşte 2 litri în 24 de ore
b) apare in anumite situatii ca : diabetul zaharat, dupa administrare de diuretice, etc
c) înseamnă producerea unei cantităţi de urină mai mică de un litru în 24 de ore

69. Care din aceste teste este utilizat in diagnosticul serologic al sifilisului
a) Testul Papanicolau
b) Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) test
c) Testul Schilling

70. Care dintre următoarele structuri nu este element component ale unei
tenii?
a) scolexul
b) proglotele
c) flagelii

71. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata


a) trombocitele sint fragmente din citoplasma megakariocitului
b) numarul normal al trombocitelor este mai mic de 50.000/ microlitru
c) trombocitele au rol in imunitatea umorala

72. In anemia feripriva, care investigatie de laborator ajuta la conturarea


diagnosticului ?
a) dozarea hemoglobinei glicozilate
b) dozarea transaminazelor serice
c) dozarea feritinei serice

73. Valorile normale ale colesterolului total sunt :


a) sub 100mg/dl
b) 200-230 mg/dl
c) peste 400mg/dl

74. Timpul de incubare pentru antibiograma este :


a) 28 – 32 ore
b) 6 - 12 ore
c) 18 – 24 ore

75. In coloratia Gram, etapa reponsabila de diferentierea bacteriilor Gram +


de cele Gram – este:
a) colorarea cu fuxina concentrata, la cald
b) decolorarea cu acid – alcool
c) decoloarea cu alcool – acetona

76. Care dina firmatiile de mai jos este adevarata referitor la hematopoieza :
a) are loc in maduva osoasa
b) are loc in plamini
c) are loc in musculature scheletica

77. Trombocitul se formeaza prin :


a) segmentarea acantocitelor
b) segmentarea drepanocitelor
c) segmentarea megacariocitului matur

78. Care din urmatoarele nu face parte din Protozoare


a) Taenia solium
b) Trichomonas vaginalis
c) Giardia intestinalis

79. Care din urmatoarele afirmatii este falsa referitor la greutatea materiilor
fecale eliminate în 24 de ore
a) depinde de sexul persoanei
b) depinde de cantitatea şi calitatea alimentelor ingerate
c) depinde de peristaltica intestinului

80. Escherichia coli este o bacteria implicata in producerea:


a) infectiilor urinare
b) erizipelului
c) gangrenei gazoase

81. Formarea ureei are loc in principal:


a) in miocard
b) in muschi
c) in ficat

82. Care este mediu de cultura utilizat pentru antibiograma :


a) mediul Muller-Hinton
b) mediul Istrati-Meitert
c) mediul Drigalski

83. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata referitor la anemie :
a) este definita prin scaderea numarului de trombocite
b) este definita prin scaderea concentratiei hemoglobinei sub valorile normale
c) este definita prin scaderea numarului de leucocite

84. Care din urmatoarele alimente nu reprezinta o sursa de colesterol


a) ouale
b) uleiurile vegetale si cerealele
c) grasimile animale

85. Care din afirmatiile de mai jos este falsa referitor la concentratia ureei
plasmatice :
a) este utila in dg afectiunilor renale
b) depinde de aportul proteic alimentar
c) nu depinde de aportul proteic alimentar

86. Care din urmatoarele coloratii este o coloratie simpla


a) coloratia cu albastru de metilen
b) coloratia Gram
c) coloratia Ziehl Neelsen

87. Care din urmatoarele reprezinta modificari patologice ale diurezei


normale
a) poliuria
b) ambele
c) oliguria

88. Valorile normale ale numarului de hematii sunt cuprinse intre :


a) 4,0-6,0 milioane/mm3
b) 1,5-3,5 milioane/mm3
c) 7,0-9,0 milioane/mm3

89. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata referitor la tumorile maligne
:
a) sunt delimitate de tesuturile inconjuratoare
b) au crestere rapida
c) sunt bine incapsulate

90. O urina tulbure in momentul eliminarii poate contine:


a) glucoza
b) bacterii
c) corpi cetonici
91. Care din afirmatiile de mai jos este falsa referitor la acidul uric
a) este produsul final in catabolismul bazelor azotate purinice
b) concentratia sa plasmatica nu creste in leucemii si sindroame mieloproliferative
cronice
c) dozarea sa este recomandata in monitorizarea tratamentului gutei

92. Care din urmatoarele medii de cultura este un mediu simplu


a) apa peptonata
b) mediul Drigalski
c) mediul Mc Conkey

93. Sectoarele din spital cu risc crescut de infectie nosocomiala, sunt:


a) ambele
b) sectiile de chirurgie – arsuri
c) sectiilede ATI

94. Pediculoza apare prin infestare cu


a) Pediculus humanus corporis
b) ambele
c) Pediculus humanus capitis

95. Care din urmatoarele face parte din familia Ixodide?


a) tantarul
b) capusa
c) paduchele de cap

96. Care dintre următoarele animale este gazda intermediara pentru Tenia
solium?
a) maimuta
b) oaia
c) porcul

97. Care din urmatorii helminti are corpul plat


a) Ascaris lumbricoides
b) Enterobius vermicularis
c) Taenia saginata

98. Râia (Acarodermatitis) este o boală parazitară de piele produsa de :


a) musca domestica
b) Pulex irritans
c) Sarcoptes scabiei

99. Care din substantele de mai jos pot fi utilizate la determinarea glicemiei ?
a) diacetilmonoxima
b) ortotoluidina
c) glicerolul
100. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la patogenitate este
adevarata?
a) patogenitatea este capacitatea unor bacterii de a produce boala
b) patogenitatea se exprima prin virulenta si toxigeneza
c) ambele