Sunteți pe pagina 1din 10

ORDINELE BURSIERE ȘI

COTAREA INSTRUMENTELOR
FINANCIARE
ORDINE BURSIERE

= cerere/ofertă fermă pentru tranzacționarea în anumite condiții a unui


anumit volum de instrumente financiare

Elemente

- sens operațiune
- caracteristici instrumente financiare
- cantitate
- piața de tranzacționare
- perioada de valabilitate Prioritate în execuție
- tip de ordin - preț
- prioritate în execuție - timp
- volum
- pro-rata
TEHNICI DE COTARE

= ansamblul de operațiuni prin care se urmărește determinarea unui curs


pentru valorile mobiliare tranzacționate

Tehnici de
cotare

- cotare prin strigare


- cotare prin casier
- cotare pe blocuri de titluri
- cotare continuă
- cotare închisă
Ordinele de bursă

Conţinutul minim al unui ordin de bursă (1)


- denumirea Participantului
- momentul preluării ordinului de bursă (data, ora, minutul şi secunda)
- sensul ordinului (vânzare/cumpărare)
- simbolul şi denumirea instrumentului financiar
- numărul contului utilizat în sistemul B.V.B.
- dacă este cont discreţionar
- numărul ordinului din registru de evidenţă a Participantului
- tipul ordinului de bursă
- cantitatea (volumul) de instrumente financiare
- preţul în funcţie de tipul instrumentului şi tipul ordinului de bursă
Ordinele de bursă

Conţinutul minim al unui ordin de bursă (2)


- termenul de valabilitate a ordinului
- dacă ordinul a fost plasat la iniţiativa clientului sau la recomandarea agentului
- orice alte informaţii, condiţii şi instrucţiuni specifice ale clientului, care oferă indicaţii cu privire la modul de
executare a ordinului
- alte precizări privind informarea corectă a clientului (luarea la cunoştintă de oferte publice în derulare,
modificări de capital anterioare, fuziuni, divizări etc.)
- numele în clar şi semnătura agentului pentru servicii de investiţii financiare/agentul delegat care a preluat
ordinul
- semnătura clientului dacă ordinul nu a fost preluat telefonic, iar în situaţia în care ordinul a fost preluat
telefonic, înregistrarea de către Participant a instrucţiunii clientului
- ştampila Participantului sau a sediului secundar al acestuia
Termenul de valabilitate a ordinelor bursiere

a) Day – valabil în şedinţa de tranzacţionare curentă


b) Open – valabil până la execuţie sau retragere, în limita a 62 de zile calendaristice de la data ultimei actualizări a
ordinului
c) Good Till Date – valabil până la data specificată (format “yyyy-mm-zz” “an-luna-zi”), în limita a 62 de zile de la data
ultimei actualizări a ordinului
d) FOK (Fill or Kill sau “Executare sau Anulare”) – introdus în vederea execuţiei imediate, dacă volumul integral al
ordinului poate fi executat. Dacă nu este posibilă execuţia integrală, ordinul respectiv este respins.
e) IOC (Immediate or Cancel sau Fill and Kill sau “Executare şi Anulare”) – este executat parţial, iar volumul rămas
neexecutat va fi anulat prin ştergerea ordinului.

La expirarea termenului de valabilitate asociat unui ordin, acesta este eliminat automat din sistem.
Principalele tipuri de ordine de bursă

Ordinul Limită
= ordinul prin care se cumpără/vinde o cantitate de instrumente financiare la un preţ specificat sau mai avantajos pentru client, adică mai
mic la cumpărare, respectiv mai mare la vânzare
Preţul tranzacţiilor rezultate dintr-un ordin limită variază între cel mai bun preţ din contraparte şi preţul precizat în ordinul limită, fără a se
solicita confirmări la trecerea de la un nivel de preţ la următorul nivel de preţ
Cantitatea (volumul) rămasă netranzacţionată a ordinului limită este înregistrată la preţul specificat în ordinul respectiv.

Ordinul la Piaţă (MKT)


= ordinul prin care se cumpără/vinde la cel mai bun preţ al pieţei din momentul adresării ordinului de către client

Ordinul Hidden
= ordinul care afişează în piaţă numai o parte a cantităţii (volumului) totale
Tranzacţionarea unui ordin hidden se efectuează pe baza volumului vizibil curent.
Volumul vizibil curent este vizualizat de către toţi agenţii de bursă, asociat cu indicatorul corespunzător unui ordin hidden (litera
“h”) în Registrul Ordinelor.
Volumul total al ordinului hidden poate fi vizualizat exclusiv de către agenţii de bursă ai Participantului care a introdus ordinul.
EXEMPLU: Pentru acțiunile X s-au primit următoarele tipuri de ordine:
ORDINE LA CUMPĂRARE ORDINE LA VÂNZARE
Volum (nr. Curs (u.m/acțiune) Volum (nr. Curs (u.m./acțiune)
acțiuni) acțiuni)
20.000 La cursul pieței 22.000 acțiuni La cursul pieței
Curs limită Curs limită
15.000 10,56 13.000 10,37
18.000 10,52 18.000 10,38
22.000 10,49 22.000 10,40
17.000 10,48 15.000 10,43
11.000 10,45 20.000 10,45
20.000 10,42 14.000 10,49
8.000 10,40 17.000 10,51
14.000 10,37

Curs de piață anterior = 10,41

? Noul curs de piață pe baza ordinelor primite de la clienți ?

? Volum maxim tranzacționat și coeficient de execuție ?


Ordine la Cumpărare Ordine la Vânzare
CURS MINIM
Efectiv Cumulat Efectiv Cumulat

Efectiv Cumulat CURS Efectiv Cumulat MINIM


20.000 20.000 Cursul pieței – la cump. 0 141.000 20.000
15.000 35.000 10,56 0 141.000 35.000
18.000 53.000 10,52 0 141.000 53.000
0 53.000 10,51 17.000 141.000 53.000
22.000 75.000 10,49 14.000 124.000 75.000
17.000 92.000 10,48 0 110.000 92.000
11.000 103.000 10,45 20.000 110.000 103.000
0 103.000 10,43 15.000 90.000 90.000
20.000 123.000 10,42 0 75.000 75.000
8.000 131.000 10,40 22.000 75.000 75.000
0 131.000 10,38 18.000 53.000 53.000
14.000 145.000 10,37 13.000 35.000 35.000
0 145.000 Cursul pieței – la vânz. 22.000 22.000 22.000

ORDINE LA CUMPĂRARE ORDINE LA VÂNZARE


Volum (nr. Curs (u.m/acțiune) Volum (nr. Curs
acțiuni) acțiuni) (u.m./acțiune)
20.000 La cursul pieței 22.000 acțiuni La cursul pieței

Curs limită Curs limită


15.000 10,56 13.000 10,37
18.000 10,52 18.000 10,38
22.000 10,49 22.000 10,40
17.000 10,48 15.000 10,43
11.000 10,45 20.000 10,45
20.000 10,42 14.000 10,49
8.000 10,40 17.000 10,51
14.000 10,37
Noul curs de piață = 10,45 u.m./acțiune

Volum maxim tranzacționat = 103.000 acțiuni

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑐ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡


Coeficient de execuție% = ∗ 100
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡

103.000
Coeficient de execuție (la cumpărare) % = ∗ 100 = 71,03%
145.000

103.000
Coeficient de execuție (la vânzare) % = ∗ 100 = 73,04%
141.000