Sunteți pe pagina 1din 1

Etică în afaceri (aplicată în finanțe) Probă de verificare 25.05.

2020

1. Un angajat al unei companii a susținut în mai multe postări publice pe Facebook că în


domeniul IT, în care activează compania sa, femeile nu au aceleași abilități ca bărbații. În unele dintre
aceste postări este menționat și numele companiei angajatoare, care astfel a devenit cunoscut
utilizatorilor. Ca urmare a acestor postări, ajunse foarte cunoscute în mediul virtual, mai mulți
utilizatori au amenințat compania pe pagina sa de Facebook că vor boicota produsele acesteia, dacă nu
ia măsuri împotriva angajatului pentru remarcile sale, pe care ei le consideră sexiste.
Ca urmare a acestor evenimente, managementul companiei formează o comisie de etică
pentru a ancheta cazul și a propune eventuale sancțiuni. Sunteți membru al acestei comisii.
a) Analizați cazul din perspectivă etică, scoțând în evidență problemele, drepturile și
principiile etice relevante. (cca. 80 de cuvinte; 0,5 p.)
b) Veți propune sancționarea angajatului? Dacă da, cât de aspră ar fi sancțiunea pe care ați
propune-o (pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă cea mai blândă sancțiune și 5 cea mai aspră)? Ce
alte elemente ale cazului, în afara celor menționate în enunț ar putea fi relevante pentru decizia
dumneavoastră? Justificați-vă răspunsurile. (cca. 70 de cuvinte; 0,5 p.)
c) Formulați două prevederi care ar trebui să apară în codul de etică al companiei pentru
gestionarea situației prezentate. (cca. 40 de cuvinte; 0,4 p.)

2. Unele companii cer angajaților să semneze o clauză conform căreia după ce părăsesc locul
de muncă din respectiva companie, nu au dreptul, pentru un număr de ani, să se angajeze la firme
concurente sau să-și deschidă propria afacere în același domeniu. Analizați dacă și în ce condiții astfel
de clauze sunt acceptabile din punct de vedere etic. (cca. 150 de cuvinte; 1,2 p.)

3. Producătorii sau retailerii utilizează o serie de practici considerate uneori neetice. Trei
dintre aceste practici sunt următoarele:
i) Stabilirea unor prețuri „psihologice”: prețuri cu foarte puțin mai mici decât un preț rotund
(de ex 3.99 lei). Conform multor studii, această strategie conduce la creșterea vânzărilor.
ii) False reduceri: reduceri de la un preț care nu a fost utilizat niciodată sau pentru o perioadă
foarte scurtă de timp.
iii) Etichetarea fără bază a unor produse ca „tradiționale”, „naturale” sau „de casă”.
a) Examinați dacă și de ce aceste practici sunt neetice. (cca. 60 de cuvinte; 0,6 p.)
b) Analizați aceste practici comparativ din perspectivă etică, ierarhizându-le din punctul de
vedere al caracterului neetic. Justificați-vă răspunsul. (cca. 90 de cuvinte, 0,6 p.)

4. Analizați din punct de vedere etic practica preluărilor ostile în funcție de concepțiile
privind interesele care ar trebui să fie luate în mod primordial în considerare în deciziile luate de
conducerea companiilor (consiliul de administrație și management de top). (cca. 150 de cuvinte. 1,2
p)

Tmp de lucru: 80 de minute (incluzând transmiterea răspunsului).


Numărul de cuvinte este orientativ.
Vă rog să transmiteți răspunsurile pe platformă (varianta preferată) sau, dacă platforma
nu funcționează, pe e-mail (dragos.bigu@man.ase.ro) sau pe whatsapp, prin reprezentantul
vostru de serie.

În eventualitatea în care între două răspunsuri există un grad ridicat de similaritate, voi
scădea o parte din punctaj.