Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 13

1. Caracteristica generală a sistemului de sănătate privat. Avantaje și


dezavantaje pentru serviciul stomatologic.

sistem sanitar privat

 Oferă oamenilor o libertate de alegere mai mare.

 Nu este limitat de bugetul public care poate limita accesul la


tratamente costisitoare.

 Firmele private vor fi stimulate, prin concurența cu alte firme, să


ofere servicii medicale mai bune decât cele publice.

 Odată cu îmbătrânirea populației și creșterea gamei tratamente,


cererea pentru servicii medicale crește mai repede decât creșterea
economică. Aceasta înseamnă că guvernele trebuie să cheltuiască
mai mult pentru servicii medicale. Un rol mai mare pentru sectorul
privat permite furnizorilor de servicii medicale să mențină și să reducă
povara asupra cheltuielilor guvernamentale - permițând rate de
impozitare mai mici.

 Reticență în ceea ce privește majorarea impozitelor la plata


asistenței medicale. Creșterea rolului sectorului privat poate umple
golul.

 Serviciile guvernamentale pot deveni birocratice, cu personal in


exces și prea mulți manageri în comparatie cu doctori. Un sistem
sanitar privat poate evita aceste tendințe de ineficiență birocratică.
 Dintre dezavantaje pretul crecut al serviciilor prestae , unde nu
toti isi vor piermite (inechitate) etc
2. Problemă

La sfârșitul anului 2017, în orașul „B”, numărul populației era de 57142. În


acel an s-au născut 1456 de copii și au murit 1393 de persoane, inclusiv decese de
copii de până la 1 an - 61. Au fost înregistrate 8167 de boli, inclusiv boli noi -
1123. Numărul imigranților a fost de 126, iar a emigranților 1323. În anul 2016,
numărul nou-născuților a fost de 1545.
Sarcina: determinarea tuturor indicatorilor demografici și ai
morbidității.

3. Teste

Alegere simplă

1. Din cei enumerați selectați corect perioadă a „vârstei infantile”:


a. Între 0 – 1 an 11 luni 29 de zile
b. Între 0 – 2 ani 11 luni 29 de zile
c. Între 0 – 11 luni 29 de zile
d. Între 0 – 4 ani 11 luni 29 de zile
e. Între 0 – 12 luni

2. Selectați indicatorul ce se referă la prezența maladiilor/afecțiunilor în populație:


a. Fertilitatea
b. Mortalitatea
c. Prevalența
d. Letalitatea
e. Mortinatalitatea

3. Un factor care scade prevalența este:


a. Letalitate scăzută
b. Mortalitate scăzută
c. Emigrarea pacienților
d. Imigrarea pacienților
e. Durată lungă a bolii

4. Rolul moral de medicină socială se ocupă de:


A. Fapte care pot fi definite, măsurate și explicate
b. Probleme etice
c. Formulează și testează ipotezele
d. Administrarea asistenței medicale
e. Evaluarea sistemelor de sănătate
Alegere multiplă

1. Selectați indicatorii de activitate ale staționarului:


a. Indicele rotație - pat
b. Durata medie de utilizare a patului în an
c. Ponderea vaccinărilor
d. Asigurarea cu asistente medicale
e. Mortalitatea maternă

2. Selectați clasele de maladii, care ocupă primele trei locuri în structura incidenței
la adulți în RM:
a. Bolile aparatului respirator
b. Bolile pielii și țesutului
c. Leziuni traumatice, otrăviri
d. Bolile infecțioase și parazitare
e. Bolile aparatului genito-urinar

3. Pentru a calcula ”sporul natural” este necesar de:


a. Natalitatea
b. Mortalitatea
c. Imigrarea
d. Emigrarea
e. Fertilitatea

4. Selectați documentația de bază de evidență ale medicului de familie:


a. Fișa medicală bolnavului de ambulatoriu
b. Registru de evidența vaccinărilor
c. Fișa personală a gravidei și lăuzei
d. Tichet de solicitare a asist
enței medicale de urgență
e. Carnetul de dezvoltare a copilului

5. Selectați grupele de indicatori care caracterizează ,,Mișcarea naturală a


populației”:
a. Densitatea populației
b. Reproducerea populației
c. Mortalitatea populației
d. Sporul natural
e. Sporul migrator

6. Sistemul național de sănătate Douglas are următoarele caracteristici:


a. Prima de asigurare este calculată pe baza riscului de îmbolnăvire
b. Beneficiile pentru sănătate sunt plătite de angajator și angajat
c. Sistemul de sănătate este finanțat în comun de guvernele federale și
guvernul provincial
d. Sursa de finanțare a sistemului de sănătate este sistemul fiscal
e. Administrarea sistemului este realizată de autoritățile provinciale