Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2.

Demografia medicală
Indicator Formula de calcul
Rata natalității Nr. născuți vii x 1000
Nr. mediu anual al populației

Rata de Nr. născuți vii x 1000


fertilitate Nr. femei de vârstă fertilă (15-49 ani)
generală

Rata de Nr. născuți vii ai mamelor de vârstă 25-29 ani x 1000


fertilitate Nr. femei de vârstă 25-29 ani
specifică

Rata Nr. decedați total x 1000


mortalității Nr. mediu anual al populației
generale

Rata de Nr. decedați de o anumită cauză x 100 mii


mortalitate Nr. mediu anual al populației
după cauze de
deces

Sporul natural Rata natalității - Rata mortalității generale

Rata imigrării Număr de populație sosiți definitiv într-un an x 1000


Nr. mediu anual al populației

Rata emigrării Nr. de populație plecați definitiv într-un an x 1000


Nr. mediu anual al populației

Sporul Rata emigrării - Rata emigrării


migrator

Sporul anual Sporul natural + Sporul migrator

Rata Nr. de decese ale născuților vii și decedați sub 1 an x 1000


mortalității 2/3 n/v în anul current+1/3 n/v în anul precedent
infantile

Rata Nr. de decese ale născuților vii și decedați în 1 săptămână x 1000


mortalității Nr. de născuți vii
neonatale
precoce
Rata Nr. de decese ale născuților vii și decedați în săptămână 2-4x1000
mortalității Nr. de născuți vii
neonatale
tardive

Rata Nr. de decese ale născuților vii și decedați în 1 lună x 1000


mortalității Nr. de născuți vii
neonatale

Rata Nr. de născuți morți x 1000


mortinatalității Nr. de născuți morți+Nr. de născuți vii

Rata Nr. de născuți morți + Nr. născuți vii și decedați în 1 săptămână x


mortalității 1000
perinatale Nr. de născuți morți+Nr. de născuți vii

Mortalitatea Nr. de decese ale născuților vii și decedați sub 5 ani x 1000
copiilor sub Nr. de născuți vii
5 ani

Mortalitatea Nr. de decese materne produse din cauza complicațiilor sarcinii,


maternă nașterii și în perioada de lauzie (42 de zile) x 100 mii
Nr. de născuți vii

Indicatori de Nr. de un eveniment x 100


structură Nr. total de evenimente