Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda punerii in echivalenta

Societatea mama “M” detine 45% din capitalul social al societatii fiice “F” formand impreuna grupul “M”.
Capitalul societatii “F” mai este detinut de actionarul “X” in proportie de 55%. Deci in cadrul acestei societati
“F” sunt doi actionari: X majoritar care aplica metoda integrarii globale si M minoritar care aplica metoda
punerii in echivalenta.

Situatiile financiare ale societatilor grupului “M” se prezinta astfel la 31.12.N:

Bilantul societatii “M”


Elemente patrimoniale Valori
Imobilizari corporale-cladiri 350.000
Titluri de patricipare 90.000
Stocuri-marfuri 35.000
Clienti(1) 145.000
Disponibilitati 100.000
Total activ 720.000
Capital social 250.000
Rezerve 50.000
Rezultat 140.000
Furnizori 280.000
Total pasiv 720.000
(1) creante asupra societatii fiice in valoare de 40.000 lei.

Contul de profit si pierdere “M”


Elemente Valori
Venituri totale(1) 1.100.000
Cheltuieli totale 960.000
Rezultat(2) 140.000
(1):venituri din dividende incasate de la societatea 50.000 lei;
(2): vanzarile catre societatea fiica s-au realizat cu o marja de profit de 25%.

Bilantul societatii “F”


Elemente patrimoniale Valori
Imobilizari corporale-cladiri 200.000
Stocuri-marfuri(1) 100.000
Clienti 170.000
Disponibilitati 30.000
Total activ 500.000
Capital social 200.000
Rezerve 40.000
Rezultat 50.000
Furnizori(2) 210.000
Total pasiv 500.000
(1): din care marfuri cumparate de la societatea mama: la sfarsitul exercitiului financiar 25.000, iar la inceputul
exercitului financiar 15.000. Marja de profit este de 25%;
(2): din care datorii catre societatea mama in valoare de 40.000 lei.

Contul de profit si pierdere “F”


Elemente Valori
Venituri totale 700.000
Cheltuieli totale 650.000
Rezultat 50.000
Deoarece societatea M detine 45%, in calitate de minoritar va aplica pentru intocmirea si prezentarea situatiilor
financiare consolidate metoda punerii in echivalenta.

Fluxul informational contabil al acestei metode se prezinta astfel:

Etapa nr.1: agregarea posturilor din situatiile financiare

a. preluarea posturilor din bilantul societatii mama in proportie de 100%:


Sume debit Conturi debit Conturi credit Sume credit
720.000 ./. ./. 720.000
350.000 212 1012 250.000
90.000 261 106 50.000
35.000 371 121 140.000
145.000 4111 401 280.000
100.000 5121

b. preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii mama in proportie de 100%:
Conturi debit Conturi credit Sume
./. Venituri totale 1.100.000
Cheltuieli totale 960.000
Rezultat “M” 140.000

Etapa nr.2: eliminarea operatiunilor reciproce


In cadrul acestei metode, prestatiile reciproce nu se elimina deoarece societatea mama nu preia nici un element
patrimonial din situatiile financiare ale societatii fiice.

Etapa nr.3: repartizarea capitalurilor proprii ale societatii fiice


Elemente Total M(45%)
Capital social si rezerve ale societatii fiice 240.000 108.000
Titluri de participare – cost de achizitie - 90.000
Rezerva consolidata - 18.000
Rezultat consolidat 50.000 22.500

Titlurile de participare pe care societatea le detine in capitalul societatii fiice sunt evaluate in functie de
cresterea sau descresterea rezervelor si rezultatelor consolidate, in acest exemplu fiind vorba de o crestere a
valorii acestei instrumente financiare. In bilantul contabil al societatii mame valoarea acestora este de 90.000
lei, dar in situatiile financiare consolidate valoarea lor este de:
- valoarea istorica a titlurilor de particpare: 90.000 lei;
- valoarea rezervei consolidate: 18.000 lei;
- valoarea rezultatului consolidat: 22.500 lei.
Valoarea titlurilor de particpare puse in echivalenta: 130.500 lei.

Etapa nr.4 : eliminarea titlurilor de participare detinute de M in capitalul social al lui F


Acesta etapa este valabila in cazul metodei integrarii globale si metodei integrarii proportion ale.

Etapa nr.5 : transferul rezervelor si rezultatului societatii M la rezervele si rezultatele consolidate


Acesta etapa este valabila in cazul metodei integrarii globale si metodei integrarii proportion ale.

Etapa nr.6: prezentarea tabloului de cumul


Acesta etapa este valabila in cazul metodei integrarii globale si metodei integrarii proportion ale.

Etapa nr.7: intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate


Situatiile financiare consolidate sunt similare situatiilor financiare ale societatii mama, cu conditia ca diferenta
este la postul “Titluri de participare”, acesta transformandu-se in postul “Titluri de participare puse in
echivalenta”. Situatiile financiare prin intermediul acestei metode se prezinta astfel:
Bilantul contabil consolidat
Elemente patrimoniale Valori
Imobilizari corporale-cladiri 350.000
Titluri de patricipare puse in echivalenta 130.500
Stocuri-marfuri 35.000
Clienti 145.000
Disponibilitati 100.000
Total activ 760.500
Capital social 250.000
Rezerve consolidate 68.000
Rezultat consolidat 162.500
Furnizori 280.000
Total pasiv 760.500

Contul de profit si pierdere consolidat


Elemente Valori
Venituri totale 1.122.500
Cheltuieli totale 960.000
Rezultat(2) 162.500

Veniturile societatii mama au fost majorate cu valoarea dividendelor pe care societatea fiica le-a acordat in
cursul exercitului financiare societatii mama, contabilizarea acestora generand venituri financiare.

Sunt obligate la consolidarea conturilor toate societatile care indeplinesc cumulativ conditiile prezentate de
OMFP 1752/2005 – Directiva a VII a. Societatile comerciale care formeaza grup de societati si intocmesc
situatii financiare consolidate sunt obligate pentru auditare conform acestui act normativ national.