Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL DE AGRICULTURA SI INDUSTRIE

ALIMENTARA ODOBEŞTI - VRANCEA


Str. Stefan cel Mare, nr. 42, cod postal 625300 MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII
Tel./Fax: 0237675716

Nr…………din……………

ACORDUL PARINTELUI/TUTORELUI LEGAL


Activitate de pregatire a examenului de bacalaureat
Perioada 02-12.06.2020

Subsemnatul(a)__Mihalciuc Nicoleta__în calitate de reprezentant legal,


îmi exprim acordul ca fiica mea Mihai Gabriela elev/a în clasa XII-a să
participe la orele de pregatire susținute în perioada 02-12.06.2020, în vederea
susținerii examenului de bacalaureat 2020, în incinta LICEULUI DE
AGRICULTURĂ SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ ODOBEȘTI.
Menționăm că s-au luat toate măsurile se necesare conform legislației în
vigoare pentru asigurarea în totalitate a desfășurării cursurilor de pregatire în
conditii de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS
CoV 2.
Mentionez că fiul/fiica mea face naveta din localitatea_Jaristea_ cu mijlocul
de transport in comun.

Data

_19.05.2020___

Numele și prenumele _Mihalciuc Nicoleta

Semnătura Mihalciuc Nicoleta