Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS
INTRODUCERE – PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A.__________1
CAPITOLUL 1– NOŢIUNI INTRODUCTIVE________________________________6
1.1. PERFORMANŢA: DEFINIŢIE, CONŢINUT, INTERPRETARE..................6
1.2. PROFITUL – EXPRESIA ABSOLUTĂ A EVOLUŢIEI REAL POZITIVE A
FIRMEI...................................................................................................................7
1.3. REZULTATUL EXERCIŢIULUI: DEFINIŢIE, CONŢINUT,
INTERPRETARE..................................................................................................8
1.3.1. REZULTATUL DE EXPLOATARE.......................................................................8
1.3.2. REZULTATUL FINANCIAR.................................................................................8
1.3.3. REZULTATUL CURENT.......................................................................................9
1.3.4. REZULTATUL EXCEPŢIONAL............................................................................9
1.3.5. TREPTELE CREĂRII REZULTATULUI EXERCIŢIULUI – SOLDURILE
INTERMEDIARE DE GESTIUNE.......................................................................9
CAPITOLUL 2 – SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE_____________________11
2.1. LITERA ŞI SPIRITUL NORMEI IAS 1 "PREZENTAREA SITUAŢIILOR
FINANCIARE"....................................................................................................11
2.1.1. ELEMENTE INTRODUCTIVE............................................................................12
2.1.2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE......................14
CAPITOLUL 3 – CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI_____27
3.1. CADRUL LEGISLATIV CARE REGLEMENTEAZĂ REZULTATUL
EXERCIŢIULUI..................................................................................................27
3.2. DETERMINAREA GLOBALĂ A REZULTATULUI EXERCIŢIULUI......27
3.3. DETERMINAREA ÎN CASCADĂ A REZUTATULUI..................................28
3.4. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXPLOATĂRII.............................29
3.4.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
.............................................................................................................................29
3.4.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE...................................................................................................32
3.4.3. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXPLOATĂRII....................................37
3.5. CONTABILITATEA REZULTATULUI FINANCIAR..................................40
3.5.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ......40
3.5.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ. 41
3.5.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DETERMINĂRII REZULTATULUI
FINANCIAR.......................................................................................................42
3.6. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXCEPŢIONAL............................42
3.6.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE...42
3.6.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE
.............................................................................................................................43
3.6.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DETERMINĂRII REZULTATULUI
FINANCIAR.......................................................................................................44
3.7. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT........................................45
3.7.1. DEFINIŢIE, CONŢINUT, INTERPRETARE.......................................................45
3.7.2. NORME IAS 12 – „IMPOZITUL PE PROFIT”....................................................47
3.7.3. CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT PE ANUL 2001..................................49
3.7.4. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A REPARTIZĂRII PROFITULUI.......50
CAPITOLUL 4 – UTILIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE ÎN APRECIEREA
PERFORMANŢELOR FIRMEI__________________________53
4.1. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE....................53
4.1.1 ANALIZA MARJEI COMERCIALE.....................................................................53
4.1.2 ANALIZA CIFREI DE AFACERI.........................................................................53
4.1.3 ANALIZA VALORII ADĂUGATE.......................................................................54
4.1.4 ANALIZA EXCEDENTULUI BRUT DIN EXPLOATARE..................................54
4.1.5 ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXPLOATĂRII....................................54
4.1.6 ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXERCIŢIULUI..................................55
4.1.7 ANALIZA REZULTATULUI NET AL EXERCIŢIULUI.....................................55
4.1.8 ANALIZA CAF ŞI AF, RATA DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ANUALE55
4.2 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE......................................56
4.2.1 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE ALE PASIVULUI.............56
4.2.1.1 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A CAPITALULUI PROPRIU.......................56
4.2.1.2 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A DATORIILOR PE TERMEN SCURT......56
4.2.2 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE ALE ACTIVULUI.............57
4.2.2.1 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVULUI..............................................57
4.2.2.2 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE..................57
4.2.2.3 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A STOCURILOR..........................................57
4.3 ANALIZA COMPARATĂ A GESTIUNII CREDITULUI CLIENT ŞI A
CREDITULUI FURNIZOR................................................................................57
4.4 ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR.................................................58
4.4.1 APRECIERE GLOBALĂ A RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI.....58
4.4.2 ANALIZA RENTABILITĂTII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR...............58
4.4.3. ANALIZA RENTABILITĂŢII COMERCIALE, ECONOMICE, FINANCIARE 59
4.4.4 ANALIZA EFECTULUI DE LEVIER FINANCIAR.............................................60
4.5 ANALIZA RISCURILOR FIRMEI....................................................................60
4.5.1 APRECIERE GLOBALĂ A RISCURILOR...........................................................60
4.5.2 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT PRIN METODA SCORULUI................60
4.5.3 PRAGUL ÎNDATORĂRII......................................................................................61
4.6 ANALIZA BONITĂŢII FINANCIARE.............................................................61
4.6.1 APRECIEREA GLOBALĂ A BONITĂŢII FINANCIARE...................................61
4.6.3 ANALIZA SOLVABILITĂTII...............................................................................62
4.6.3 ANALIZA CAPACITĂŢII DE RAMBURSARE A DATORIILOR......................62
CAPITOLUL 5 – CONCLUZII ŞI PROPUNERI_____________________________63
BIBLIOGRAFIE ______________________________________________________65
ANEXE ______________________________________________________66