Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………………5
CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA
CONTABILITĂŢII STOCURILOR……………………………………………….……..7
1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE……………...….....7
1.2. ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR…………....……………..9
1.3. EVALUAREA STOCURILOR POTRIVIT ACTUALELOR PREVEDERI
ALE LEGII CONTABILITĂŢII………………………………………………..……….10
1.3.1. Noţiuni şi principii ale evaluării…………………………….……10
1.3.2. Formele evaluării………………………………………………….12
1.3.3. Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi
obiecte de inventar………………………………………………….…..15
1.4 METODE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA STOCURILOR…………20
CAPITOLUL II. STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE IAS 2
“CONTABILITATEA STOCURILOR”………………………………………………..23
2.1. OBIECTIV……………………………...………………………..…..……..23
2.2. ARIA DE APLICABILITATE……………………...…..………………….23
2.3. DEFINIŢII……………………………………………..…...……………….23
2.4.EVALUAREA STOCURILOR…………………………...……..………….24
2.4.1. Costul stocurilor………………………………...………..………..24
2.4.2. Procedee de determinare a costului………………………………27
2.4.2.1. Tratamentul contabil de bază……………………..……..27
2.4.2.2. Tratamentul contabil alternativ,………….…………….27
2.4.3. Valoarea realizabilă netă……………………………...……….….28
2.5. RECUNOAŞTEREA DREPT CHELTUIALĂ……………...……………..29
2.6. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR…………………………...………….29
CAPITOLUL III. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. DECEAN S.R.L......….….31
3.1. STATUTUL JURIDIC……………………………………….....…………..31
3.2 ANALIZA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR………...…….……………..35
3.3 ANALIZA PIEŢEI……………………...…………………...……………...37
3.4 FURNIZORII……… ………………………………………...………....…..38
3.5 ACTIVITATEA DE MARKETING………………………..….…...………38
3.6 AMPLASAMENT…………………...……………….……..………………39
3.7 NECESITATEA ŞI OPORTUNITĂŢILE RETEHNOLOGIZĂRII
SECTOARELOR DE BAZĂ…….……………………………………..………………43
3.8 MANAGEMENTUL………………………………………………..……….44
3.8.1 Structura organizatorică……….…………………………..……….45
3.8.2 Resurse umane……………..…………………..……………..……45
CAPITOLUL IV. DOCUMENTAŢIA ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR……………………………………...51
CAPITOLUL V. CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI PRIVIND
STOCURILE………………………………………………………………………….…55
5.1. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND STOCURILE
CUMPĂRATE – metoda inventarului permanent……………………………………….55
5.1.1. Operaţii privind intrarea stocurilor………………………………..55
5.1.2. Operaţii privind ieşirea stocurilor…………………………………55
5.2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND STOCURILE
CUMPĂRATE – metoda inventarului intermitent……………………...……………….57
5.3.CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND STOCURILE
FABRICATE………………………………...………………………………………….57
5.4. CAZURI PARTICULARE……………………………...………………….59
5.4.1. Contabilitatea stocurilor cumpărate fără facturi sosite…….……59
5.4.2.Contabilitatea stocurilor cu reduceri comerciale şi financiare......…59
CAPITOLUL VI. STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
STOCURILOR PE EXEMPLUL S.C. DECEAN S.RL……...........…………….………62
6.1. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE INTRARE A STOCURILOR DE
MATERII PRIME ŞI MATERIALE CONSUMABILE………………….………...…62
6.2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE IEŞIRE A STOCURILOR DE
MATERII PRIME ŞI MATERIALE CONSUMABILE…………………………….…66
6.3 CONTABILITATEA DIFERENŢELOR LA INVENTAR ŞI
REGULARIZAREA ACESTORA ………………………………………………….70
6.4 CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR……………………………...……………...……………………………74
6.4.1 Provizioane contabile şi provizioane fiscale……………………..74
6.4.2 Metode de înregistrare a provizioanelor pentru deprecierea
stocurilor………………………………………………………....75

CAPITOLUL VII. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A S.C. DECEAN S.R.L PE


BAZA BILANŢULUI CONTABIL………………………………...………………..79
7.1. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A ÎNTREPRINDERII……...79
7.1.1. Rate de structură a activului……………………...……………….80
7.1.2. Rate de structură a pasivului……………………………………83
7.2.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANŢULUI
CONTABIL……………………………………...……………………………………...86
7.2.1. Analiza corelaţiilor fond de rulment necesar fond de rulment
trezoreria netă…………………………………………………………………………….86
7.2.2. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii………………………………...89
7.2.3. Analiza ratelor de rentabilitate………………………………...….90
CAPITOLUL VIII. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A S.C. DECEAN S.R.L PE
BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE…………………………………….....94
8.1. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE………......94
8.2.ANALIZA CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ……………………...97
8.3. ANALIZA STOCURILOR…………………………………………………98
8.3.1. Analiza stocurilor active (regulatoare)………………………….....98
8.3.1.1. Analiza stocurilor finale……………………....…………99
8.3.1.2. Analiza stocurilor medii……………………...…….…..100
8.3.2. Analiza stocurilor de siguranţă…………………………..…..…...101
8.3.2.1. Analiza stocului de siguranţă α (necesar în condiţiile
variabilităţii cererii…………………………………………......……………………...102
8.3.2.2. Analiza stocurilor de siguranţă β (necesar în condiţiile
neritmicităţii intrărilor de mărfuri………………………………………….………….102
8.3.3. Analiza eficienţei utilizării stocurilor………………………….105
CAPITOLUL IX. PROGRAM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA
STOCURILOR…………………………………………………………………………107
CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………………………...120
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………….125