Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Pag.

1. ABORDĂRI PRIVIND CONCEPTUL DE PERFORMANŢA AL 4


FIRMEI

PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII. NOŢIUNI GENERALE 4


ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI LICHIDITĂŢII INTREPRINDERILOR 5
INDICATORI ESENŢIALI 7

2. DOCTRINE ŞI PRACTICI PRIVIND CONTUL DE PROFIT ŞI


PIERDERE / FORMA ŞI CONŢINUTUL CONTULUI DE PROFIT ŞI 15
PIERDERE

ARMONIZAREA SAU CONFORMITATEA IN CONTABILITATEA 15


ROMÂNEASCĂ
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 17
SCHEMELE DE CONT DE REZULTATE PROPUSE DE DIRECTIVA 30
a IV-a
STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE IN 31
NORMALIZAREA CONTABILĂ INTERNAŢIONALĂ

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND INTOMIREA, CERTIFICAREA ŞI


PUBLICAREA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 32

PREZENTAREA SISE MUNTENIA NORD 32


OBIECTIVE 33
PRODUSELE ŞI SERVICIILE SISE MUNTENIA NORD 35

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 45