Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL

PROGRAM DE ORGANIZARE ŞI COMERCIALIZARE A


PRODUSULUI TURISTIC CU TEMA “BELIŞ-FÂNTÂNELE –
NATURA LA EA ACASĂ”

Student:
Anul II, Grupa 204

Bucureşti
2009

2
CURPINS:

1. Enunţarea temei produsului turistic. Justificare


2. Indicarea traseului cu prezentarea localitãţilor şi a obiectivelor vizitate
3. Elemente de prezentare generalã
4. Descrierea traseului pe zile
5. Analiza de preţ
6. Condiţii de comercializare
7. Pliant turistic
8. Afiş

Bibliografie

3
1. Enunţarea temei produsului turistic. Justificare

Titlul ales pentru acest traseu este „Beliş-Fântânele - natura la ea acasa” deoarece peisajul
natural variat, plin de pitoresc, are valenţe turistice deosebite, legate de atractive forme de relief şi
valoroase monumente ale naturii. Acest bogat potenţial turistic este dublat de condiţii favorabile
pentru cazare, odihnă şi tratament balneoclimateric. Gama posibilităţilor este multiplă: alpinism,
turism cultural, practicarea sporturilor de vară şi iarnă, recreere şi odihnă, tabere de tineret,
tratament balnear.
Faima Munţilor Apuseni constă în special în plastica deosebită a peisajului care îmbină
armonios liniile domoale ale plaiurilor cu verticalele versanţilor abrupţi. Păşuni întinse şi cupole
vulcanice, chei înguste şi adânci sunt fenomene unice în România şi chiar în Europa.
Din punct de vedere geografic, comuna Beliş, poarta deschisă a Ardealului, este situată la
poalele masivului Vlãdeasa, din munţii Apuseni, la o altitudine de 1350m, în partea de N-V a
judeţului Cluj. Belişul se află la o distanţă de 30 km de oraşul Huedin, de municipiul Cluj-Napoca la
80 km şi de municipiul Oradea la 133 km. În imediata apropiere, încadrat într-un peisaj turistic
deosebit este situat lacul Beliş-Fântânele.
Beliş-Fântânele este o staţiune climaterică permanentă situată pe malul lacului cu acelaşi
nume, la doar 3 km de comuna Beliş, la capătul unui drum care străbate pădurea. Staţiunea este
amplasată ideal, într-un cadru natural de vis in mijlocul pădurii şi dispune de o bază materială
complexă şi diversă care poate corespunde exigenţelor tuturor turiştilor, atît celor veniţi pentru
tratament cît şi celor dornici de relaxare sau afaceri.
Cãi de acces: se poate ajunge în zonã pe calea feratã pânã la gara din Huedin, iar de acolo cu
transport auto. Mai uşor se ajunge pe şosea, pe drumul european E60 Oradea-Cluj-Braşov, iar din
Huedin se trece pe drumul judeţean DJ 161B cãtre Beliş.
Întinsă pe o suprafaţă de 20.649 ha, comuna este alcătuită din mai multe sate şi anume:
Bălceşti, Beliş, Dealu Botii, Giurcuţa de Sus, Poiana Horii şi Smina, pînă în 1977 existând şi
Giurcuţa de Jos, aceasta dispărând în urma ridicării barajului, fapt ce a dus şi la strămutarea satului
Beliş.

4
2. Indicarea traseului cu prezentarea localitãţilor şi a obiectivelor vizitate

Bucureşti – Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeş – Alba Iulia – Aiud – Turda – Cluj-Napoca
(Grãdina Botanicã, Biserica „Sf. Mihail”, Piaţa Avram Iancu) – Huedin – Beliş (Lacul Fântânele,
Crucea lui Avram Iancu, Marişel, Cascada Rãchiţele, Muzeul Memorial „Octavian Goga”) – Huedin
– Cluj-Napoca – Turda – Aiud – Alba Iulia – Sebeş – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bucureşti.

3. Elemente de prezentare generalã

 Nr. de turişti: 7
 Nr. de ghizi: 1
 Nr. de şoferi: 1
 Mijloc de transport folosit: microbuz modern ( 9 locuri)
 Nr. de km parcurşi în total: 1332 km (ziua I: 506 km, ziua a II-a: 80 km, ziua a III-a: 80 km,
ziua a IV-a: 160 km, ziua a V-a: 506 km)
 Nr. de zile: 5; 4 nopţi
 Perioada de desfãşurare: mai – septembrie 2010
 Preţ informativ: 895 lei/persoanã sau 208 Euro

4. Descrierea traseului pe zile

Ziua 1:
 7.30 - plecare din Bucureşti din faţa Autogãrii Militari
 Traseul: Bucureşti – Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeş – Alba Iulia –
Aiud – Turda – Cluj-Napoca – Huedin – Beliş
 Ora şi locul de sosire: 18.30, Pensiunea Mariana
 Servicii oferite: cazare, dejun şi cinã la Pensiunea Mariana.
Ziua a 2-a:
 8.00 – plecare de la Pensiunea Mariana
 Traseul: Beliş – Rãchiţele – Marişel – Beliş
 Obiective vizitate: Rãchiţele: Cascada Rãchiţele (numită şi Vălul Miresei este
situată pe Valea Stanciului, în arealul localităţii Răchiţele din comuna Mãrgãu, judeţul Cluj. Este

5
una dintre cele mai frumoase cascade din România. Impresionanta cădere de peste 30 de metrii taie
răsuflarea celor care poposesc la bază acesteia. Cascadă este o privelişte extraordinară şi pe timp de
iarnă, cât şi un excelent loc de escaladă pe gheaţă pentru cei pasionaţi de acest sport. Legenda spune
că numele de Vălul Miresei vine de la faptul că demult o mireasă a căzut de pe stâncile abrupte din
zonă unde este cascada, iar voalul ei a rămas agăţat pe stânci. Acolo nuntaşii s-au oprit şi au început
să plângă, astfel formându-se cascada. În realitate numele s-ar putea atribui formei cascadei, care
seamănă cu un voal). Marişel: Crucea lui Avram Iancu (Serbarea de la Crucea Iancului este
organizată în memoria lui Avram Iancu, „Craisorul Muntilor”, şi a bătăliei care a avut loc pe platoul
Mariselului în 8-9 iulie 1849, pentru eliberarea de sub conducerea habsburgică şi a trupelor
imperiale. În jurul unei troiţe în fiecare an, în a doua duminică din luna iulie, se desfăşoară această
serbare tradiţională dedicată lui Avram Iancu, Pelaghiei Roşu şi tuturor moţilor care au opus
rezistenţă celor care au vrut să ocupe aceste meleaguri ale Ţării Moţilor. Pentru a cinsti această
victorie, fraţii Vasile, Ioan şi Gavrilă Crişan din neamul Girbestilor, au ridicat o cruce de lemn la
Fântânele, sfinţită în 7 iulie 1923 şi înlocuită în 1944 de aceeaşi inimoşi fraţi, cu o cruce de piatră,
dăltuită cu civintele lui Iancu: „sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim”).
 Ora şi locul de sosire: 14.00, la Pensiunea Mariana
 Servicii oferite: cazare, mic dejun şi cinã la Pensiunea Mariana
Ziua a 3-a:
 8.00 – plecare din faţa Pensiunii Mariana
 Traseul: Beliş – Ciucea – Fântânele – Beliş
 Obiective vizitate: Ciucea: Muzeul Memorial „Octavia Goga” (Poet al satului
transilvănean şi om politic – prim ministru între cele două războaie. În această casă a lucrat cel care
descria meleagurile româneşti astfel: „La noi sunt codri verzi de brad/ şi câmpuri de matasa...”.
Domeniul d ela Ciucea este cumpărat de către Octavian Goga în anul 1920 de la Boncza Berta,
văduva poetului maghiar Ady Endre. La 7 mai 1938, Octavian Goga decedează la Ciucea, în urma
unui atac cerebral suferit cu 3 zile înainte. Muzeul memorial s-a constituit în anul 1967 că urmare a
unui act de donaţie către statul român, făcut de către Veturia Goga, văduva poetului. Muzeul evocă
viaţa şi activitatea marelui poet prin intermediul unor documente, cărţi şi fotografii, dar, mai ales,
prin expunerea unui mare număr de obiecte care i-au aparţinut. Piesele fac parte din colecţia Goga.
Ele s-au aflat la Ciucea sau au fost aduse aici de Veturia după moartea soţului ei, de la celelalte
reşedinţe ale familiei. Beliş-Fântânele: Lacul Fântânele (A fost proiectat pe cursul superior al
Someşului Cald la sfârşitul anilor ’60, iar în perioada 1970-1974 oamenii comunei Belisului vechi
au fost nevoiţi să se strămute pe actuala localizare a satului. Cătune precum Milioan, Pleş, Dãdeşti,
6
Bolojeşti sau Giurcuţa de Jos sunt acum de domeniul amintirii şi doar în verile secetoase când apa
lacului scade foarte mult se pot vedea ruinele caselor abandonate de moţi, cele mai celebre fiind
ruinele fostei biserici din Beliş. Lacul Fântânele este cea mai mare acumulare pe cursul Someşului
Cald. Are o suprafaţă de 826 hectare şi a fost dat în folosinţă în 1977. Pe malul acestui lac se află
staţiunea Beliş-Fântânele).
 Ora si locul de sosire: 14.00, la Pensiunea Mariana
 Servicii oferite: cazare, mic-dejun si cina la Pensiunea Mariana

Ziua 4:
 8.00 – plecare din faţa Pensiunii Mariana
 Traseul: Beliş – Huedin – Cluj-Napoca – Beliş
 Obiective vizitate: Cluj-Napoca: Gradina Botanicã (Constituie unul din
punctele de mare atracţie ale oraşului şi este una dintre cele mai renumite din S-E Europei. A fost
înfiinţatã în 1872 şi cuprinde aproximativ 11.000 de specii de plante de pe toate continentele.
Plantele exotice sunt gãzduite în sere ce acoperã 2.000 m pãtraţi). Biserica „Sf. Mihail” (Construcţia
ei a început în 1350, durând aproape 2 secole. Este un impunãtor şi valoros monument de arhitecturã
goticã ce deţine remarcabile picturi interioare. Turnul, înalt de 80 m, a fost construit între anii 1836-
1862). Piaţa Avram Iancu
 Ora şi locul de sosire: 17.00, Pensiunea Mariana
 Servicii oferite: cazare, mic dejun şi cinã la Pensiunea Mariana
Ziua 5:
 8.00 – plecare din faţa Pensiunii Mariana
 Traseul: Beliş – Huedin – Cluj-Napoca – Turda – Aiud – Alba Iulia – Sebeş –
Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bucureşti.
 Ora şi locul de sosire: 19.00, Autogara Militari

5. Analiza de preţ

 Denumirea acţiunii turistice: „Beliş-Fântânele – natura la ea acasã”


 Perioada de desfãşurare: mai – septembrie 2010
 Grup minim: 7 persoane
 Extras din program: Bucureşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Cluj-Napoca – Beliş

7
 Beneficiar: studenţi iubitori de naturã şi dornici de aventurã
 Organizator grup: Dincã Iulia – Ramona, Universitatea Creştinã „Dimitrie Cantemir”,
Facultatea de Management Turistic şi Comercial
 Calculaţia preţului de vânzare (P.V.) în lei noi – RON (tabelul nr. 1)

Valoarea
Nr. Articole de Elemente
Elemente de calcul Pe
crt. calculaţie de cheltuieli Totalã
turist
cheltuieli cu
1. 50/noapte x 4 nopţi 200 1400
cazarea
cheltuieli cu
2. 40/zi x 5 zile 200 1400
alimentaţia
Cheltuieli directe (C.D.)

cheltuieli cu
3. 1332 km x 0,30 euro/km* 245,2 1716,9
transportul
cheltuieli
4. intrãri 30 210
culturale
cheltuieli
5. organizarea unui picnic 20 140
organizatorice
cheltuieli cu 1 ghid x 100 (cazare, masã, cotã ghid)
6. 14,2 100
ghidul **
cheltuieli cu
7. 1 şofer x 80 (cazare, masã, cotã şofer) 11,4 80
şoferul
8. alte cheltuieli 20 140
9. Total C.D. (1+...+8) 740,8 5185,6
10. Asigurare (1-5% x C.D.) 3% 22,2 155,4
11. Comision (10-30% x C.D.) 15% 111,1 777,8
(19% x
12. TVA 21,1 147,7
comision)
13. Total costuri (9+10+11+12) 895,2 6266,4
Rotunjire
14. - 0,200 - 1,400
(±)
15. Total P.V. (13±14) 895 6265
Tabel nr. 1

1 euro = 4,3 lei noi (RON)


* 1332 km x 0,30 euro/km = 399,6 euro x 4,3 lei/euro = 1718,2 lei/7 turişti : 7 turişti = 245,2 lei
noi/turist
** 1 ghid x 100 lei/ghid = 100 lei/7 turişti: 7 turişti = 14,2 lei noi/turist

8
6. Condiţii de comercializare

 segmentul de turişti cãruia i se adreseazã produsul turistic: celor interesaţi de cãlãtorii şi


aventuri în naturã
 producãtorul: agenţia touroperatoare cu licenţã Sind Tour Operator
 canalul de distribuţie: “Sind Tour Operator” – consumator final (turist)
 modalitãţi de platã: în 3 rate, ultima cu cel puţin o sãptãmânã înainte de plecare
 reduceri acordate: 30% pentru elevi şi studenţi; 20% pentru pensionari

BIBLIOGRAFIE

1. www.apusenifantanele.ro
2. www.cjcluj.ro
3. www.fantanele-belis.ro
4. www.gogamuseum.ro
5. www.marisel.ro
6. www.pensiunea-mariana.ro
7. www.primariabelis.ro
8. www.ropedia.ro
9. www.welcometoromania.ro
10. www.ziuadecj.ro
11. “Ghidul turistic al României 1997-1998”, editura Publirom
12. “Economia turismului. Studii de caz. Statistici. Legislaţie”, Andreea Bãltãreţu, N. Neacşu,
Monica Neacşu, editura Uranus, Bucureşti, 2008

S-ar putea să vă placă și