Sunteți pe pagina 1din 4

OBIECTIVELE INSTRUIRII

 MĂSURI DE SECURITATE MARITIMĂ


 REACŢII LA PERICOLELE LA ADRESA SECURITĂŢII MARITIME
 CARE SUNT CELE 6 AMENINTARI LA ADRESA SECURITATII
MARITIME

1. Care sunt obiectivele instruirii pentru a intelege conceptul securitatii maritime ?


a) Demonstrarea conştientizării conceptului de securitate şi a necesităţii armonizării interfeţei
între securitatea portuară şi securitatea la bordul navelor
b) Demonstrarea cunoaşterii SOLAS Capitolul XI-2 şi a Codului ISPS Partea A şi Partea B
c) Demonstrarea capacităţii de a efectua o evaluare a securităţii portuare şi o evaluare a
securităţii navei
d) Formarea de de deprinderi a celor care inteleg conceptul securitatii maritime de a putea
intervene promt la bordul faciliatilor portuare de a minimalize distrugerile care pot si
produse si chiar la nivelul portului
e) Delegarea acestor raspunderi altor structuri de interventie tinand cont de cheltuielile care
pot apare la nivel de companie ce detine citeva nave sau de puterea financiara u unei
facilitate portuare care poate angaja servicii campetente ce pot inerveni sau chiar trupe de
mercenary pentru a asigura securitatea

2. Care sunt obiectivele instruirii pentru a intelege conceptul securitatii maritime ?

a) Înţelegerea modului în care evaluările în privinţa securităţii sunt utilizate pentru crearea
planurilor de securitate la nivel de port şi la nivelul navei

b) Prin intelegerea conceptului fiecare campanie si fiecare facilitate portuara si fiecare


port poate intervene direct si fara a colabora cu alte strcturi pentru a face fata oricarui
probleme in cee ace priveste securitatea chiar daca e la adaresa unei nave, faciliati
portuare sau a unui port.
c) Înţelegerea conflictelor între existenţa securităţii şi facilitarea ei, inclusiv a
consideraţiilor de ordin bugetar şi legal

3. Care sunt obiectivele instruirii pentru a intelege conceptul securitatii maritime ?

a) Demonstrarea conştientizării conceptului de securitate şi a necesităţii armonizării


interfeţei între securitatea portuară şi securitatea la bordul navelor

b) Demonstrarea cunoaşterii SOLAS Capitolul XI-2 şi a Codului ISPS Partea A şi Partea


B

c) Demonstrarea capacităţii de a efectua o evaluare a securităţii portuare şi o evaluare a


securităţii navei
d) Înţelegerea modului în care evaluările în privinţa securităţii sunt utilizate pentru crearea
planurilor de securitate la nivel de port şi la nivelul navei
e) Înţelegerea conflictelor între existenţa securităţii şi facilitarea ei, inclusiv a
consideraţiilor de ordin bugetar şi legal
4. Care sunt obiectivele instruirii pentru a intelege conceptul securitatii maritime ?

a) Sunt acele măsuri la care recurg armatorii, operatorii şi administratorii navelor, facilităţile
portuare, platformele marine şi alte organizaţii sau organisme maritime pentru a se proteja
împotriva actelor de terorism, sabotajului, pasagerilor clandestini/imigranţilor
ilegali/doritorilor de azil, pirateriei/furturilor înpotriva navelor, confiscării ilegale, furturilor
mărunte, hărţuirilor sau surpinderii.
b) Securitatea maritimă este un concept interdisciplinar, care include partea militară, de poliţie,
administrarea securităţii, psihologia, sociologia, legislaţia internă şi internaţională, istoria,
geopolitica, religiile comparative şi comerţul.
c) securitate maritimă corespunzătoare creează condiţiile stabilirii şi menţinerii anumitor
măsuri de protecţie.

5. Care sunt obiectivele instruirii pentru a intelege conceptul securitatii maritime ?

a) Sunt acele măsuri la care recurg armatorii, operatorii şi administratorii navelor, facilităţile
portuare, platformele marine şi alte organizaţii sau organisme maritime pentru a se proteja
împotriva actelor de terorism, sabotajului, pasagerilor clandestini/imigranţilor
ilegali/doritorilor de azil, pirateriei/furturilor înpotriva navelor, confiscării ilegale,
furturilor mărunte, hărţuirilor sau surpinderii.
b) Securitatea maritimă este un concept interdisciplinar, care nu include partea militară, de
poliţie, administrarea securităţii, psihologia, sociologia, legislaţia internă şi internaţională,
istoria, geopolitica, religiile comparative şi comerţul.
c) Securitate maritimă creează condiţiile stabilirii şi menţinerii unei ordine stabilite de catre
companie si de catre port unde se afla facilitate portuara ordine care a fost stabilita initial
de companie si port implimentata la facilitate numai cu acordul unei unitati specializate in
neutralizarea actiunilor ce pot periclita securitatea maritima

6. Care sunt obiectivele instruirii pentru a intelege conceptul securitatii maritime ?

a) Sunt acele măsuri la care recurg armatorii, operatorii şi administratorii navelor, facilităţile
portuare, platformele marine şi alte organizaţii sau organisme maritime pentru a se proteja
împotriva actelor de terrorism., sabotajului, pasagerilor clandestini/imigranţilor
ilegali/doritorilor de azil, pirateriei/furturilor înpotriva navelor, confiscării ilegale, furturilor
mărunte, hărţuirilor sau surpinderii.

b) Sunt acele măsuri la care recurg armatorii, operatorii şi administratorii navelor, facilităţile
portuare, platformele marine şi alte organizaţii sau organisme maritime pentru a se proteja
împotriva actelor de terrorism
c) Securitatea maritimă este un concept interdisciplinar, care include numai partea militară

d) Securitate maritimă corespunzătoare creează condiţiile stabilirii şi menţinerii anumitor


măsuri de protecţie.

7. Care sunt reactiile privind securitaea maritima

a) Strângerea şi analizarea informaţiilor


b) Planificarea securităţii
c) Măsuri şi proceduri de securitate fizică
d) Măsuri de securitate operaţională
e) Administrarea situaţiilor de criză
f) Instruirea

8. Care sunt reactiile privind securitaea maritima

a) Strângerea şi analizarea informaţiilor


b) Planificarea securităţii
c) Planificarea metodelor de interventie stanadard pentru fiecare amenintare
d) Măsuri şi proceduri de securitate care vor fi implemnetate numai de organizatii specializate
ale portului si a guvernelor respective
e) Măsuri de securitate operaţională
f) Instruirea personala afiecarui membru de la nava sau a faciliatii portuare in cadrul unor
institutii specializate in cee ace priveste securitatea

9. Care sunt reactiile privind securitaea maritima

a) Strângerea şi analizarea informaţiilor


b) Planificarea securităţii care va fi facuta numai cu acordul si interventia unitatilor specialzate
sa reactioneze la aceste ameninari
c) Măsuri şi proceduri de securitate fizică luate de o singura entitate care vor fi lauate in parte
pentru toate navele unei companii sau toate facilitatile unui port
d) Măsuri de securitate operaţională
e) Administrarea situaţiilor de criză numai de catre unitati specializate si de interventie

10. Care sunt ameninţările la adresa securităţii maritime, care afectează fiecare port şi fiecare
navă în măsură diferită

a) Furturile şi furturile mărunte


b) Comerţul ilicit cu droguri
c) Imigranţii ilegali şi pasagerii clandestini
d) Pirateria şi jaful armat împotriva navelor
e) Sabotajul
f) Terorismul
11. Care din afirmatiile de mai jos sunt false privind securitatea maritime

a) Furturile şi furturile mărunte care vor privi numai nava daca acest lucru s-a intimplat la
nava sau portul daca a vaut loc la facilitate portuare si deci vor face obiectul instantelor civile
neangajind compania sau nava sau facilitaea portuara si nu fac obiectul securitatii maritime
b) Comerţul ilicit cu droguri va fi controlat de uniatatile fiecarui guvern si nu va implica
decit raspunderea personala a consumatorului sau a persoanelor care fac traffic fara a implica nava
sau compania si nu fac obiectul securitatii maritime
c) Imigranţii ilegali şi pasagerii clandestini raspunzatoate este nava si anume persoana care
a fost repartizata pentru control in sectorul in care a fost prinsa persoana clandestina
d) Pirateria şi jaful armat împotriva navelor
e) Sabotajul
f) Terorismul