Sunteți pe pagina 1din 5

DAVID BRADSHAW

METAFIZICA ENERGIILOR
NECREATE
ŞI
SCHISMA BISERICII

Traducere de

Dragoş Dâscă
şi
Protos. Dr. Vasile Bîrzu

Editura
Ecclesiast
Prezenta lucrare apare în cadrul Centrului de Cercetare Teologică
(CCT) al Facultăţii de Teologie "Andrei Şaguna", Sibiu.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


BRADSHAW, DAVID
Metafizica energiilor divine şi schisma bisericii / David
Bradshaw; trad.: Dragoş Dâscă, Vasile Bîrzu. - Sibiu : Ecclesiast,
2010
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92397-5-9

I. Dâscă, Dragoş (trad.)


II. Bîrzu, Vasile (trad.)

Prezenta ediţie reproduce, prin bunăvoinţa autorului şi a Editurii Cambridge


University Press, ediţia originală a cărţii Prof. Dr. David Bradshaw, Aristotle East
and West – Metaphysics and the Division of Christendom – Cambridge
University Press, © David Bradshaw 2004

Design copertă Gabriela Radu

© Asociaţia LEF – FRO pentru prezenta ediţie


ou) mo/non maqw/n a)lla\ kai\ paqw\n ta\ qei=a
Noi nu doar înţelegem ci şi pătimim cele dumnezeieşti

Sfântul Dionisie Areopagitul


CUPRINS

Cuprins – 7

Prefaţă – 9

1. Începuturile aristotelice – 15

2. Primul Mişcător – 39

3. Între Aristotel şi Plotin – 61

4. Plotin şi teoria celor două acte – 87

5. Moştenirea plotiniană în Apus – 111

6. Zei, demoni şi teurgie – 131

7. Formarea tradiţiei răsăritene – 163

8. Înflorirea tradiţiei răsăritene – 197

9. Sfântul Grigorie Palama şi Toma d’Aquino – 231

10. Epilog – 271

Bibliografie – 285

Index – 299
Prefaţă 5