Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

Instituția de învățământ : Colegiul Național ,,I. L. Caragiale” Avizat :

Localitatea : Ploiești - Prahova Responsabil Comisie : Prof. DUMITRU Adela Mihaela

Nr. de Înregistrare …………………………… Director, Prof. BĂJENERU Carmen Veronica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 -2020

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Profesor : DUMITRU ADELA MIHAELA

Planificare realizată conform OMEN nr. 3393/28.02.2017


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

1 . Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea


unor lucrări muzicale .
2 . Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical .
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv,
atitudinal și ideatic.
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

SEMESTRUL I
(15 Săptămâni)

Nr. Competen Nr.


Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut țe de Data Resurse
Conținuturi
mânii specifice ore
1.1 Ținuta corporală. Cântece învăţate în clasele I-IV.
Cânt vocal și instrumental.
1 Exerciţii de respiraţie, emisie,
dicţie; controlul intonaţiei;
Imnul României „Deşteaptă-te,
române!”
exerciţii de frazare, gesturi Audiţie: piese corale
1. dirijorale; interpretate de coruri de copii şi
imnul.

Art Klett - Pag. 16

2, 1.1; 1.2; 1.3;


3 Respirație, emisie vocală, dicție, Cântece învăţate în clasele I-IV;
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

Cânt vocal și instrumental. 1.4; 2.1 controlul intonației, frazare Interpretarea integrală a Imnului
Gesturi dirijorale (tactare, României.
pregătirea intrării, închideri, Audiţie: Imnul de stat al
3, diferențe dinamice, diferene României.
4 agogice).
Elemente de tehnică
instrumentală – emisie, intonație,
Art Klett - Pag. 18-21
diferențieri timbrale și dinamice

Nr.
Competenț Nr.d Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
e specifice e ore Conținuturi
mânii
1.1; 1.2; 1.3; Sunetul (ca fenomen fizic,
Elemente de limbaj muzical 1.4; 2.1; 2.2; fiziologic, muzical; proprietățile Art Klett - Pag. 10-14
3.2 1 sunetului)
5. Calitățile sunetului
muzical.

6, Elemente de limbaj muzical 1.1; 1.2; 1.3; Alterații accidentale .


7 1.4; 2.1; 2.2; Art Klett – Pag.26
3.2
2
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

Elemente de limbaj muzical 1.1; 1.2; 1.3; Cromatisme în tonalitate .


8 1.4; 2.1; 2.2; Art Klett – Pag. 29
3.2 1
9,
Elemente de limbaj muzical 1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 2.1; 2.2; 2 Sunetul :
Stabilitrea intervalelor Art Klett – Pag.32
10, 3.2 (actualizare)
1.1; 1.2; 1.3; Recapitularea tuturor
Elemente de limbaj muzical 1.4; 2.1; 2.2; conținuturilor care vizeaă Art Klett – Pag.34-36
11.
Recapitulare
3.2
1. elementelor
muzical.
de limbaj

Elemente de limbaj muzical . 1.1; 1.2; 1.3; 2. Evaluarea


conținuturilor care
tuturor
vizeaă Art Klett – Pag.34-36
12. 1.4; 2.1; 2.2; elementelor de limbaj
Evaluare 3.2 muzical.

Aspecte culturale eteronomice și


interdisciplinare
1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 2.1; 3.1 3 Repertoriul ocazional în folclor
a) Noțiuni introductive
13, despre folclor( 1 oră) Art Klett – Pag. 38-40
b) Colidul și cântecul de
14,
stea ( 2 Ore)
15
c)

VACANȚA DE IARNĂ.
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

(Sâmbătă, 21.12.2019 - Duminică, 12.01.2020)

SEMESTREUL AL II-LEA
(20 Săptămâni)
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Competenț Nr.d Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
e specifice e ore Conținuturi
mânii

Aspecte culturale eteronomice și 1.1; 1.2; 1.3; Repertoriul ocazional în


interdisciplinare. 1.4; 2.1; 3.1
4 folclor.
d) Cântecul de nuntă și
Art Klett – Pag. 44-47

Cântecul funebru.
1, ( 2 ore)
2,
3,
4.
e) Obiceiuri de Art Klett – Pag.46-47
primăvară – vară
( 2 ore)
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
Aspecte culturale eteronomice și 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; Repertoriul neocazional în folclor.
interdisciplinare 2.1; 3.1 a) Doina ( 1 oră) Art Klett – Pag.54-
b) Balada ( 1 oră)
5,
c) Cântecul propriu-zis( 1 oră)
6,
7,
4 d) Folclorul copiilor și
Art Klett – Pag. 48-50

cântecul de leagăn. ( 1 oră)


8.

Aspecte culturale eteronomice și 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; Recapitularea tuturor


interdisciplinare 2.1; 3.1 1 conținuturilor care vizează Art Klett – Pag.60 - 61
9. aspectele culturale eteronomice și
Recapitulare interdisciplinare.

Aspecte culturale eteronomice și 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; Evaluarea tuturor conținuturilor
10, interdisciplinare 2.1; 3.1 2 care vizează aspectele culturale Art Klett – Pag.60 - 61
11 eteronomice și interdisciplinare.
Evaluare

12. Săptămâna - Școala Altfel

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ ( Sf. Paște )


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

6-21 Aprilie

Nr.
Competențe Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Domenii de conţinut Data Resurse
specifice ore Conținuturi
mânii
Elemente de limbaj 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; Operarea cu elemente de construcție a
muzical 2.1; 2.3 1. discursului muzical (repetiția, secvența, Art Klett – Pag 62-73
contrastul, variația).
13.

Evoluții ale unor genuri muzicale.


Art Klett – Pag. 88-89
a) Rapsodia ( 1 oră)
14,
Elemente de limbaj 1.1;1.2 ; 1.3, 1.4
15,
muzical . 2.1.; 2.2.;2.3 3
16, b) Opera (1 oră) Art Klett – Pag 74-85

c) Opereta și Baletul ( 1 oră)


Art Klett – Pag.

Aspecte culturale 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2 Elemente sincretice în genul operei,
eteronomice și 2.1; 3.1; 3.2 operetei și al baletului .
interdisciplinare.
(conexiuni între muzică, textul literar,
17,
mișcare scenică, decor și costume, Art Klett – Pag. 92-93
18. balet – dacă e cazul)

Elemente descriptive în muzică.


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

Nr.
Domenii de Competenț Nr.de Activităţi de învăţare/
Săptă- Data Resurse
conţinut e specifice ore Conținuturi
mânii
Elemente de limbaj
muzical
& 1.1;1.2 ; 1.3,
Recapitulare- Rapsodie, Operă,
1.4 2.1.;
19. Aspecte culturale 1 Operetă, Balet. Art Klett – Pag.90-91
2.2.;2.3
eteronomice și
interdisciplinare

Recapitulare
Elemente de limbaj 1.1; 1.2; 1.3;
muzical 1.4; 2.1; 3.1;
& 3.2
Evaluare - Rapsodie, Operă,
20. Aspecte culturale 1 Operetă, Balet. Art Klett – Pag.90-91
eteronomice și
interdisciplinare

Evaluare
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Clasa a VII-a
Anul școlar : 2019- 2020

VACANȚA DE VARĂ 13 Iunie – X Sept.