Sunteți pe pagina 1din 6

Apostolul Andrei (cel Întâi chemat)

De la OrthodoxWiki

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol


Andrei, cel Întâi-chemat, era din Betsaida,
Galileea, fiu al lui Iona și frate al lui Petru, cel
dintâi dintre ucenicii lui Iisus Hristos. Este
socotit ocrotitorul mai multor țări, între care
România și Scoția. Prăznuirea lui principală se
face la 30 noiembrie; mai este prăznuit și
împreună cu ceilalți Apostoli la 30 iunie.

Cuprins
1 Viața
2 Imnografie
3 Tipic de slujbă Apostolul Andrei, cel
4 Iconografie Întâi-chemat
5 Cinstirea Sfântului Apostol Andrei
6 Onomastică
7 Note
8 Surse
9 Legături externe

Viața
Andrei a fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul.
Apoi, dacă a auzit pe dascălul său arătând cu degetul și zicând: „Iată Mielul
lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), lăsându-l pe el a
urmat după Hristos. Și zicând lui Petru: „Aflat-am pe Iisus cel din Nazaret”
(Ioan 1, 36-43), l-a atras spre dragostea lui Hristos. Se află și altele multe
în Sfânta Scriptură despre dânsul. Acestuia, după ce a urmat lui Hristos,
când a fost după înălțarea Lui de au luat la sorți apostolul, și au mers care
într-o țară, care într-alta, atunci acestui întâi-chemat i-a căzut soarta și a
luat Bitinia și Marea Neagră și părțile Propontidei și Calcedonul, Bizanțul,
Tracia, Macedonia și părțile cele ce ajung până la fluviul Dunărea, Tesalia,
Grecia și părțile Ahaiei, asemenea și Aminsos, Trapezunta, Iraclia și
Amastris. Însă acestea le-a umblat nu așa degrabă, cum le trecem cu
cuvântul, ci în fiecare țară răbdând multe împotrivă și multe lucruri cu
nevoi, le-a biruit pe toate cu îndemnul și cu ajutorul lui Hristos. Dintre care
cetăți aducând una la mijloc, voi lăsa pe celelalte celor ce le știu. Căci
mergând acesta la Sinope și propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, a suferit
multe necazuri și torturi de la cei ce locuiau acolo, pentru că acei sălbatici
oameni l-au trântit jos și, apucându-l de mâini și de picioare, l-au tras
grăpiș, și cu dinții l-au scuturat, și l-au bătut cu lemne și cu pietre, și l-au
lepădat departe de cetate, dar el iarăși s-a arătat cu totul întreg și sănătos
de răni, cu harul Învățătorului și Mântuitorului său.

Deci, sculându-se de acolo a trecut multe cetăți și orașe din Imperiul


Bizantin, precum: Neocezareea, Samosata, la alani, la abasgi, zichii,
bosforiți și hersoniți, apoi s-a întors la Bizanț și acolo hirotonind episcop pe
Stahie, și colindând celelalte țări, a venit la luminatul ostrov (peninsulă) al
Peloponezului și în Paleapatra, primit fiind în gazdă de un om anume Sosie,
care bolea greu, l-a tămăduit și îndată toată cetatea Patrelor a venit la
Hristos. Şi Maximila, femeia proconsulului, fiind vindecată de cumplită
boală și dobândind grabnică tămăduire, a crezut în Hristos, împreună cu
preaînțeleptul Stratoclis, fratele proconsulului Egheat, și alții mulți ce aveau
multe feluri de boli s-au tămăduit prin punerea mâinilor apostolului. Pentru
aceasta mâniindu-se Egheat, și prinzând pe apostolul Domnului și
răstignindu-l pe o cruce în formă de X, l-a scos din viața aceasta, în anul
62. Pentru aceasta și el, nedreptul, dreaptă răsplătire a luat de la
Dumnezeu, căci căzând într-o râpă înaltă, s-a risipit. Iar moaștele
apostolului după aceea peste multă vreme au fost mutate la
Constantinopol, în zilele împăratului Constanțiu, fiul lui Constantin cel
Mare, prin porunca lui, de Mucenicul Artemie. Şi au fost așezate cu ale lui
Luca Evanghelistul și cu ale lui Timotei în luminata biserică a Sfinților
Apostoli. Mai târziu, capul său a fost dus la Roma, iar o mână la Moscova.

Imnografie
Tropar (glasul al 4-lea):

Ca cel dintre Apostoli mai întâi-chemat


și lui Petru frate adevărat,
Stăpânului tuturor, Andreie, roagă-te,
pace lumii să dăruiască
și sufletelor noastre mare milă.

Tropar, glasul 1 (tropar în uzul liturgic al


Bisericii Ortodoxe Române):

Fiul al Galileei și frate al lui Petru,


dintre pescari în soborul Apostolilor
întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Apostolul Andrei (icoană
Iar de la mormântul tău din Patras românească)
chemi popoarele la Dumnezeu
și acum ne-ai umplut de bucurie, că în România iarăși ai venit,
unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit.

Condac (glasul al 2-lea):


Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu nume de bărbăție numit
și cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului,
pe fratele lui Petru să-l lăudăm.
Că precum de demult acestuia, și nouă acum a strigat:
"Veniți, aflat-am pe Cel dorit!"

Tipic de slujbă
Când praznicul Sf. Apostol Andrei cade într-o zi din săptămână, se pun
toate din Minei. Vecernia Mare cu Vohod, Paremii și Litie.

Utrenie Mare cu Polieleu și Mărimuri și cu Ev. Utreniei: Matei 4,18-23


(http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=4#18-23) . Catavasiile
Nașterii. La pesna (cântarea) 9-a se cântă: „Ceea ce ești mai cinstită”.

La Liturghie: Ap.: II Timotei 2,1-10 (http://bibliaortodoxa.ro


/carte.php?id=79&cap=2#1-10) . Ev. Ioan 1,35-51
(http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1#35-51) . Axionul:
„Cuvine-se cu adevărat”.

Iconografie
Conform Erminiei lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București,
2000),Sfântul Apostol Andrei este reprezentat ca un „bătrân, cu părul
cârlionțat, cu barba despărțită în două părți, ținând în mână cruce și o
hârtie înfășurată” (p. 149). Pentru icoana prăznuirii din ziua de 30
noiembrie, Dionisie spune că trebuie reprezentat cu crucea pe care a fost
răstignit sub braț (p. 192) (aceasta este reprezentarea curentă în
iconografia românească).

Erminia mai amintește și de alte reprezentări ale Sf. Apostol Andrei:

- în icoanele zugrăvind pe Sfântul Ioan Botezătorul mărturisind


despre Hristos (pe Care Înaintemergătorul îl arată Sfinților Apostoli
Andrei și Ioan, în a doua scenă fiind reprezentat tot Sf. Andrei
aducându-L înaintea Mântuitorului pe fratele său Petru, în timp ce
Filip îl aduce pe Natanael (p. 104).
- în icoana zugrăvind minunea potolirii vânturilor și mării de
Mântuitorul, Sf. Apostol Andrei este zugrăvit ținând cârma corabiei (p.
106);
- în icoana înmulțirii pâinilor, Sf. Andrei este reprezentat, împreună cu
Filip, lângă Mântuitorul (p. 108);
- în icoana Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, este zugrăvit
împreună cu Sfântul Apostol Ioan, îngropând trupul
Înaintemergătorului (p. 170).
- în icoana Judecății de Apoi din pridvorul bisericii: Sf. Andrei este
reprezentat în ceata Apostolilor, îmbrăcați în haine albe și stând pe
tronuri de o parte și de alta a lui Hristos, în partea dreaptă, al treilea
de la margine, între Simon Canaaneul și Ioan; ține în mână o hârtie cu
zicerea: „Luați aminte la voi înșivă și la toată turma” (pp. 205-206).

Cinstirea Sfântului Apostol Andrei


În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât
înscrierea cu cruce roşie în calendar a zilei de 30 noiembrie (pomenirea Sf.
Apostol Andrei), care până atunci era o zi obişnuită, scrisă cu culoare
neagră în calendar.

La Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, de


la Catedrala Patriarhală (30 noiembrie 2013), Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a amintit[1]:

„La propunerea noastră, în anul următor (1997), Sfântul Sinod al


Bisericii Ortodoxe Române a trecut în calendar, la pomenirea Sfântul
Andrei, cel Întâi chemat, şi denumirea de Ocrotitorul României. În anul
2001 Sfântul Sinod a hotărât ca pomenirea Sfântului Apostol Andrei
să fie declarată sărbătoare bisericească naţională şi să se întreprindă
demersuri pe lângă autorităţile de stat ca aceasta să devină şi o
sărbătoare naţională a ţării noastre. S-au făcut mai multe demersuri
din 2001 şi abia în 2011 Parlamentul a luat în dezbatere această
propunere a noastră după ce capul Sfântului Andrei a fost adus şi la
Bucureşti în 2011. De aici a mers la Sibiu şi în prezenţa Capului
Sfântului Andrei la Sibiu, în octombrie 2011, a fost proclamat sfânt
Andrei Şaguna care este prăznuit astăzi împreună cu Sfântul Andrei,
Ocrotitorul României, apoi la Alba Iulia unde a fost proclamat Sfânt
mitropolitul Simeon Ştefan al Transilvaniei. Deci o bucurie mare a fost
în 1996 când a revenit pentru prima oară în România şi a doua oară în
2011 când a venit la Bucureşti şi în Transilvania. În anul următor, prin
legea 147 din 23 iulie 2012 Parlamentul României la insistenţele
Bisericii a declarat ziua de 30 noiembrie ca zi de sărbătoare legală în
care nu se lucrează”.

Onomastică
Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (MAI),
peste 700.000 de români își serbează onomastica la 30 noiembrie.
Majoritatea sunt bărbați, dar și circa 300.000 de femei poartă nume ca
Andreea și Andra, derivate de la numele Sf. Apostol Andrei. [2]

Note
1. ↑ Agenția de știri BASILICA: Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi
Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală, 30.11.2013
(http://basilica.ro/stiri/sarbatoarea-isfantului-andrei-cel-ntai-
chemat-ocrotitorul-romanieii-la-catedrala-patriarhala_12235.html)
2. ↑ Agenția Națională de Presă AGERPRES: Peste 700 de mii de români
își vor sărbători ziua numelui de Sfântul Andrei
(http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/241337-
Peste-700-de-mii-de-romani-isi-vor-sarbatori-ziua-numelui-
de-Sfantul-Andrei.html) , accesat 29 noiembrie 2013

Surse
Sinaxarul zilei de 30 noiembrie (http://www.calendar-ortodox.ro
/luna/noiembrie/noiembrie30.htm)

Legături externe
(ro) Sfântul Apostol Andrei (site dedicat)
(http://www.sfantulandrei.info/)
(en) Apostle Andrew, the Holy and All-Praised First-Called (OCA)
(http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=103450)

Apostoli

Cei Doisprezece (+1)


Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu |
Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui
Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo
| Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie |
Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet
| Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon |
Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin |
Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor |
Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens |
Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan
Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim |
Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli,
pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Adus de la „http://ro.orthodoxwiki.org
/index.php?title=Apostolul_Andrei_(cel_%C3%8Ent%C3%A2i_chemat)&
oldid=38499”
Categorii: Sfinți din Noul Testament Mucenici Apostoli

Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți


Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Mucenici
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți misionari > Apostoli
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți pre-niceeni > Sfinți biblici
> Sfinți din Noul Testament
Categorii > Liturgică > Sărbători > Sfinți > Sfinți pre-niceeni > Sfinți biblici
> Sfinți din Noul Testament
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Oameni > Propovăduitori
Categorii > Texte > Sfânta Scriptură > Noul Testament
Categorii > Texte > Sfânta Scriptură > Noul Testament

Ultima modificare efectuată la 09:35, 11 august 2014.


Pagina a fost vizitată de 17.706 ori.
[3 utilizatori care urmăresc]
Conținutul este disponibil sub Copyright Information.