Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI NOVAC” ORAVIŢA

RAPORT ACTIVITATE ONLINE


FIȘĂ DE AUTO PONTAJ
LUNA / ANUL __IUNIE_2020

Numele și PANCARIȘTEAN CORNEL


prenumele
Postul PROFESOR EDUCAȚIE MUZICALĂ, OBOI, TSD, AVI
ocupat
Unitatea LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI NOVAC - ȘCOALA CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICĂ ȘI ARTE
de VIZUALE
învățământ
NR. CRT ZIUA/ DISCIPLINA Titlul activității / TEMA Nr. ore Platformă TIMPUL ALOCAT
DATA lucrate
1 LUNI EM ADȘ 1 1 ORĂ
01.06.2020 OBOI 6 6 ORE
1 1 ORĂ
TSD V-VIII
2 MARȚI TSD I-IV MĂSURILE SIMPLE DE 2 Whatsapp 2 ORE
02.06.2020 V-VIII 2,3 ȘI 4 TIMPI –
6 Whatsapp 6 ORE
CONSOLIDARE
OBOI REPERTORIU –
FINISARE/MEMORARE
3 MIERCURI EM – V-VIII MUZICĂ 1 Whatsapp 1 ORĂ
03.06.2020 ORCHERSTRALĂ –
OBOI REPERTORIU – 7
Whatsapp 7 ORE
FINISARE/MEMORARE
4 JOI TSD – V-VIII BIJUTERII MUZICAL - 1 Whatsapp 1 ORĂ
04.06.2020 ORCHESTRALE
OBOI Whatsapp 6 ORE
REPERTORIU –
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI NOVAC” ORAVIŢA

FINISARE/MEMORARE 6
EM V- VIII CITIREA NOTELOR DIN 1 Whatsapp 1 ORĂ
OCTAVA MICĂ –
CONSOLIDARE

5 VINERI AVI REPERTORIU – AUDIȚIE 1 Whatsapp 1 ORĂ


05.06.2020 INDIVIDUALĂ
TSD I-IV
CONSOLIDAREA Whatsapp 2 ORE
V-VIII
DEPRINDERILOR DE 2
SCRIS/CITIT MUZICAL

OBOI
REPERTORIU – 5 Whatsapp 5 ORE
FINISARE/MEMORARE

S-ar putea să vă placă și