Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza datelor privind

numărul total al alegătorilor


înscriși în Registrul de Stat al
Alegătorilor la data de
1 iulie 2020
Publicat la 29 iulie 2020

Chișinău 2020
Analiza datelor privind numărul total al alegătorilor
înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la data de 1 iulie 2020

Context

La data de 2 iulie 2020,1 pe pagina oficială a CEC a fost publicat un comunicat prin care s-a adus
la cunoștința publicului numărul oficial al cetățenilor cu drept de vot inclus în Registrul de stat
al alegătorilor (RSA) la data de 01.07.2020. Astfel, potrivit datelor menționate, RSA
înregistrează un număr de 3 285 874 de alegători – ceea ce constituie cca. 80% din numărul
total al cetățenilor Republicii Moldova declarat de Agenția Servicii Publice.2

RSA reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica
Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţenii
Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege.
Constituirea acestuia este asigurată de CEC în baza Registrului de stat al populaţiei – gestionat și
actualizat de Agenția Servicii Publice.

Considerăm că publicarea periodică a datelor din RSA, inclusiv în contextul începutului


perioadei electorale, este un proces cu impact benefic asupra transparenței procesului electoral.
În același timp, reieșind din practica anterioară de prezentare a datelor din RSA de către
autoritatea electorală, atragem atenția asupra necesității reglementării explicite a termenelor și
condițiilor de publicare a datelor privind numărul de alegători. Amintim că pentru alegerile
locale generale din 15 octombrie 2019 datele din RSA, în opinia Promo-LEX au fost publicate
tardiv3, iar pentru alegerile parlamentare noi din (circumscripția uninominală nr. 38) 15 martie
2020 extrasul din RSA nu a fost publicat4.

Constatări

Stoparea creșterii numărului total de alegători. Comparativ cu perioadele anterioare, pentru


prima dată în ultimii 6 ani constatăm o diminuare nesemnificativă a numărului de alegători (a
se vedea Graficul nr. 1). Astfel, dacă din 2014 s-a constatat o creștere anuală a numărului de
alegători cu 10-20 mii, atunci în anul 2020 constatăm o micșorare a acestuia cu 20 alegători –
comparativ cu anul 2019.

1 https://a.cec.md/ro/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-de-stat-2781_96714.html
2 Potrivit datelor publicate de ASP, la data de 01.07.2020, Republica Moldova înregistra un număr de 4 091 010 de cetățeni (Date
statistice din Registrul de stat al populaţiei referitor la persoanele fizice cu loc de trai în Republica Moldova în profil de cetăţenie -
http://www.asp.gov.md/node/1652, Date statistice din Registrul de stat al populaţiei referitor la cetăţenii RM plecaţi peste hotare la
loc permanent de trai - http://www.asp.gov.md/node/1653
3 Raport nr. 2 MO Promo-LEX a alegerilor locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie 2019. p.26. http://bit.ly/35CPNQW
4 Raport nr. 1 MO Promo-LEX a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020. p.25 https://bit.ly/3bj0zhn
Graficul nr. 1

Micșorarea numărului de alegători domiciliați/cu reședință pe teritoriul Republicii Moldova


controlat de autoritățile constituționale. În Tabelul nr. 1 este reflectată diferența dintre numărul
de alegători în anul 2016 și, respectiv, 2020 pe regiuni în funcție de locația înregistrării
acestora. Astfel, în perioada 2016-2020, constatăm o diminuare a numărului de alegători care
au înregistrată o adresă de domiciliu/reședință în UAT controlate de autoritățile constituționale.
Cu unele excepții (Criuleni, Ialoveni, Nisporeni, Strășeni) majoritatea UAT de nivelul doi au
înregistrat diminuarea numărului de alegători înregistrați conform domiciliului/reședinței.

Tabelul nr. 1

Raion Diferența (2016-2020) Raion Diferența (2016-2020)


Anenii Noi -247 Ialoveni 2,759
Basarabeasca -301 Leova -875
Bălţi -5,270 Nisporeni 972
Briceni -460 Ocniţa -1,492
Cahul -140 Orhei -1,154
Cantemir -16 Rezina -769
Călăraşi -743 Rîşcani -825
Căuşeni -154 Sîngerei -160
Chişinău -7,999 Soroca -587
Cimişlia -581 Străşeni 596
Criuleni 552 Şoldăneşti -457
Donduşeni -1,754 Ştefan Vodă -373
Drochia -1,900 Taraclia -400
Dubăsari -10,436 Teleneşti -438
Edineţ -1,273 Ungheni -1,521
Făleşti -1,297 UTAG -1,065
Floreşti -1,660 Regiunea transnistreană 29,688
Glodeni -850 Fără domiciliu 63,711
Hînceşti -307 - -

Creșterea constantă a numărului de alegători din Transnistria și a celor fără domiciliu. Datele din
Graficul nr. 2 demonstrează o creștere semnificativă a numărului de alegători fără domiciliu/
reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării, precum și în baza
alegătorilor înregistrați în regiunea transnistreană – necontrolată de autoritățile Republicii
Moldova. În opinia Promo-LEX, reflectată inclusiv în rapoartele de monitorizare a alegerilor,5
creșterea numărului de alegători fără domiciliu sporește starea de neîncredere a societății în

5 Raportul nr. 1 al misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, pagina 27 - https://bit.ly/2CB3F4V

Pagina 2 din 4
RSA și în calitatea listelor electorale. Aceasta în condițiile în care numărul cetățenilor plecați
oficial peste hotare la loc permanent de trai este unul relativ stabil.

Cu referire la alegătorii din regiunea transnistreană, menționăm că în prezent, din informația


analizată de Promo-LEX, nu există un schimb de date oficial între autoritățile Republicii
Moldova și administrația nerecunoscută din regiunea transnistreană. Prin urmare, locuitorii
regiunii transnistrene obțin cetățenia Republicii Moldova în rezultatul adresării directe la
autoritățile moldovenești. În ceea ce privește actualizarea informației privind starea civilă a
cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, aceasta este obținută, de asemenea, la
adresarea directă a acestora sau a moștenitorilor acestora (în caz de deces).6

La același subiect, menționăm că și în cazul cetățenilor Republicii Moldova aflați sau stabiliți
permanent peste hotare, actualizarea informației privind starea civilă a acestora este obținută,
de asemenea, la adresarea directă a acestora sau a moștenitorilor acestora (în caz de deces).

Prin urmare, considerăm că dat fiind lipsa datelor sistematice și actualizate oficiale privind
starea civilă a cetățenilor Republicii Moldova din regiunile respective, nu este posibilă
asigurarea unei evidențe corecte și actuale a informației privind numărul alegătorilor. Situația
este îngrijorătoare din moment ce aproximativ 8% din numărul total de alegători sunt cei din
regiunea transnistreană, iar cca. 7% - alegătorii fără domiciliu, inclusiv cei care au emigrat
autorizat peste hotarele țării (în total – aproximativ 15% din numărul total de alegători).

Graficul nr. 2

La același subiect, subliniem că Comisia de la Veneția în Opinia comună pentru Republica


Moldova cu privire la proiectele de legi pentru modificarea și completarea unor acte legislative7,
situațiile în care alegătorii sunt adăugați la listele electorale suplimentare ar trebui să fie reduse
pentru a evita eventualele îndoieli cu privire la integritatea listelor electorale și posibilitatea
votării multiple.

În baza celor expuse, în opinia Promo-LEX, CEC urmează să asigure reglementarea, valorificarea
și promovarea mecanismelor care ar asigura includerea în listele de bază inclusiv a alegătorilor
fără domiciliu. În acest sens, menționăm, de exemplu, despre procedura privind declararea
locului de ședere care, eventual, poate fi aplicată inclusiv pentru alegătorii fără domiciliu.

6 Hotărârea Guvernului nr. 286 din 29.05.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă
produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender - https://bit.ly/3jJRZ0d
7 Opinia comună pentru Republica Moldova a Comisiei de la Veneția cu privire la proiectele de legi pentru modificarea și completarea

unor acte legislative, pct. 77 - https://bit.ly/3jLIq0G

Pagina 3 din 4
Concluzii

- este pentru prima dată când potrivit datelor din RSA prezentate la 02.07.2020, numărul
total al alegătorilor din Republica Moldova scade, fie și nesemnificativ;

- simultan, continuă creșterea stabilă a numărului de alegători din regiunea


transnistreană, dar și a celor fără domiciliu/reședință, inclusiv cei care au emigrat
autorizat peste hotarele țării;

- autoritățile nu gestionează direct și continuu procesul de actualizare a informației


privind datele a circa 15% din alegători;

- este necesară valorificarea și promovarea mecanismului de actualizare a informației


despre alegătorii fără domiciliu, inclusiv reglementarea măsurilor alternative de
actualizare a informației în vederea includerii acestora în listele electorale de bază (de
exemplu, prin declararea de către aceștea a locului de ședere).

Recomandări:

- explicarea de către CEC și ASP a mecanismului de gestionare a RSA, respectiv RSP, pe


subiectul numărului de alegători din regiunea transnistreană;

- expunerea de către ASP și CEC a cauzelor creșterii numărului de alegători fără


domiciliu/reședință în RSA;

- reglementarea periodicității publicării datelor din RSA de către CEC;

- reglementarea, valorificarea și promovarea măsurilor alternative de actualizare a


informației în vederea includerii alegătorilor fără domiciliu în listele electorale de bază
(de exemplu, prin declararea de către aceștea a locului de ședere).

Pagina 4 din 4