Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Ce atitudine luați dacă sunteți medic de familie care primiți informația de la Direcția de
Sănătate Publică?

Izolare:

 la domiciliu unde vor fi asigurate condiţiile igienico sanitare


corespunzătoare.
 în spital- în caz de spitalizare, personalul medico-sanitar va respecta
precauţiunile universale precum şi pe cele specifice pentru bolile cu transmitere aerogenă.
 Izolarea cazului posbil pentru minim 5 zile de la debutul rash-ului în
saloane special destinate şi cu depistarea tuturor contacţilor de spital.
 Stabilirea statusului vaccinal al contacţilor din spital.
 Unitatea spitalicească anunţă cazul posibil spitalizat la DSPJ –
Compartimentul de Epidemiologie a Bolilor Transmisibile în vederea iniţierii investigaţiei
epidemiologice.
Atitudinea faţă de contacţi:

Pentru un pacient în perioada infectantă (din preziua apariţiei febrei până după a 5-a zi de
la apariţia rash-ului), vor fi consideraţi contacţi următorii:

 contacţi apropiaţi: de domiciliu (persoanele din aceeaşi locuinţă) şi orice


persoană care a avut în îngrijire copilul/copiii;
 contacţi de comunitate: copii şi adulţi din aceeaşi colectivitate (gradiniţă, şcoală,
instituţii de îngrijire de zi, loc de muncă), persoanele care locuiesc în acelaşi imobil cu cazul
posibil, persoanele care locuiesc pe aceeaşi stradă cu cazul posibil, persoanele care
frecventează acelaşi loc de joacă cu cazul posibil, membrii de familie ai persoanelor care au în
îngrijire cazul posibil.
Prevenirea infecţiei la gravidele receptive

Gravidele receptive la infecţia rubeolică (IgG specific negativ), indiferent de vârsta sarcinii,
trebuie sa evite contactul cu surse cunoscute de rubeolă.
După depistarea cazului se va recolta de la gravidă o probă de sânge pentru testarea
anticorpilor IgM şi IgG.

Testarea trebuie asigurată cu prioritate datorită complicaţiilor ce pot apărea.

2. Care este diagnosticul din punct de vedere epidemiologic şi care este etiologia bolii?

Diagnostic : rubeolă

În dependenţă de experienţa imunologică a populaţiei dintr-o anumită zonă, ca urmare a


trecerii prin infecţia rubeolică manifestată clinic sau inaparentă, se întâlnesc diferite forme de
manifestarea ale procesului epidemiologic.

Izbucnirile epidemice survin la intervale de 5-9 ani, printre copii, adolescenţi şi tineri
adulţi (instituţii de preşcolari, şcoli, internate, cămine, cazărmi, mediul rural). În regiunile unde
boala nu a fost întâlnită de mulţi ani se pot constitui epidemii mai întinse, cuprinzând şi vârste
mai mari adulţi tineri şi femei gravide.

Îmbolnăvirile de rubeolă se înregistreză mai ales în anotimpul rece, la sfârşitul iernii,


primăvara şi toamna.

În perioadele interepidemice, care sunt cu atât mai mari cu cât epidemia cuprinde
majoritatea populaţiei receptive, se întâlneşte morbiditatea sporadică.

În general însă rubeola evoluează endemic, iar menţinerea acestei stări, în numeroase
zone ale lumii, asigură imunizarea naturală a populaţiei încă de la vârstele mici.

Etiologie: virusul rubeolic, din familia Togaviridae, genul Rubivirus

S-ar putea să vă placă și