Sunteți pe pagina 1din 79

Inteligență artificială

14. Complexitate și emergență

Florin Leon
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare

http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm


Complexitate și emergență
1. Introducere
2. Automate celulare
3. Sisteme Lindenmeyer
4. Inteligența colectivă
5. Simulări bazate pe agenți
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 2


Complexitate și emergență
1. Introducere
2. Automate celulare
3. Sisteme Lindenmeyer
4. Inteligența colectivă
5. Simulări bazate pe agenți
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 3


Termenul “ALife”
 Propus la un workshop organizat de Los
Alamos National Laboratory, 1987
 Domeniul încearcă să îmbine cercetările
multidisciplinare cu privire la modelările și
simulările biologice
 Aceste fenomene sunt neliniare, ceea ce
poate conduce la:
 Haos: schimbări mici în condițiile inițiale produc
diferențe mari la rezultate
 Trăsături de nivel superior: emergență, atractori

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 4


Caracteristicile simulărilor ALife
 Abordare bottom-up
 Control local
 Reguli simple de acțiune
 Modele multi-agent

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 5


Viața naturală și viața artificială
 Dicționarul Webster:
 Viața este condiția generală care distinge
organismele de elementele anorganice și
de organismele moarte, manifestată prin:
 creștere pe baza metabolismului
 mijloace de reproducere
 reglaj intern ca răspuns la mediu

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 6


Scopurile vieții artificiale
 Probleme de biologie  Aplicații practice
 Evoluție  Animație computerizată
 Originile vieții  Jocuri video
 Sinteza ADN/ARN  Probleme de optimizare
 Principii ale comportamentului  Proiectare
inteligent
 Emergență și auto-organizare
 Sisteme distribuite
 Comportament de grup
 Agenți, roboți autonomi

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 7


VA și IA
 Viața artificială este pentru biologie ceea ce
inteligența artificială este pentru psihologie
 Simulările bazate pe agenți sunt interesante
și pentru sociologie și psihologie socială

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 8


Complexitate și emergență
1. Introducere
2. Automate celulare
3. Sisteme Lindenmeyer
4. Inteligența colectivă
5. Simulări bazate pe agenți
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 9


Sisteme complexe
 Sunt sisteme dinamice alcătuite din componente
similare, cu o structură relativ simplă
 Componentele interacționează după reguli locale,
de asemenea simple (ușor de înțeles)
 Comportamentul global al unui astfel de sistem
este emergent: nu poate fi estimat apriori pe
baza regulilor locale și nu poate fi explicat ușor

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 10


Automate celulare
 engl. “cellular automata”
 Mediul este o latice, o mulțime discretă de celule
alăturate
 Timpul este de asemenea discret
 Celulele au stare: o serie de proprietăți care se pot
modifica în timp
 Starea unei celule la momentul t + 1 depinde de
starea proprie și de starea altor celule vecine la
momentul t
 Actualizările stărilor se fac în paralel

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 11


Exemplu
 Automat celular unidimensional

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 12


Exemplu
 Automat celular bidimensional

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 13


Tipuri de mediu
infinit

limite fixe, cu stări


predefinite

limite reflective,
influențează numai
celulele „interioare”

periodic

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 14


Exemplu

XOR

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 15


Rezultate

Configurație simetrică, Configurație inițială aleatorie,


128 de pași apar totuși modele în evoluție

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 16


Clase de reguli
 Numerotare: 01101001 ⇒ regula 105

 Clasa I: evoluează într-o stare omogenă


 Clasa II: evoluează periodic
 Clasa III: evoluează haotic
 Clasa IV: include toate comportamentele anterioare
(sunt numite „reguli complexe”)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 17


Exemple
Regula 110 este
Turing completă,
adică orice calcul sau
program poate fi
simulat folosind acest
automat. Orice
secvență de biți se
poate regăsi pe o linie
dacă dimensiunea
liniei și numărul de
expandări sunt
suficient de mari.

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm


Jocul vieții
 engl. “Game of Life”, Conway (1970)
 Automat celular bidimensional
 Fie n numărul de vecini vii ai unei celule
 Reguli:
 Dacă n < 2, celula moare de singurătate
 Dacă n > 3, celula moare de supra-aglomerare
 Dacă n = 3, celula renaște (se naște o nouă celulă)
 Altfel, celula își păstrează starea anterioară

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 19


Modele emergente
 Modele statice  Modele de dezvoltare

 Modele oscilante

 Modele glisante
 Modele instabile
(neperiodice)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 20


http://florinleon.byethost24.com/home/prog_jt.htm

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 21


Proprietatea de calcul universal
 Capacitatea de a calcula tot ce poate fi calculat
 Ca Mașina Turing
 Automatele celulare
 Memorie: modelele statice
 Numărătoare: modelele oscilante
 Flux de informații: modelele glisante
 Nu se poate spune dacă o anumită configurație va
genera în timp configurația nulă sau va evolua într-o
configurație stabilă sau periodică
 Problema opririi la Mașina Turing: nu se poate prezice, în
general, dacă pentru o anumită intrare un algoritm se va
termina sau va rula la infinit

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 22


Exemplu: porți logice

https://www.youtube.com/watch?v=vGWGeund3eA

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 23


O Mașină Turing
http://rendell-attic.org/gol/tm.htm

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 24


Aplicații
 Simulatoare de sisteme dinamice discrete
 Pot fi folosite pentru investigarea unor
fenomene complexe:
 Comportamentul gazelor
 Propagarea incendiilor de pădure
 Dezvoltarea urbană
 Simularea traficului rutier sau aerian
 Procese de cristalizare
 Alternativă la ecuațiile diferențiale
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 25
Ecuații diferențiale vs.
automate celulare
 Modelul prădător-pradă
 Ecuații Lotka-Volterra

 x, y = dimensiunea populației de tip pradă,


respectiv prădător
 α, β, γ, δ = ratele de înmulțire și mortalitate care
descriu interacțiunea celor două specii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 26


Soluție numerică

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 27


Automat celular
 Exemplu de reguli:
 Prada se reproduce într-o celulă vecină liberă
 Prădătorul mănâncă prada dintr-o celulă vecină
și se reproduce, sau moare
 Fiecare individ de tip prădător sau pradă moare
cu o anumită probabilitate
 Există și alte mulțimi de reguli pentru modelul
prădător-pradă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 28


Soluție prin simulare

https://www.youtube.com/watch?v=sGKiTL_Es9w
https://web.njit.edu/~matveev/Javascript/jjj.html

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 29


Complexitate și emergență
1. Introducere
2. Automate celulare
3. Sisteme Lindenmeyer
4. Inteligența colectivă
5. Simulări bazate pe agenți
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 30


Sistem Lindenmeyer
 engl. “Lindenmeyer systems”, “L-systems”
 Propus inițial ca formalism matematic pentru
modelarea creșterii plantelor (Lindenmeyer,
biolog, 1968)
 Sistem de producție
+ rotește dreapta
- rotește stânga
[ salvează poziția și unghiul
] reface poziția și unghiul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 31


Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 32
Limbajul Logo
 “Turtle graphics”

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 33


Exemple

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 34


Exemple

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 35


Modele 3D

mentă traista ciobanului


Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 36
Fractali
 Structuri auto-similare la
scări multiple
 O porțiune mică dintr-un
fractal arată la fel ca întregul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 37


Exemple

Ferigă fractală Model al sistemului vascular


Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 38
http://florinleon.byethost24.com/home/prog_gf.htm

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 39


Complexitate și emergență
1. Introducere
2. Automate celulare
3. Sisteme Lindenmeyer
4. Inteligența colectivă
5. Simulări bazate pe agenți
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 40


Viespi: diferențierea rolurilor
 Organizarea: un singur șef, un grup de căutători de
hrană și un grup de îngrijitori ai larvelor
 Toate rolurile sunt ocupate de viespi identice din punct de
vedere genetic
 Fiecare viespe are doi parametri:
 Forță – determină mobilitatea
 Pragul de căutare – probabilitatea de a merge să caute
hrană (prag mai mic ⇒ probabilitate mai mare)
 Larvele au un parametru Cerere, care stimulează
căutătorii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 41


Viespi: diferențierea rolurilor
 Când două viespi se întâlnesc, are loc o confruntare, cu probabilitatea
de succes:

 O parte din forță se transferă de la viespea care pierde la cea care


câștigă
 Când larvele primesc hrană, Cererea scade
 Căutarea hranei scade Cererea și deci și stimularea de a căuta hrană
 Șeful se plimbă prin cuib și confruntă alte viespi, astfel încât
echilibrează forța din cadrul populației
 Auto-organizare prin interacțiuni repetate:
 Căutători: Forță mare și Prag de căutare mic
 Îngrijitori: Forță mică și Prag de căutare mare
 Șef: Forță mare și Prag de căutare mare

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 42


Termite: construirea mușuroiului
 Termitele depun resturi de metabolizare,
care conțin feromoni
 Alte termite vor depune resturi lângă grămezile
cu feromoni mai puternici
 Concentrația de feromoni scade în timp
 La început apar depozite distribuite aleatoriu
 Apoi apar coloane
 Coloanele se unesc prin arce

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 43


Termite: construirea mușuroiului

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 44


Furnici: sortarea obiectelor
 Furnicile au tendința să grupeze obiectele
 Dacă se distribuie conținutul unui mușuroi pe o suprafață
plană, lucrătoarele încep să sorteze hrana și larvele
 Reguli:
 Furnicile văd numai obiectele apropiate din față
 Dacă un obiect este departe de altele, probabilitatea de
a fi ridicat este mare; dacă sunt prezente și alte obiecte
în jur, probabilitatea este mică
 Probabilitatea de a pune jos un obiect crește dacă în
apropiere sunt și alte obiecte similare
f este fracțiunea de
obiecte similare
k + și k – sunt
constante
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 45
timp
Rezultate

simulare furnici reale

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 46


Modelul Boids
 Simulează un stol de păsări (Reynolds, 1987)
 Reguli:
 Apropierea de centrul de greutate al vecinilor
 Evitarea coliziunilor cu vecinii
 Potrivirea vitezei cu aceea a vecinilor

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 47


Pseudocod

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 48


Regula 1: Apropierea

se mută 1% înspre centru

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 49


Regula 2: Evitarea coliziunilor

se dublează distanța dintre


boids ⇒ separare lină

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 50


Regula 3: Potrivirea vitezei

se adaugă o fracție

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 51


Comportament

Comportamentul de „stol” este emergent

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 52


Paradoxul lui Braess
 Comportamente emergente surprinzătoare pot apărea
și în activitățile umane, de exemplu în modelarea traficului
 Adăugarea de noi artere de circulație nu îmbunătățește
întotdeauna traficul. Invers, închiderea unor artere îl poate
îmbunătăți
 Există exemple din viața reală: închiderea străzii 42 din
New York, deschiderea tunelului Big Dig din Boston
 Același rezultat se obține și pentru alte rețele, de exemplu
rețele de electricitate, rețele trofice în biologie, strategii
sportive (un jucător faimos poate reduce eficiența echipei)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 53


Situația inițială
 Nt = 100 mașini
 Timpii pe rutele AB și CD depind de numărul de mașini care le
traversează, N, iar ceilalți sunt constanți
 Căile ABD și ACD sunt simetrice, deci fiecare cale va fi urmată de
jumătate din mașini, adică 50
 Fiecare mașină face: 50/10 + 10 = 15 minute

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 54


Situația finală
 Se adaugă calea BC, cu timp foarte scurt
 O primă mașină alege calea ABCD și o parcurge în 50/10 + 0 + 50/10
= 10 minute, mai mic decât cel pe orice altă cale
 În curând, toate mașinile vor urma această rută
 Fiecare mașină face acum: 100/10 + 100/10 = 20 minute
 Dacă o singură mașină alege o altă cale, de exemplu ACBD sau ABD,
tot aproximativ 20 de minute face

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 55


Nivelurile macro și micro
 Simulările pot pune în evidență diferențele
dintre optimizarea comportamentului
individual și optimizarea comportamentului
social, al sistemului în ansamblul său

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 56


Complexitate și emergență
1. Introducere
2. Automate celulare
3. Sisteme Lindenmeyer
4. Inteligența colectivă
5. Simulări bazate pe agenți
6. Concluzii

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 57


Modelul Sugarscape
 Mediul are cantități variabile de zahăr
 Agenții au metabolism și consumă zahăr
 La fiecare mișcare, agenții consumă o cantitate de
zahăr; când consumă tot zahărul, mor
 Agenții pot privi în direcții paralele cu axele,
dar nu în diagonală
 Agenții merg în celula cu cea mai mare cantitate de
zahăr din câmpul lor vizual (la egalitate, cea mai
apropiată celulă) și îl consumă
 Agenții pot depozita zahărul neconsumat

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 58


Modelul Sugarscape

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 59


zahărul consumat se
regenerează complet
într-un pas
Sugarscape, G∞

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 60


zahărul consumat se
regenerează cu o unitate
la fiecare pas
Sugarscape, G1

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 61


Evoluția populației
 Populația se stabilizează la un număr de
agenți care pot fi hrăniți de mediu

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 62


Distribuția „averii”
 O mică parte din agenți au cea mai mare
parte din cantitatea de zahăr

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 63


Diagonale de migrație
emergente

Agenții individuali nu se
pot mișca pe diagonală

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 64


Economia: zahăr și mirodenii
w – acumularea
t – metabolismul

MRS = rata de
substituție marginală

prețul local

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 65


Modelul segregării
al lui Schelling
 Este un exemplu de comportament emergent
puternic, care arată că într-o societate pot exista
fenomene segregaționiste evidente chiar dacă
indivizii nu sunt neapărat foarte segregaționiști
 În model există agenți de două culori
 Fiecare agent este mulțumit dacă are n vecini de
aceeași culoare
 Dacă nu este mulțumit, se mută aleatoriu în altă
celulă

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 66


Comunitatea lui Schelling

n=2

n=1
Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 67
Comunitatea lui Schelling
 În primul caz, fiecare agent ar fi mulțumit dacă ar
avea doi vecini de aceeași culoare și doi vecini de altă
culoare
 La echilibru ar fi stabilă o situație ca aceea de mai jos

 Apare totuși un fenomen de segregare involuntar

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 68


Modelul lui Hammond
 Este un model al corupției sociale
 Societatea are cetățeni și birocrați, care pot fi
corupți (C) sau onești (O)
 Interacțiuni posibile
 C + C ⇒ recompensă pozitivă
 C + O ⇒ denunț
 O + O ⇒ recompensă nulă
 După un număr (necunoscut) de denunțuri,
un corupt este arestat

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 69


Modelul lui Hammond
 Galben: corupți
 Albastru: onești
 Roșu: arestați

 Un agent știe ce i se
întâmplă lui și prietenilor lui
 Dacă mai mulți prieteni sunt
arestați, agentul va deveni
mai cinstit
 Presiunea socială (frica)
determină creșterea
numărului de indivizi onești

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 70


Modelul lui Hammond
 Dacă numărul de agenți arestați este
necunoscut, frica îi determină să devină
onești
 Când numărul arestaților din întreaga
societate este cunoscut, presiunea nu mai
este suficientă pentru a-și schimba
comportamentul

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 71


Heatbugs

Fiecare insectă
generează o cantitate
mică de căldură
Insectele se simt mai
bine când au mai multă
căldură
Rezultatul este gruparea
acestora pentru a avea
mai multă căldură
împreună

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 72


Mousetrap
 Model al fisiunii nucleare
 Fiecare cursă de șoareci conține două mingi de
ping-pong
 La început se aruncă o minge de ping-pong în
mijlocul curselor
 O cursă se închide și aruncă cele două mingi la
rândul ei, care determină închiderea altor curse

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 73


Mousetrap

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 74


NetLogo: Ethnocentrism (Axelrod & Hammond)

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 75


Framsticks: creaturi evoluate
artificial

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 76


Framsticks

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 77


Framsticks

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 78


Concluzii
 Viața artificială este un domeniu interdisciplinar care implică
biologia, psihologia, științele cognitive și matematica
 Sistemele complexe sunt sisteme care conțin un număr mare de
componente care interacționează. Din cauza acestor
interacțiuni, evoluția acestor sisteme este foarte dificil, sau chiar
imposibil, de modelat
 Emergența este fenomenul prin care unele entități de nivel
superior manifestă proprietăți pe care entitățile lor componente,
de nivel inferior, nu le manifestă. Aceste proprietăți sunt deseori
surprinzătoare și nu pot fi prezise direct din structura și regulile
de interacțiune ale componentelor de nivel inferior

Florin Leon, Inteligenta artificiala, http://florinleon.byethost24.com/curs_ia.htm 79

S-ar putea să vă placă și