Sunteți pe pagina 1din 3

Masterclass de Cant Bizantin

Ediţia a V-a Aniversară


10 - 14 iulie 2012

ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA


(SELEC\II)

Icosul I

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel feciorelnic din pământeştile
lăcaşuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând şi
fire slăbănoagă, ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin buna înţelepciune;
pentru aceasta îţi cântăm:
Bucură-te, înţeleaptă fecioară;
Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare;
Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;
Bucură-te, vrednica mijlocitoare către Domnul;
Bucură-te, mângâierea semenilor;
Bucură-te, alinarea de suferinţă;
Bucură-te nădejdea noastră cea tare;
Bucură-te, întărirea credincioşilor;
Bucură-te, liman lin şi neînviforat;
Bucură-te, pilda bunei cucernicii;
Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi;
Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiţi;
Bucură-te, Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 2-lea

Aşa Împăratul tuturor răsplăteşte biruinţele. Aşa mâna proniei cea nevăzută
întăreşte neamul omenesc, îmbrăţişând cu credinţă cele de dânsa rânduite spre
mântuire. Pentru aceasta, să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în
păcate? Doamne, întăreşte inimile noastre ca să-Ţi cântăm în fapte bune cântarea
îngerească: Aliluia!

1
www.mcbis.ro Tehnoredactare: Alexandru Grigoraş
Masterclass de Cant Bizantin
Ediţia a V-a Aniversară
10 - 14 iulie 2012

  


u u cu u ră ă te e e e e Pa a a ra a

        


a Pa ra sche e e e e e e e e e e e e e 

                      
e e e va mu u u ult fo o o o o o lo o o 

                       


o si toa a a a a a a re e e e e e e

                             
e e e e e e e e e e e e e e

  


 
e e e e e e e e e e e

  
      
a a a li lu u u u u A a li lu u

                


u u u u u u u u u u u u u u u u u u

                        
u i A a li lu u u u u u u u A li
2
www.mcbis.ro Tehnoredactare: Alexandru Grigoraş
Masterclass de Cant Bizantin
Ediţia a V-a Aniversară
10 - 14 iulie 2012

                           


lu u i i i i i a a a a a a a a a

            


a a a a a a a a a a a a a a a 

           


a a a a a a a a

Masterclass de Cânt Bizantin


Edi\ia a V-a Aniversar[
1 0 - 1 4 iulie 2 0 1 2

3
www.mcbis.ro Tehnoredactare: Alexandru Grigoraş