Sunteți pe pagina 1din 1

Traducerea s-a făcut ţinând canoanele

imnografiei bisericeşti,
adică a fost păstrată forma prozodică
a stihirilor prosomice din original.

Melurghisirea: Ilie-Rareş Cîmpean


Tehnoredactor: Mihai Telescu