Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRAD DIDACTIC II 2020

(învățământ gimnazial și liceal)

Înscriere: până la data de 30 IUNIE 2020

Taxa de înscriere şi înmatriculare în cuantum de 300


lei se va achita în contul  RO78TREZ04620F330500XXXX
TREZORERIA PITEȘTI COD FISCAL 4122183 până la data
de 30 iunie 2020.

Documente necesare:
-cerere de înscriere;
-dovada achitării taxei;
-declarația de consimțământ
Documentele menționate mai sus se trimit scanat la e-mail-ul:
lavinia.militaru@upit.ro, iar originalele se vor depune în perioada de
susținere a probelor de examen (anul acesta se va desfășura conform
OM 4303/21.05.2020 - ,,candidații la obținerea gradului didactic II
susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și
de psihologie, precum și elemente din metodica specialității", aceasta
susținându-se în ultima săptămână din luna august. Programarea
examenului se va afișa ulterior).

Informații suplimentare: secretariat DPPD – telefon 0348453431

S-ar putea să vă placă și