Sunteți pe pagina 1din 2

Raportul individual al activităților online

GRUPA MIJLOCIE „ FLUTURAȘII”


NUMELE CADRULUI DIDACTIC: Grigorescu Elena
TEMA SĂPTĂMÂNII: EVALUARE FINALĂ
SUBTEMA/ TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „PLECĂM ÎN VACANȚĂ!”

MODUL DE FEED-BACK
DOMENIUL/ TEMA MATERIAL COMUNICARE
DATA DE LA
ACTIVITĂȚII/ MIJLOC DE PROPUS/ CU FAMILIA
/ (FACEBOOK,
PĂRINȚI
REALIZARE /DESCRIEREA PLATFORMA
ZIUA WHAT’SAPP, (NUMĂR,
PE SCURT A ACTIVITĂȚII ONLINE/LINK
TELEFON, ETC) MODALITATE)

-
- - - -

Activitate matematică „„Cine știe


să numere mai bine?” – joc
didactic. (consolidarea număratului
M
în limitele 1-5).
A
Educație muzicală:
R
„Vara.” – cântec- predare. Joc cu
Ț
text și cânt: „Hora.”- (folclorul Discuții
I Grup whatsapp
copiilor). cu părinți
(intonarea corectă și omogenă a
09.06.
cântecului ; poziția corectă în
timpul cântecului; coordonarea
2020
mișcărilor corpului în funcție de
textul cântecului).

Grup whatsapp Fotografii


Educarea limbajului: de la copii
„Să facem o poveste despre
M anotimpuri.” ( să creeze o poveste
I despre anotimpul preferat
E identificândelementele
caracteristice fiecăruia; să se
R
exprime în propoziții simple,
C
corecte din punct de vedere
U
gramatical).
R
Activitate practică:
I
„Vacanța ne așteaptă la munte și la
mare.” –poster. (să utilizeze corect
10.06.
tehnicile și instrumentele de lucru;
iunie
să asambleze corect elementele
2020
pentru a realiza un poster).
Educație pentru societate: „Așa
da! Așa nu!” – joc didactic. (să
precizeze regulile de comportare
civilizată în fiecare împrejurare de
J viață și să prevadă consecințele
O nerespectării acestora).
I Educație plastică: Discuții
Grup whatsapp
„Povestea preferată!”-desen. (să cu părinți
11.06. redea o scenă din povestea preferată
2020 folosind culorile adecvate și
respectând proporțiile; să aprecieze/
analizeze lucrările proprii și ale
colegilor cu obiectivitate).

Educație fizică:Parcurs aplicativ:


mers, alergare, sărituri, echilibru.
(să răspundă motric la comenzile
date; să manifeste în timpul
V activității atitudini de cooperare,
I spirit de echipă, de competiție, fair-
N play).
E Educație muzicală: „Cel Fotografii
Grup whatsapp
R mai bun interpret de muzică.” – de la copii
I concurs. (să interpreteze cu
12.06. dezinvoltură cântece pentru copii
2020 asociate cu mișcările
corespunzătoare; să audieze cu
plăcere și să aprecieze interpretările
colegilor).