Sunteți pe pagina 1din 1

Grad Scala Rankin modificata

0 Asimptomatic
Fără dizabilităţi semnificative, în ciuda
1 simptomatologiei: capabil să-şi îndeplinească toate
activităţile şi sarcinile uzuale
Dizabilitate uşoară: incapabil să desfăşoare toate
toate activităţile efectuate anterior îmbolnăvirii, dar
2
capabil să-şi poarte singur de grijă, fără a necesita
asistenţă
Dizabilitate moderată: necesită oarecare
3
asistenţă/sprijin, dar capabil să meargă fără ajutor
Dizabilitate moderat severă: incapabil să meargă
4
fără ajutor şi să se autoservească
Dizabilitate severă: imobilizat la pat, incontinent,
5
necesită îngrijiri şi atenţie permanente
SCOR internare externare