Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa Pregătitoare
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

TEMA DUMNEZEU ESTE CU NOI PRIN


DESCOPERIRE ŞI IUBIRE
Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Prima oră de religie a micului creştin* 1 S1 09.09-13.09

Omul este cea mai importantă fiinţă de


pe pământ (omul, fiinţă creată de către
1.1; 3.1 Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe 1 S2 16.09-20.09
pământ; rugăciuni de mulţumire către
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

Dumnezeu etc.)
Sunt copilul lui Dumnezeu şi al
părinţilor mei (raportarea copiilor la
1.2; 1.3;
Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii 1 S3 23.09-27.09
2.1
părinţi; ascultarea faţă de Dumnezeu şi
faţă de părinţi etc.)
Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos,
Dumnezeu
1.1; 3.2 Fiul lui Dumnezeu venit între oameni; cum 1 S4 30.09-04.10
ne-a creat
devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
din iubire
Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos,
1.1; 3.2 Fiul lui Dumnezeu venit între oameni; cum 1 S5 07.10-11.10
devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
Cum vorbesc cu cei din jur
1.3; 2.2 (rolul comunicării în viaţa omului; reguli 1 S6 14.10-18.10
simple de comunicare etc.)
Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea
aproapelui; forme de manifestare a
1.1; 1.2;
sentimentelor; exemple biblice, din vieţile 1 S7 21.10-25.10
2.1; 3.1
sfinţilor şi din viaţa de zi cu zi, relevante
etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019

Cum mă comport ca un creştin (reguli de


Iubirea lui Dumnezeu
şi răspunsul omului

comportament creştin; modele de


1.1; 1.2;
comportament creştin, în diferite contexte; 1 S8 04.11-08.11
1.3; 2.1
Dumnezeu exemple concrete de fapte bune; efectele
ne-a creat faptelor bune etc.)
din iubire O zi din viaţa mea de creştin (principalele
1.1; 1.3; aspecte ale vieţii religioase într-o zi
1 S9 11.11-15.11
2.1 obişnuită, duminica şi într-o zi de
sărbătoare; exemple concrete etc.)
Dumnezeu

răspunsul
Iubirea lui

omului
Dumnezeu 1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare,
şi
ne-a creat 1.3; 2.1; 1 S10 18.11-22.11
evaluare: Dumnezeu ne-a creat din iubire*
din iubire 2.2; 3.1

Sfântul
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
Nicolae
Mari sărbători creştine

Naşterea Pruncului Iisus, bucuria


copiilor (Naşterea Domnului în Betleem;
3.1; 3.2 1 S12 02.12-06.12
bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun
Naşterea etc.)
Domnului,
Cum sărbătoresc Crăciunul (împodobirea
darul lui
3.1; 3.2 bradului; colindul; participarea la Sfânta 1 S13 09.12-13.12
Dumnezeu
Liturghie etc.)
pentru oameni
Lecţie de recapitulare, consolidare,
3.1; 3.2 evaluare: Naşterea Domnului, darul lui 1 S14 16.12-20.12
Dumnezeu pentru oameni*

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Evaluare semestrială* 1 S1 13.01-17.01

Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă


1.1; 1.3 (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; 1 S2 20.01-23.01
ocrotirea naturii de către om etc.)
Iisus Hristos iubeşte copiii (Cine este
Dumnezeu Se face cunoscut omului

1.1; 3.1 Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul 1 S3 27.01-31.01


binecuvântează copiii etc.)
Maica Domnului este ocrotitoarea
copiilor (cine este Maica Domnului; Maica
1.1; 3.1 1 S4 03.02-07.02
Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus;
Dumnezeu
icoana Maicii Domnului cu Pruncul etc.)
este
întotdeauna Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt
cu noi 1.1; 3.1 îngerii; prezenţa îngerului păzitor în viaţa 1 S5 10.02-14.02
creştinului etc.)
Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai
copiilor (sfinţii sunt oameni care L-au iubit
1.1, 3.1 1 S6 17.02-21.02
pe Dumnezeu; exemple de minuni ale
sfinţilor etc.)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1, 3.1 evaluare: Dumnezeu este întotdeauna cu 1 S7 24.02-28.02
noi*

Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti


(bucuria copiilor la Intrarea Domnului în
3.1; 3.2 1 S8 02.03-06.03
Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie;
Mari sărbători creştine

bucuria copiilor la slujba Învierii etc.)


Cum sărbătoresc Paştile?
Învierea (participarea la Sfânta Liturghie; salutul din
Domnului, 3.1; 3.2 1 S9 09.03-13.03
perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii
împlinirea etc.)
darului lui Cum sărbătoresc Paştile?
Dumnezeu (participarea la Sfânta Liturghie; salutul din
3.1; 3.2 1 S10 16.03-20.03
perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii
etc.)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
3.1; 3.2 evaluare: Învierea Domnului, împlinirea 1 S11 23.03-27.03
darului lui Dumnezeu*
ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020


Familia mea (ce este o familie; relaţiile
1.3; 2.1 dintre membrii familiei; activităţi religioase 1 S13 22.04-24.04
în familie etc.)
Sunt creştin şi la şcoală (şcoala, locul
Viaţa creştinului împreună cu semenii

unde învăţ; relaţia cu adulţii şi cu copiii la


1.3; 2.1 1 S14 27.04-30.04
şcoală; atitudinea faţă de mediul şcolar
etc.)
Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia;
1.2; 2.2 colegi şi prieteni; alegerea prietenilor; 1 S15 04.05-08.05
Dumnezeu modele de prietenie etc.)
ne învaţă să 1.1; 1.3; Preotul în viaţa mea (cine este preotul;
1 S16 11.05-15.05
ne ajutăm 2.1 prezenţa preotului în viaţa copilului etc.)
unii pe alţii Creştinii din biserica mea (descrierea
1.1; 1.3; bisericii la care merg; rolul şi locul preotului
1 S17 18.05-22.05
2.1 şi al credincioşilor în biserică; activităţi
comune cu membrii parohiei etc.)
Oamenii din lumea întreagă (diversitatea
1.2; 2.2 oamenilor în lume; activităţi de ajutorare a 1 S18 25.05-29.05
semenilor etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1; evaluare: Dumnezeu ne învaţă să ne
2.2 ajutăm unii pe alţii* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare semestrială *

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică,