Sunteți pe pagina 1din 4

PROBE DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

V-aţi ales bine profesia?


(Adaptat după D. Super)
Care sunt valorile Dvs. profesionale? Profesia la care v-aţi gîndit (sau pe care o practicaţi)
corespunde înclinaţiilor, intereselor, aspiraţiilor Dvs? chestionarul de mai jos vă va ajuta să vă
cunoaşteţi mai bine în acest sens. Pentru aceasta notaţi prin 5, 4, 3, 2 sau 1 (în funcţie de gradul
de semnificaţie pe care îl atribuiţi) fiecare caracteristică profesională descrisă în afirmaţiile de
mai jos: 5 – foarte important; 4 – important; 3 – mai puţin important; 2 – puţin important; 1 –
neînsemnat.

Ce semnificaţie are pentru Dvs profesia.


1. Care necesită mereu rezolvarea unor noi probleme.
2. În care trebuie să-i ajuţi pe alţii.
3. Care este retribuită mai avantajos.
4. Unde munca este foarte variată.
5. Care cere îndeplinirea sarcinilor prin deplasări.
6. Care avansează prestigiul Dvs.
7. Care cere aptitudini artistice.
8. În care se lucrează în echipă.
9. Care prezintă perspective de dezvoltare.
10. În care să vă puteţi realiza după propria dorinţă.
11. În care şeful dvs. să se poarte la fel cu toţi subalternii. Şi să aibă încredere în ei.
12. Unde mediul în care lucraţi să fie plăcut.
13. Unde veţi avea posibilitate să estimaţi în fiecare seară realizările zilei respective.
14. În care aţi putea exercita autoritatea Dvs. asupra altora.
15. În care să se experimenteze noi idei şi sugestii.
16. În care să se creeze unele produse noi.
17. Unde rezultatele muncii Dvs să vă fie cunoscute.
18. În care şeful Dvs. să aibă măsură în aprecieri şi decizii.
19. Foarte solicitată care oferă numeroase locuri de muncă.
20. În care aţi putea pune în valoare simţul Dvs. pentru frumos.
21. Care v-ar oferi posibilitatea să luaţi decizii personale.
22. Cu largi posibilităţi de promovare, cu obţinerea retribuţiei corespunzătoare.
23. În care să fie intens solicitată capacitatea de a rezolva probleme noi prin soluţii
nuanţate.
24. În care să puteţi aplica capacitatea de a conduce colectivul.
25. Care să se desfăşoare într-un imobil unde condiţiile mediului ambiant să vă asigura
sănătatea.
26. Care să nu influenţeze negativ asupra modului de viaţă dorit de Dvs.
27. Care să vă ofere posibilităţi de a lega prietenie trainică cu colegii Dvs de muncă.
28. În care importanţa muncii Dvs. poate fi apreciată de alţii.
29. În care să nu faceţi totdeauna acelaşi lucru.
30. În care să aveţi sentimentul că-i puteţi ajuta pe alţii.
31. În care aţi putea contribui la bunăstarea altora.
32. În care să puteţi activa în diverse direcţii.
33. În care aţi putea fi admirat de alţii.
34. În care să aveţi relaţii bune cu colegii Dvs.
35. Care va contribuie la desfăşurarea unui mod plăcut de viaţă.
36. În care să aveţi posibilitatea de a munci într-un mediu plăcut (bine luminat, liniştit,
curat, spaţios).
37. În care să puteţi planifica şi organiza munca altora.
38. În care să se facă apel în mod continuu la capacităţile Dvs intelectuale.
39. Unde munca Dvs. va fi retribuită în măsura ce vă va asigura un mod de viaţă
corespunzător dorinţelor Dvs.
40. În care să depindeţi de cît mai puţine persoane.
41. În care să realizaţi obiecte atrăgătoare din punct de vedere estetic.
42. În care să puteţi fi sigur că în cazul dispariţiei ei puteţi obţine o altă profesie în cadrul
aceleiaşi întreprinderi.
43. În care şeful e o persoană foarte politicoasă.
44. În care să puteţi vedea rezultatele eforturilor Dvs.
45. În care să puteţi contribui la elaborarea noilor idei.

Prelucrare şi răspuns
Chestionarul cuprinde 15 factori. Fiecare din ei descrie o caracteristică esenţială,
specifică unui ansamblu de profesii sau activităţi, prin intermediul a 3 itemi. Astfel:
1.Altruism (2, 30, 31) – profesii care privesc munca cu oamenii şi contribuie la
ameliorarea vieţii acestora: medicina, relaţiile umane, asistenţă socială, învăţămîntul, comerţul
etc.
2.Simţ estetic (7, 20, 41) – profesii care permit realizarea unor obiecte estetice: arta,
artizanatul etc.
3.Creativitate (15, 16, 45) – activităţi care permit crearea noilor produse, aplicarea noilor
idei, inventarea lucrărilor noi: profesii tehnice, ştiinţifice, literare, organizatorice etc.
4.Stimulare intelectuală (1, 23, 38) – activităţi ce oferă posibilitatea de a învăţa ceva noi
şi solicită o gîndire independentă, reflexii abstracte.
5.Reuşita obiectivă (13, 17, 44) – munci cu caracter executiv, finalizate prin produse
concrete şi care provoacă sentimentul de satisfacţie pentru buna executare a sarcinilor
profesionale.
6.Independenţă (5, 21, 40) – ocupaţii care permit persoanei să lucreze după propriul ei
ritm şi să aplice noi idei (concepţii).
7.Prestigiu (6, 28, 33) – ocupaţii cu un statut social ridicat care oferă importanţă şi impun
respect.
8.Conducere (14, 24, 37) – profesii care dau posibilitatea de a planifica şi organiza
munca altora.
9.Avantaje materiale (3, 22, 39) – valoarea asociată unor munci cu remunerare mai
avantajoasă. Tendinţa de orientare după cîştiguri materiale.
10.Siguranţă (9, 19, 42) – valoarea asociată unor profesii care prezintă certitudinea
menţinerii lor, asigurarea aceluiaşi tip de muncă şi garantarea veniturilor materiale.
11.Ambianţa muncii (12, 25, 36) – ocupaţie în condiţii bune de muncă.
12.Relaţii cu superiorii (11, 18, 43) – alegerea locului de muncă în conformitate cu
cadrele de conducere din domeniul respectiv.
13.Relaţii cu colegii de muncă (8, 27, 34) – alegerea locului de muncă după criteriul
unor relaţii bune în colectivul de muncă.
14.Modul de viaţă care vine în dezacord cu profesia (10, 26, 35) – valoare asociată unei
aşa activităţi ce permite a duce un mod de viaţă corespunzător aspiraţiilor persoanei respective.
Profesia cu program neregulat, care implică deplasare, călătorii etc.
15.Varietate (4, 29, 32) – profesii care permit diverse activităţi (variate, nerepetative).
Orientare spre satisfacţii personale.
Se face totalul notelor acordate fiecărui factor la cei 3 itemi. Scopul poate varia de la 3 la
15, deoarece fiecare factor enumerat are 3 itemi cu o scară de evaluare de 5 grade. Apoi se
stabileşte ordinea ierarhică a factorilor. Primii 3-5 din ei, la care aţi obţinut punctajul cel mai
mare, reprezintă domeniul de activitate în care puteţi obţine succes şi vă puteţi realiza din punct
de vedere profesional.