Sunteți pe pagina 1din 2

Inelele Landolt

Data ___________ clasa ______ vîrsta ____


Nume, Prenume ______________________
Instrucţiune:
Baraţi cu o linie oblică din dreapta spre stînga (/) inelul cu deschizătura în sus
Subliniaţi cu o linie ( _ ) inelele cu deschizătura în dreapta
Marcaţi cu o liniuţă curbă ( ) inelele cu deschizătura în stanga
Timp de lucru: 5 min.
Inelele Landolt
Interpretarea rezultatelor