Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 05.04.

2019

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic Amarastii De Jos, Structura Ocolna

ÎNVĂŢĂTOR: PENA MARIUS ADRIAN

CLASA: I

ARIA CURRICULARĂ : Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

DISCIPLINE INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice

SUBIECTUL/TEMA LECŢIEI: Corpuri și figure geometrice

TIPUL LECŢIEI: Consolidare şi sistematizare de cunoştiinƫe, priceperi şi deprinderi

COMPETENŢE GENERALE:

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător ;

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat.

COMPETENTE SPECIFICE:

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior,
exterior;
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice).

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE:

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

Cognitive:

O1- să recunoască, să descrie şi să deseneze figuri geometrice (patrat, dreptunghi, cerc, triunghi.);

O2- să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate;

O3- să selecteze figuri geometrice dupa criterii date;

O4- să participe activ la desfășurarea jocului.

Afectiv-atitudinale:

O5- să manifeste o atitudine pozitivă, interes pentru lecƫie şi dorinƫă de afirmare prin implicare activa;

O6- să finalizeze sarcina de lucru începută, respectând timpul alocat.

Psiho-motorii:

O7-să adopte o poziƫie adecvată a corpului pe parcursul desfăşurării lecƫiei.


STRATEGIA DIDACTICĂ:

RESURSE PROCEDURALE:

 Metode şi procedee: conversaƫia, explicaƫia, jocul didactic.


 Resurse materiale: fişe de lucru, caiete, instrumente de scris, planșe, plic, bețișoare, jetoane figuri geometrice.
 Forma de organizare : frontală şi individuală

RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă

RESURSE TEMPORALE: 45 de minute

FORME DE EVALUARE: continuă

Material bibliografic:

 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;


 .Lupu C., Săvulescu D., Lupu I., Aritmetică – Teorie. Probleme. Metode de rezolvare, Ed. „Egal”, Bacău, 2002.
 Cîrjan F., Begu C., Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. Paralela 45, Braşov, 2007.
 Săvulescu D., Lupu C. şi colaboratorii, Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2006.

ETAPELE OB. ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE

LECŢIEI OP. ACTIVITATEA PROPUNĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR RESURSE RESURSE FORME DE EVALUARE
PROCEDURAL MATERIALE ORGANIZARE
E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.Moment Se stabileşte un climat de ordine şi Elevii pregătesc materialele necesare în -conversația -manuale, -frontal
disciplină optim pentru buna desfăşurare timpul lecţiei.
Organizatoric a lecţiei. caiete
(1 minut) Se cere elevilor să-şi pregătească
materialele necesare(cărţi, caiete,
instrumente de scris).

2.Reactualizarea Se face verificarea temei din punct de Citesc câteva din exercițiile rezolvate în -conversaţia -caiete -frontal, -evaluare
Cunoştinţelor(5 vedere cantitativ şi calitativ, cu aprecieri temă. orală
minute) asupra efectuării acesteia. independent

3.Captarea Atenției Se prezintă portretul fetei moșului care Ascultă cu atenție.


este alături de noi în continuare pentru că
(3 minute) dorește să afle cât mai mult despre
matematică și despre figure geometrice.
O5 -conversaţia -frontal -evaluare
Portret
orală
Planșe

4.Anunţarea Se comunică elevilor titlul lecției care va Elevii ascultă.


fi studiată astăzi:Figuri geometrice.
temei şi a O5
Se notează titlul la tablă.
obiectivelor Scriu titlul în caiete. -conversaţia -manualul -frontal -continuă

(1 minut)

5.Desfășura-rea O1 Prezint o poezie despre figuri geometrice.


(ANEXA 1)
Activității Pe măsură ce prezint fiecare vers al
poeziei, voi desena pe tablă fiecare parte.
(20 de minute) MEM -evaluare
2.2 Un cerc mic am aşezat, orală,
Lipit de el un dreptunghi mare -conversaţia tabla -frontal continuă
Care sta in picioare.
Din dreptunghiuri mici apoi, braţe şi
AVA picioare.
Din triunghiuri nasturi faci,
P 1.1
Iar din cercuri nas, ochi, gură.
Dacă le aşezi cu tact
Obţii sigur o figură. Ascultă cu atenție și răspund la întrebări.
Vezi, apoi de mi-l încalţă
Cu papuci, triunghiuri două
Şi-unul mare pus pe cap,
Coif ca să nu-l plouă.
Cer elevilor să răspundă la întrebări:
- Ce reprezintă desenul? (un
O1 robot, copil etc)
- Din ce este construit? (figuri
geometrice)
Ce figuri geometrice cunoașteți? (pătrat,
dreptunghi, triunghi, cerc) Ascultă cu atenție și răspund la întrebări.
Se explică:
 Pătratul are patru laturi egale.
MEM  Dreptunghiul are patru laturi,
egale două câte două.
2.2 Tablă
 Triunghiul are trei latrui(pot
fie gale sau nu).
 Cercul este o linie curbă
AVA Evaluarea
P 1.1 închisă. continuă
Se prezintă imagini cu figurile Ascultă explicațiile -explicația Frontal
geometrice.
O1 Fiecare elev are pe bancă bețișoare din
care fa forma pătrat, triunghi, dreptunghi.
Se desenează figurile geometrice în caiete
și la tablă.
Se cere elevilor să dea exemple de -conversația
obiecte din sala de clasă care se aseamănă
cu figurile geometrice învățate.(tabla,
catedra, ferestre, banca, ceasul etc.).

O1 Se va juca jocul „Aşează-mă la căsuţa


mea”(ANEXA 2). Se vor menţiona
O2 regulile jocului: Fiecare copil va extrage
dintr-un bol un bileţel pe care desenat un
MEM obiect. În faţa clasei vor fi aşezate forme
geometrice: triunghi, pătrat, cerc şi
2.2
dreptunghi. Elevul după ce va citi
Desenează figurile geometrice în caiet.
obiectul de pe bileţel va trebui să se aşeze
AVA
la figura geometrică care este
P 1.1
asemănătoare cu obiectul respectiv.
MEM
Jocul ,,Casa de vanzare”(ANEXA 3) Se
2.1
prezinta o plansa cu o casa din figuri
geometrice. Caiete, table

Scopul este de a da un anunt . Se Dau exemple.


compune pe tabla , impreuna cu ei
O3 anuntul de tipul: Casa are : 2 triunghiuri -explicația Evaluare
rosii, doua cercuri galbene, trei continuă,
dreptunghiuri...” orală

Bol cu imagini, Frontal


căsute
Recunosc obiectele din imagini și
precizează figura geometric cu care
O4 seamănă, apoi o așează la căsuța -conversația
potrivită.

-jocul didactic

MEM

2.2

AVA
P

O3

O4 Recunosc figurile geomtrice și


precizează numărul lor prin numărare. Explicatia

Evaluare
Table, fise orală,
continuă

Frontal

Jocul didactic

6. Obținerea În această etapă se va efectua un joc de


performanței mișcare. Pe catedră se află 4 plicuri
MEM numerotate cu numerele de la 1 la 4 în
(20 de minute) 2.2 care se află figurile geometrice învățate: Își aleg numărul, își aleg figura -explicația -evaluare
pătrat, dreptunghi, triunghi și cerc. Din geometric și ascultă indicațiile. orală,
AVA plicul colorat elevii vor trage câte un Plic cu jetoane -frontal continuă
P bilețel pe care sunt scrise numerele 1, 2,
3, 4 ce îi corespund figurilor geometrice. -conversația
O3 Fiecare elev va primi figura geometrică
corespunzătoare numărului ales.
O4
Se va anunța figura geometrică și locul
unde se adună:

- Pătratele la tablă!
- Triunghiurile la ușă!
- Cercurile la fereastră!
- Dreptunghiurile la cuier!
O7 Astfel se evaluează dacă elevii cunosc
figurile geometrice învățate. Evaluare
O8 continuă
Se fac aprecieri verbale. Conversatia Frontal

O6

7.Încheirea lecției Se fac aprecieri asupra felului în care au


și anunțarea temei răspuns la întrebări și su participat la
O7 lecție. Ascultă cu atenție și fiecare primește
câte o recompensă.
Se dă recompensă tuturor elevilor. -conversația -fişe de -frontal
lucru,caiete
Se împarte elevilor câte o fișă de lucru pe
care o vor avea ca temă pentru acasă. Primesc fișele de lucru pe care le vor
(ANEXA 4) avea ca temă și își notează tema în caiet.