Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Elaborator:Iațco Violeta
Metodist:Cucerenco Virgilia

Bălți, 2016
Data: 10.02.2016
Clasa: a IV-a
Obiectul: Matematica
Tema: Unități de măsură pentru lungime
Tipul lecţiei: de comunicare/însușire a noiloc cunoștințe
Subcompetenţe:
1. Identificarea și descrierea în limbaj matematic a figurilor și corpurilor geometrice;
2. Aplicarea formulelor pentru calcularea perimetrelor unor dreptunghiuri şi pătrate.
Obiective operaţionale:
a)domeniul cognitiv:
O1- să numească corect figuri geometrice: puncte, linii, segmente;
O2- să utilizeze limbaj matematic specific geometriei;
O3- să explice noțiunea de lungime;

b)domeniul psiho-motor:;
O4- să realizeze transformări dintr-o unitate de măsură în alta;
O5- să rezolve probleme de aflare a perimetrului;
O6- să descopere multiplii și submultiplii metrului.

c) domeniul afectiv:
1. Formarea spiritului de activitate şi a capacităţii lucrului în colectiv;
2. Disponibilitatea de iniţiativă şi de participare responsabilă la acţiunea în grup, individual şi colectiv.

Strategii didactice:
a)metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, joc didactic;

b)mijloace de învăţămînt: fișe, manual, imagini, caietul elevului.

c)forme de organizare: frontal, indvidual.


Bibliografie:
1. Curriculum școlar modernizat pentru clasele I-IV, Chișinău, 2010;
2. Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, Matematică, Manual pentru clasa a IV-a, Prut Internațional, 2013.
3. Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, Ghidul învățătorului la matematică, clasa a IV-a, Prut Internațional, 2008.
4. www.google.md
MOMEN- Conţinutul lecţiei Strategii didactice
TELE
LECŢIEI Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare

EVOCAREA
Moment Asigur ordinea şi pregătesc materialele necesare pentru lecţie. Se pregătesc pentru frontal
organizatori ora de matematică.
c
1 min

Verificarea Solicit elevilor să citească tema pentru acasă. Verificarea temei. conversaţia caietul de frontal
temei
3 min

Captarea Curiozități despre unități de măsură a lungimii.


atenţiei
1 min CURIOZITĂŢI Ascultă cu atenție Conversaţia Frontal
Ştiai că …

…primele unităţi de măsură s-au bazat pe unele părţi ale corpului


omenesc? explicaţia

VECHI UNITĂŢI DE LUNGIME FOLOSITE ÎN ŢĂRILE


ROMÂNE
Palmă 1/8 dintr-un stânjen
Stânjen 2 m (aproximativ)
Palmac 3,48 cm (Moldova)
Poştă 8 – 20 km (În funcţie de ţară)
Pas mic 4 palme (Ţ. Românească)
Pas mare 6 palme (Ţ. Românească; Moldova)
Lat de palmă ½ palmă
Cot 0,664 cm (Moldova); 0,637 cm (Ţ.
Românească)
Funie 20 – 120 m (În funcţie de loc)
Leghe 4,444 km;
Deget Lăţimea unui deget
Prăjină 3 stânjeni
Verstă 1067 m
Picior 1/6 dintr-un stânjen

Astăzi la ora de matematică vom continua a rezolva


REALIZARE exerciţii şi probleme cu unităţi de măsurat lungimea- în jocuri Recepţionează Caiete
A atractive. mesajul. explicaţia tablă frontal
SENSULUI Se anunţă obiectivele lecţiei. Scriu titlul lecţiei pe
Anunţarea Voi scrie titlul lecţiei la tablă– Unităţi de măsură pentru caiet
subiectului lungime.
şi a
obiectivelor
lecţiei
1 min

Dirijarea 1. Calculați: Set de


învăţării 60 dm=…m; Conversaţia exerciţii frontal
23 min 6m; Exercitiul oral
…dm=7m;
300 cm=…m 10 dm;
3 m;
40cm=…dm
4 dm;
….cm=7 m; 700cm;
….cm=6dm; 5m; Conversaţia
5000mm=…m; 3dm; euristică Frontal
300 mm=…dm; 2 cm; explicaţia
9000mm;
20 mm=…cm;
300dm;
….mm=9 m;
40cm;
…mm=3 dm;
….mm=4cm.

2. Realizăm ex.1,2 p.82 din manual. >,<,<,>


*Compară: 5dm*5cm; 7 cm*7 km; 3mm*3 m; 4
dm*4mm; A
*„Adevărat” sau „fals”?a)1mm este cu o mie mai mic F frontal
decît un m. A
b)1m constituie o mime din 1 km; A
c)1m este de o sută de ori mai mare decît 1 cm.
d)1 km cuprinde 1 000 000 mm.
10 zile
3. Problemă de logică
Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 m și alunecă
noaptea 2 m. După câte zile ajunge în vârful copacului înalt de
Completează tabelul
10 m.

4. Completează tabelul:
exerițiul
mm cm dm m km
5 000 000
independent
400 000
60 000
problematizare
7000
a
8
Rezolvă problema:
5. Problemă 1.Aflăm perimetrul
Perimetrul unei camera în formă de pătrat este de 24 m. Ce covorului: 5mx4=20 m
suprafață din camera rămîne neacoperită de covorul pătrat cu 2.Aflăm ce suprafață
dimensiunea unei laturi de 5 m? rămîne neacoperită:
24m-20m=4 m

Tema pentru acasă: ex.3 p.82


REFLECȚIA

1. Completează
tabelul: 1. Completează tabelul:
mm cm dm m km mm cm dm m km
5 000 000 5 000 000
400 000 400 000
60 000 60 000
7000 7000
8 8
1. Completează tabelul:
mm cm dm m km 1. Completează tabelul:
5 000 000 mm cm dm m km
400 000 5 000 000
60 000 400 000
7000 60 000
8 7000
8
1. Completează tabelul:
mm cm dm m km
5 000 000
400 000
60 000
7000
8

1. Completează tabelul:
mm cm dm m km
5 000 000
400 000
60 000
7000
8

1. Completează tabelul:
mm cm dm m km
5 000 000
400 000
60 000
7000
8

1. Completează tabelul:
mm cm dm m km
5 000 000
400 000
60 000
7000
8