Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare clasa a V-a (2) Recapitulare clasa a V-a (2)

PARTEA I. PARTEA I.
1.Efectuați: 1.Efectuați:
a) 489+2015; b) 2016 – 349; c) 806 x 45; d) 17028 : 9 a) 489+2015; b) 2016 – 349; c) 806 x 45; d) 17028 : 9
e) 12908 + 1645; f) 7500 – 354; g) 674x 25 ; h) 68525 : 5 e) 12908 + 1645; f) 7500 – 354; g) 674x 25 ; h) 68525 : 5
2. Precizați, pentru fiecare propoziție, dacă este adevărată sau falsă, 2. Precizați, pentru fiecare propoziție, dacă este adevărată sau falsă,
justificând în fiecare caz în parte alegerea făcută. justificând în fiecare caz în parte alegerea făcută.
a) Cel mai mic număr par de trei cifre distincte este 102. a) Cel mai mic număr par de trei cifre distincte este 102.
b) Numărul 3303 este mai mic decât numărul 3033. b) Numărul 3303 este mai mic decât numărul 3033.
c) Numărul cu 217 mai mic decât 315 este 532. c) Numărul cu 217 mai mic decât 315 este 532.
d) Numărul care împărțit la 5 ne dă câtul 4 şi restul 3 este 19. d) Numărul care împărțit la 5 ne dă câtul 4 şi restul 3 este 19.
3. Câte segmente sunt desenate în figura alăturată? 3. Câte segmente sunt desenate în figura alăturată?

PARTEA a II-a. PARTEA a II-a.

1.Efectuați: a) 2  [39 : (16 -12:4) + (9 + 6:3)  7]. 1. Efectuați: a) 2  [39 : (16 -12:4) + (9 + 6:3)  7].
 
b) 38  4  17  325 : 178  17   21 9  180    
b) 38  4  17  325 : 178  17   21 9  180  
2. Aflați termenul necunoscut x din relația (5x – 2) : 9 =7 2. Aflați termenul necunoscut x din relația (5x – 2) : 9 =7
3. a) Calculați diferența dintre triplul numărului 57 și dublul numărului 23 . 3. a) Calculați diferența dintre triplul numărului 57 și dublul numărului 23 .
b) Suma a două numere este 135. Unul dintre numere este cu 15 mai mare b) Suma a două numere este 135. Unul dintre numere este cu 15 mai mare
decât celălalt. Aflați numerele. decât celălalt. Aflați numerele.
c) Suma a două numere naturale este 284, iar unul dintre ele este de trei ori c) Suma a două numere naturale este 284, iar unul dintre ele este de trei
mai mare decât celălalt. Determinați produsul celor două numere. ori mai mare decât celălalt. Determinați produsul celor două numere.
4. Ionel a avut 120 lei. Cu un sfert din sumă şi-a cumpărat un tricou, iar cu 4. Ionel a avut 120 lei. Cu un sfert din sumă şi-a cumpărat un tricou, iar cu
două cincimi din rest şi-a cumpărat un joc. Cu ce sumă a rămas Ionel ? două cincimi din rest şi-a cumpărat un joc. Cu ce sumă a rămas Ionel ?
5. După recoltarea grâului, un gospodar se întoarce acasă cu 64 de saci de grâu, 5. După recoltarea grâului, un gospodar se întoarce acasă cu 64 de saci de
unii cu câte 50 kg fiecare, iar alții cu câte 40 kg fiecare. Știind că în total grâu, unii cu câte 50 kg fiecare, iar alții cu câte 40 kg fiecare. Știind că în
sacii cântăresc 2680 kg, să se afle numărul sacilor din fiecare fel total sacii cântăresc 2680 kg, să se afle numărul sacilor din fiecare fel
2 1 2 1
6. Reprezentați cu ajutorul unor desene următoarele fracții: si . 6. Reprezentați cu ajutorul unor desene următoarele fracții: si .
5 3 5 3