Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a VIII-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei școlare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

TEMA Dumnezeu – Sfânta Treime


Numărul
Domenii

Unități competenței Nr.


Conținuturile învățării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă
SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 14.09-18.09

Să ne amintim din clasa a VII-a* 1 S2 21.09-25.09

Iubirea, temeiul vieții (Dumnezeu este iubire;


1.1; 1.2 crearea, mântuirea și sfințirea lumii din iubire; 1 S3 28.09-02.10
„Imnul iubirii”)
Iubirea, temeiul vieții (Dumnezeu este iubire;
1.1; 1.2 crearea, mântuirea și sfințirea lumii din iubire; 1 S4 05.10-09.10
„Imnul iubirii”)
Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică
(caracterul personal și întreit al lui Dumnezeu;
1.1 1 S5 12.10-16.10
descoperirea lui Dumnezeu în Vechiul
Testament și în Noul Testament)
Descoperirea Sfintei Treimi în istoria biblică
(caracterul personal și întreit al lui Dumnezeu;
Dumnezeu Se face cunoscut omului

1.1 1 S6 19.10-23.10
descoperirea lui Dumnezeu în Vechiul
Testament și în Noul Testament)
Mărturisirea Sfintei Treimi în „Simbolul de
credință” („Crezul”, sinteza învățăturii
Sfânta 1.1 creștine; învățături despre Persoanele Sfintei 1 S7 26.10-30.10
Treime, Treimi, desprinse din „Crez”; analogii ale unor
modelul elemente din creație cu Sfânta Treime)
iubirii Mărturisirea Sfintei Treimi în „Simbolul de
supreme credință” („Crezul”, sinteza învățăturii
1.1 creștine; învățături despre Persoanele Sfintei 1 S8 02.11-06.11
Treimi, desprinse din „Crez”; analogii ale unor
elemente din creație cu Sfânta Treime)
Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața
Bisericii (Sfânta Treime în Sfânta Liturghie;
1.1; 1.3;
rugăciuni și cântări închinate Sfintei Treimi; 1 S9 09.11-13.11
3.3
cinstirea Sfintei Treimi prin semnul crucii;
icoana Sfintei Treimi)
Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața
Bisericii (Sfânta Treime în Sfânta Liturghie;
1.1; 1.3;
rugăciuni și cântări închinate Sfintei Treimi; 1 S10 16.11-20.11
3.3
cinstirea Sfintei Treimi prin semnul crucii;
icoana Sfintei Treimi)
Lecție de recapitulare, consolidare,
1.1; 1.2;
evaluare: Sfânta Treime, modelul iubirii 1 S11 23.11-27.11
1.3; 3.3
supreme*
și Dumnezeu și Lumina
răspunsul
Iubirea lui
Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru
Sfintei
oameni (inspirația Scripturii; actualitatea
Treimi în 1.2; 2.1 1 S12 02.12-04.12
mesajului biblic; împlinirea cuvântului lui
lume şi în
Dumnezeu)
viața omului
omului
sărbătorile
creștinecomunității

1.3; 3.3 Nașterea Domnului* 1 S13 07.12-11.12


Viața

1.3; 3.3 Am plecat să colindăm!* 1 S14 14.12-18.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021

Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru


Iubirea lui Dumnezeu și

1.2; 2.1 1 S15 11.01-15.01


oameni (Pilda semănătorului)
răspunsul omului

Lumina
Sfintei Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii
Treimi în 1.2; 2.1 (învățătura Mântuitorului, lumină a lumii; 1 S16 18.01-22.01
lume şi în minunea vindecării orbului din naștere)
viața omului
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.2; 2.1 evaluare: Lumina Sfintei Treimi în lume şi în 1 S17 25.01-29.01
viața omului*

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Evaluare semestrială* 1 S1 08.02-12.02

Libertate şi responsabilitate în viață


(conştiința – glasul lui Dumnezeu în viața
omului; nevoia de argumentare şi asumare a
1.2; 2.1; propriilor decizii la vârsta adolescenței;
1 S2 15.02-19.02
2.2 contexte şi criterii de alegere a valorilor, a
principiilor, a prietenilor, a profesiei, a drumului
vieții; limitarea libertății prin dependențe; Pilda
întoarcerii fiului risipitor)
Libertate şi responsabilitate în viață
(conştiința – glasul lui Dumnezeu în viața
Viața creștinului împreună cu semenii

omului; nevoia de argumentare şi asumare a


1.2; 2.1; propriilor decizii la vârsta adolescenței;
1 S3 22.02-26.02
2.2 contexte şi criterii de alegere a valorilor, a
principiilor, a prietenilor, a profesiei, a drumului
vieții; limitarea libertății prin dependențe; Pilda
întoarcerii fiului risipitor)
Valori Optimismul şi stăruința în viața omului
creştine în (optimismul în textele biblice –
viața omului Dreptul Iov; optimism şi provocări în viața
2.1; 3.2 1 S4 01.03-05.03
tinerilor; adolescența şi devenirea spirituală;
contexte şi scopuri ale stăruinței; perseverență
şi continuitate în învățare)
Optimismul şi stăruința în viața omului
(optimismul în textele biblice –
Dreptul Iov; optimism şi provocări în viața
2.1; 3.2 1 S5 08.03-12.03
tinerilor; adolescența şi devenirea spirituală;
contexte şi scopuri ale stăruinței; perseverență
şi continuitate în învățare)
Provocări ale lumii contemporane şi
atitudinea creştinilor (provocări şi
probleme ale societății actuale; implicarea
1.2; 2.1;
creştinilor în prevenirea şi rezolvarea 1 S6 15.03-19.03
2.2; 3.1
conflictelor; aspecte specifice în adolescență –
relații, comportamente, atitudini; Pilda
samarineanului milostiv)
Provocări ale lumii contemporane şi
împreună cu semenii
Viața creștinului atitudinea creştinilor (provocări şi
probleme ale societății actuale; implicarea
1.2; 2.1;
Valori creştinilor în prevenirea şi rezolvarea 1 S7 22.03-26.03
2.2; 3.1
creştine în conflictelor; aspecte specifice în adolescență –
viața omului relații, comportamente, atitudini; Pilda
samarineanului milostiv)
1.2; 2.1; 2.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1 S8 29.03-01.04
3.1; 3.2 evaluare: Valori creştine în viața omului*
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020
Literatura religioasă şi viața creştină
(specificul textelor religioase; exemple de texte
sărbătorile creștine
Viața comunității și

Manifestarea
din literatura română şi universală pe teme cu
credinței prin 1.3; 2.1 1 S9 12.04-16.04
semnificație moral-religioasă şi în relație cu
artă
sărbătorile creştine; exemple biblice şi din
viețile sfinților)
Cuvintele Mântuitorului rostite pe Cruce -
1.3 1 S10 19.04-23.04
învăţături morale*
Învierea Domnului – cea mai importantă
1.3 1 S11 26.04-29.04
sărbătoare a creștinilor *
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020

Rolul muzicii în viața omului (asemănări şi


Viața comunității și sărbătorile

deosebiri între muzica laică, muzica religioasă


1.3; 3.3 1 S12 10.05-14.05
şi cântarea liturgică; sfinți melozi; exemple de
cântări liturgice specifice marilor sărbători)
Arta religioasă şi viața creştină (arhitectură,
creștine

Manifestarea pictură, sculptură religioasă; exemple din


credinței 1.3; 3.3 cultura românească şi universală, din arta 1 S13 17.05-21.05
prin artă clasică şi din arta modernă; exemple din viețile
sfinților)

Lecţie de recapitulare, consolidare,


1.3; 2.1; 3.3 1 S14 24.05-28.05
evaluare: Manifestarea credinței prin artă*

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06

Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S16 07.06-11.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,