Sunteți pe pagina 1din 6

Plexul brahial

Originea : - ramurile anterioare ale nervilor spinali C5 – T1


- ramuri vegetative din ganglionii simpatici cervicali mijlociu şi inferior
Forma : triunghi cu - baza în regiunea laterală a gâtului
- vârful în axilă
Raporturi : - trece pe sub claviculă lateral de artera subclavie
- C8 – T1 urcă pe colul primei coaste, apoi în raport cu pleura parietală
- posterior cu m. subscapular
- ramurile sale străbat axila şi înconjoară artera axilară
Ramurile anterioare ale nervilor spinali formează trunchiuri : - superior C5-C6
- mijlociu C7
- inferior C8-T1
Trunchiurile se divid în ramuri : - anterioare - din superior şi mijlociu : fasciculul lateral – lateral şi anterior de artera axilară
- din inferior (cea mai groasă) : fasciculul medial – medial şi anterior de artera axilară
- posterioare : fasciculul posterior – posterior de artera axilară

Topografie : - parte supraclaviculară din care pornesc nv. dorsal al scapulei, nv. toracic lung, nv. subclavicular, nv. suprascapular
- parte infraclaviculară ( la trecerea prin spaţiul dintre prima coastă şi claviculă)
Clasificarea ramurilor după teritoriul de inervaţie :
I. Nervii centurii scapulare 1. nv. dorsal al scapulei (C3-C5) -> mm. romboizi şi ridicătorul scapulei
2. nv. toracic lung (C5-C7) -> m. dinţat anterior
3. nv. pectoral lateral (C5-C7) -> m. pectoral mare
4. nv. pectoral medial (C8-T1) -> m. pectoral mic – între ei: ansa pectoralilor
5. nv. subclavicular (C5-C6) -> m. subclavicular
6. nv. suprascapular (C5-C6) -> mm. supraspinos şi infraspinos, articulaţia umărului
7. nv. subscapular (C5-C7) superior şi inferior -> m. subscapular
8. nv. toracodorsal (C7-C8) -> mm. ridicător al scapulei şi rotundul mare
9. nv. axilar (C5-C6) -> mm. deltoid şi rotundul mic
II. Nervii extremităţii libere - din fasciculul posterior - nv. radial (C5-C8)
- din fasciculul lateral - nv. musculocutan (C5-C7)
- ramura laterală a nv. median (C5-T1)
- din fasciculul medial - nv. ulnar (C8-T1)
- ramura medială a nv. median (C5-T1)
- nv. cutanat brahial medial – CBM (C8-T1)
- nv. cutanat antebrahial medial – CABM (C8-T1)
1
TRAIECT ŞI RAPORTURI RAMURI INERVEAZĂ
NERV ORIGINE
PARALEZIE
Înconjoară antero-posterior marginea inferioară a -1- Musculare Rotund mic
mş. rotund mic Deltoid - Nu mai poate ridica
Înconjoară colul chirurgical al humerusului braţul până al 900
AXILAR Fasciculul posterior Se alătură vaselor circumflexe humerale -2-Cutanat brahial lateral Faţa posterioară a umărului şi (abducţia braţului)
(C5 – C6) posterioare, trecând prin spaţiul humero- superior - CBLS superolaterală a braţului - Anestezia în
birondo-tricipital ( iese între deltoid şi triceps, teritoriul inervat
Este posterior de a. axilară. perforând fascia deltoidului)
Este acoperit de mş. deltoid

Trece anterior şi inf. de latissimus dorsi -1- Cutanat brahial posterior - Tegument postero-lateral al
Fasciculul posterior Între capul lung şi medial al tricepsului braţului.
RADIAL CBP (se formează la ieşirea din
(C5 – C8) Cu a. brahială profundă – perforează septul
axilă, înconjură faţa medială a
intermusc. medial şi pătrunde în şanţul nv. - Este produsă de intoxicaţia
tricepsului – cap lung))
radial ( pe sub triceps) cu Pb (mâna în gât de lebădă)
Perforează septul intermuscular lateral şi ajunge -2- Cutanat ant ebrahial
în şanţul bicipital lateral unde se împarte în posterior - CABP Faţa posterioară a antebraţului - Nu se mai poate realiza tripla
două ramuri: superficială şi profundă. (se desprinde la nivelul şanţului extensie(braţ, antebraţ şi
bicipital lateral) mână.)
-3- Superficială Pe faţa P a mâinii dă pentru tegument
(merge lateral de artera radială 3 nn. digitali dorsali -> digitali - Nu se mai realizează
şi paralel cu m. brahioradial; dorsali proprii pentru degetele I, II, supinaţia
în 1/3 distală a antebraţului ½ din III
merge posterior, trecând prin - Dispare reflexul tricipital
tabachera anatomică)
-4- Profundă Mm. superficiali şi profunzi posteriori - Anestezia în teritoriul inervat
Înconjoară antero-posterior colul ai antebraţului
radiusului, trecând printre Prin nv. interosos posterior pentru
capetele m. supinator mm. posteriori profunzi ai
antebraţului.

-5- Musculare Mm. posteriori ai braţului,


posteriori şi laterali ai antebraţului
În axilă se îndreaptă lateral şi străbate anterior -1- Musculare Mm. anteriori ai braţului
coracobrahialul

2
La braţ se aşează între biceps şi brahial -2- Nv. cutanat antebrahial Faţa laterală a antebraţului - Este împiedicată flexia
Fasciculul lateral La extremitatea dorsală a braţului devine lateral – CABL antebraţului pe braţ.
MUSCULOCUTAN superficial (lateral demm. brahial şi biceps - Apar dificultăţi la flexia
(C5 – C7)
Se termină în şanţul bicipital lateral unde se perforează fascia brahială) braţului.
continuă cu CABL, deasupra fasciei braţului,
lângă vena cefalică

NERV ORIGINE TRAIECT ŞI RAPORTURI RAMURI INERVEAZĂ PARALEXIE


Fasciculele lateral -În axilă:se formează anterior de artera axilară, trece lateral - Mm. anteriori ai antebraţului (cu
(principalul -La braţ încrucişează antero-posterior artera brahială -1- Musculare la ant ebraţ excepţia flexorului ulnar al carpului şi
contingent de -Se aşează medial de mm. brahial şi biceps a fasciculului medial al flexorului
MEDIAN fibre) şi medial -Trece prin şanţul bicipital medial profund al degetelor)
Rădăcinile se -La antebraţ: între capetele m. rotund pronator - Mm. eminenţei tenare - Nu se mai
unesc anterior şi -Trece între mm. flexori : profund şi superficial al degetelor - Primii 2 lombricali (II-III) realizează
lateral de a. -În 1/3 distală devine mai superficial, între tendoanele mm. -2- Antebrahial int erosos Mm. profunzi din loja anterioară a flexia braţului,
axilară flexor radial al carpului şi lungului palmar; anterior - ABIA antebraţului antebraţului şi
(C5 – C8) -se palpează la ½ feţei anterioare a articulaţiei pumnului (merge cu artera interosoasă pe a degetelor
-Trece pe sub retinaculul flexorilor prin canalul carpian. membrana interosoasă) - Anestezia în
Poate fi lezat în sindromul canalului carpian teritoriul
-3- Palmară a nv. median Pielea eminenţei tenare şi ½ a palmei
inervat

-4- Nn. digitali palmari comuni(3) Cutanat : faţa anterioară a degetelor I-


III şi ½ laterală a lui IV
(merg cu arterele omonime în
spaţiile intermetacarpiene) -> în
Ramura din spaţiul III interosos dă o
spaţiile interosoase se împart în nv.
comunicantă cu nv. ulnar
digitali palmari proprii
(la baza degetelor; merg pe
marginea lat. a degetelor)
Din ramura pentru spaţiul I
interosos dă nervul pentru faţa
laterală a policelui

În axilă: pe faţa anterioară a m. subscapular -1- Musculare - Flexor ulnar al carpului


- Fasciculele mediale ale mş. flexor
ULNAR Fasciculul medial La braţ: posterior şi medial de a. brahială profund al degetelor - Nu se mai
(C8 – T1) Perforează septul intermuscular medial şi ajunge în -2- Profundă - Mm. eminenţei hipotenare poate realiza
porţiunea posterioară a braţului ( sub capul medial al - Interosoşii mişcarea
tricepsului) cu artera colaterală ulnară superioară - Ultimii doi mm. lombricali (IV-V) degetului V
- Adductor şi scurt flexor al policelui (auricularul) şi
-3- Palmară a nv. ulnar Pielea eminenţei hipotenare nici înclinarea

3
Medial şi posterior de a. brahială prin şanţul nv. nlnar, Ultimele două spaţii interosoase medială a
împreună cu a. colaterală ulnară superioară. -4- Dorsală a nv. ulnar Tegumentul dorsal al degetelor V, IV, mâinii
Ajunge în şanţul nv. ulnar între cele două aa. colaterale ulnare ½ III - Anestezia în
teritoriul
La antebraţ trece printre capetele m. flexor ulnar al carpului inervat
rr. digitale dorsale
Medial de a. ulnară
În ½ distală a antebraţului trece anterior de retinaculul Mş. palmar scurt
flexorilor şi lateral de pisiform -5- Superficială Digitali palmari comuni – spaţiile
IV-V interosoase
Nu trece prin canalul carpian Digitali palmari proprii – feţe palmare
V şi ½ IV

NERV ORIGINE TRAIECT ŞI RAPORTURI RAMURI INERVEAZĂ PARALEZIE


-1- Anterioară ½ medială a feţei anterioare
CUTANAT În axilă : medial de nv. ulnar a antebraţului - Anestezia în teritoriul
Fasciculul medial Coboară pe faţa medială a braţului inervat
ANTEBRAHIAL -2- Ulnară Marginea medială a
MEDIAL ( C8-T1) subfascial, P de vena basilică antebraţului
Perforează fascia brahială în treimea distală a
braţului

La baza axilei se Pielea de la baza axilei şi din


1
Încrucişează vena axilară anastomozează cu nn. /3 superioră a feţei mediale a - Anestezia în teritoriul
CUTANAT Se situează medial de artere (axilară, brahială) şi de intercostali II-III prin nn. braţului inervat
BRAHIAL Fasciculul medial vena basilică intercosto-brahiali, formând
MEDIAL ( C8-T1) o reţea la baza axilei Tegumentul medial din
1
/3 distală a braţului

ANESTEZIA SE FACE LA BAZA DEGETELOR , ÎN SPAŢIUL INTERDIGITAL

4
Paralezii ale nervilor plexului brahial

AXILAR – braţul nu mai poate face abducţie până la 900

RADIAL ( în intoxicaţia cu Pb - „mână în gât de lebădă” )


- nu mai poate face tripla extensie : braţ, antebraţ şi mână
- nu mai poate face supinaţie prin muşchii laterali ai antebraţului

MEDIAN – nu mai poate face flexie a antebraţului pe braţ, a mâinii, a degetelor ( care în mod normal se pot îndoi pe mai multe grade)

ULNAR - nu mai poate face înclinarea medială a mâinii


- nu mai poate mişca auricularul

MUSCULOCUTAN - nu mai poate face flexia antebraţului pe braţ


5
- nu mai poate ridica braţul anterior