Sunteți pe pagina 1din 2

Catedra Căi Ferate, Drumuri, Poduri Disciplina: Drumuri

4.2. Acţiunea traficului rutier asupra drumurilor


Traficul rutier acţionează asupra drumurilor prin încărcările verticale şi
orizontale generate de circulaţia vehiculelor. O influenţă importantă asupra
comportării drumului sub acţiunea traficului o are caracterul dinamic al
încărcărilor date de vehicule, precum şi fenomenul de oboseală a sistemului rutier,
generat de repetarea încărcărilor.
Încărcările verticale sînt transmise îmbrăcămintei şi celorlalte straturi ale
sistemului rutier prin suprafaţa de contact dintre pneuri şi partea carosabilă şi sunt
proporţionale cu greutatea vehiculului.
Cînd vehiculele se află în mişcare, acţiunea acestora asupra drumurilor este
amplificată de efectul dinamic al încărcărilor. Acesta este dat de oscilaţiile maselor
suspendate la trecerea peste neregularităţile şi denivelările suprafeţei de rulare, de
o redistribuire a greutгăţii vehiculului pe osii sau pe roţi în cazul accelerării,
frînării sau înscrierii în curbe.
Încărcările orizontale (tangenţiale) se transmit îmbrăcămintei pe suprafaţa
de contact dintre pneuri şi partea carosabilă. Ele sînt generate de frînarea şi
accelerarea vehiculelor, precum şi de efectul forţei centrifuge mai ales în curbele
cu raze mici, deformaţiile complexului rutier fiind proporţionale cu durata de
aplicare a încărcărilor.
Complex rutier este un ansamblu de straturi format din sistemul rutier şi
zona activă a terasamentului din pat până la adîncimea la care practic nu se mai
rasimte influenţa sarcinilor mobile.
Acţiunea directă şi permanentă a traficului rutier asupra drumurilor are un
caracter distructiv şi se manifestă prin uzarea şi degradarea părţii carosabile. Sub
acţiunea vehiculelor îmbrăcămintea drumului prezintă o uzură continuă: la drumuri
cu îmbrăcămintea modernă (beton de ciment sau asfaltic) uzura este de 1-2 mm/an,
iar la drumuri pietruite uzura este de 10-40 mm/an.
Acţiunea vehiculelor asupra drumurilor se manifestă prin:1) intensitatea şi
componenţa traficului; 2) sarcina pe o roată; 3) felul bandajelor; 4) modulul de
suspensie al vehiculelor; 5) viteza de circulaţie.
Comportarea în timp a unui drum este influenţată de intensitatea traficului,
de repetarea încărcărilor, care dă naştere la fenomenul de oboseală. Trecerea
repetată pe aceeaşi suprafaţă de parte carosabilă a unui număr foarte mare de
vehicule grele generează deformaţii mari avînd ca rezultat o micşorare a capacităţii
portante a complexului rutier. Intensitatea traficului este factorul care influenţează
cel mai puternic uzura îmbrăcămintei rutiere. Fiecare tip de îmbrăcăminte poate
rezista unui anumit trafic rutier exprimat în vehicule/24h sau tone bruto/24h.
Greutatea vehicululi este transmisă asupra drumului prin intermediul
roţilor. Gînd depăşesc o anumită limită, prin presiunea pe care o produc roţile pot
zdrobi pietrile din macadam ordinar, pot tăia îmbrăcămintea asfaltică, pot cauza
deformaţii şi degradări a îmbrăcămintei din beton de ciment. De aceea sarcina pe o
roată este reglamentată şi nu trebuie să depăşească 50 kN pe roata nemişcată

(Qn ≤ 50 kN) şi 65 kN pe roata mobilă ( Qm ≤ 65 kN).


Catedra Căi Ferate, Drumuri, Poduri Disciplina: Drumuri

Roţile directoare ale autovehiculelor, în general (fără evidenţa procesului


de frînare), transmit căii numai sarcini verticale şi acţionează prin zdrobirea şi
strivirea locală a suprafeţei drumului. Roţile motoare prin acţiunea tangenţială
produc şlefuirea suprafeţei de rulare a drumui. Valoarea acţiunelor tangenţiale
variază în funcţie de declivitatea longitudinală a căii şi de viteza autovehiculelor.

Tabelul 4.2.1. Sarcina revenită pe o roată a autocamioanelor


Tip de autocamion Tonaj, t Qn, kN Qm, kN
1. CraZ- 257 B1 12.0 45.0 58.5
2. Magirus-290 D 16.6 50.0 65.0
3. Mercedes Benz 14.0 40.0 52.0
22 32 L
4. Volvo F 89-32 14.0 50.0 65.0

Unul din cei mai importanţi factori care acţionează asupra drumurilor este
traficul greu, caracterizat prin încărcări mari pe osie. Acesta are un efect
distructiv asupra complexului rutier, trecerea unui vehicul de mare tonaj fiind
echivalentă, ca efect, cu trecerea unui număr de autoturisme de ordinul a 105. În
urma unor teste efectuate s-a constatat că un drum cu îmbrăcăminte din beton de
ciment care a rezistat sub circulaţie normală în condiţii foarte bune timp de 9 ani, a
ajuns impracticabil după 4—6 luni de circulaţie grea. Influenţa hotărîtoare pe care
o are traficul greu asupra comportării în exploatare a complexelor rutiere este pre-
zentată comparativ în tabelul 4.2.2.

Tabelul 4.2.2 Degradări provocate de traficul greu


Încărcarea pe osie a Ponderea în traficul Degradări provocate
vehiculului, total, % suprafeţei de rulare, %
t kN
<10 <100 80 10
10—13 100-130 12 20
>13 >130 8 75

Pentru limitarea efectelor traficului greu la nivel naţional, în toate ţările au


fost instituite limite de tonaj, respectiv încărcări maxime pe osia simplă sau dublă,
pentru transporturile cu vehicule grele (subtema 4.5) .
Acţiunea traficului asupra drumurilor este influenţată şi de tipul sistemului
de rulare (pneuri, bandaje metalice, şenile, pneuri cu crampoane etc), precum şi de
calitatea suspensiei vehiculelor şi greutăţile părţilor suspendate şi nesuspendate
care amplifică efectul dinamic al încărcăturilor.