Sunteți pe pagina 1din 13

Game majore

Subiectul lecției:

Gama
La major
Mi bemol major
Ne amintim !
1. Ce game majore ai învățat?
Răspuns:
Gama: Do major, Sol major, Fa major, Re major, Si bemol major.

2. Care este deosebirea între ele?


Răspuns:
Armura. Au diferite semne la cheie: Do major – nici un semn;
Sol major – fa diez; Fa major – si bemol; Re major – fa diez și do diez;
Si bemol major – si bemol și mi bemol.
Tonică. Au tonică diferită: Do major – tonica Do, Sol major – tonica Sol; Fa
major – tonica Fa; Re major – tonica Re; Si bemol major – tonica Si bemol.
Notele treptelor. Do major – treapta I – nota Do, Sol major –treapa I – nota
Sol, Fa major –treapata I –nota Fa, Re major – treapta I – nota Re, Si bemol
major – treapta I – Si bemol.
Notația alfabetică. Do major - C dur; Sol major – G dur; Fa major – F dur;
Re major – D dur; Si bemol major – B dur.
Ne amintim !
3. Care este asemănarea între ele?
Răspuns:
Modul. ( caracterul sonor) Toate gamele majore au un caracter luminos,
vesel, adică fac parte din modul major.
Trepte. Au aceleași număr de trepte; Toate gamele au trepte stabile și
instabile;
Structură. Au același număr de tonuri și semitonuri.

Tetracorduri. Toate gamele sunt alcătuite din două tetracorduri –


tetracordul inferior (treptele: I, II, III, IV) și tetracordul superior (treptele: V,
VI, VII, VIII).
Notația literelor majuscule. Literele gamelor majore sunt litere mari - nota
Do litera C( majuscul), nota Sol litera G (majuscul), nota Re litera D , Nota Si
bemol litera B;Tonica în gamele majore se scrie cu litera T (majuscul); Modul
major prescurtat se scrie dur.
Ne amintim !
4. Care sunt treptele stabile?
Răspuns:
Treptele stabile sunt: I; III; V; VIII
5. Care sunt treptele instabile?
Răspuns:
Treptele instabile sunt: II; IV; VI; VII
6. Cum deosebim treptele stabile de cele instabile în scriere?
Răspuns:
Treptele stabile sunt incolore, iar cele stabile se hașurează.
7. Care sunt trepte sensibile?
Răspuns:
Treapta a II (sensibila descendentă) și a VII (sensibila ascendentă) sunt
sensibile. Ele se rezolvă ( tind) în tonică (treapta I)
8. Care este structura gamei majore?
Răspuns:
Structura gamei majore este: ton, ton, semiton, ton, ton, ton, semiton.
Ne amintim !
9. Care este semnul grafic al tonului?
Răspuns:
Semnul grafic al tonui este un arc
10. Care este semnul grafic al semitonului?
Răspuns:
Semnul grafic al semitonului este un unghi

>
Amintește-ți și exersează semnele mâinii.
Gama Do major
C dur
Tetracord inferior Tetracord superior

>
>
I 1t II 1t III 1s IV 1t V 1t VI 1t VII 1s VIII

Arpegiu gamei Trisonul tonicii Sensibile ă


descendent

dentă
ascen
tonica
Gama Sol major
G dur
Tetracord inferior Tetracord superior
>

>
I 1t II 1t III 1s IV 1t V 1t VI 1t VII 1s VIII
Arpegiu gamei Trisonul tonicii
Gama Fa major
F dur Tetracord inferior Tetracord superior

>

>
I II
1t 1t III 1s
IV
1t
V
1t
VI
1t
VII
1s VIII

Arpegiu gamei Trisonul tonicii

Gama Re major
D dur Tetracord inferior Tetracord superior
>

>
I II III IV V VI VII VIII

Arpegiu gamei Trisonul tonicii


Gama Si bemol major
B dur Tetracord inferior Tetracord superior

>

>
I II III IV V VI VII VIII

Arpegiu gamei Trisonul tonicii

ÎNSĂRCINAREA nr.1
❑ Găsește și completează pe caiet etapele lipse în gamele G dur, F dur, D dur, B dur
(vezi modelul - gama C dur);
Ne amintim !
Etapele de construire a gamei:

o Construim gama de la prima treaptă până la a opta cu ovălașe incolore


( fără bețișoare), distanța dintre ovălașe să fie de un degețel (pe tot portativul);
o Se indică treptele sub fiecare ovălaș;
o Găsim treptele stabile pe care le încercuim;
o Găsim treptele instabile pe care le hașurăm;
o Indicăm structura ( tonul și semitonul) gamei;
o Tonul se indică cu un arc și 1t și semitonul cu un unghi și 1s;
o Găsim tonica gamei ( prima traptă sau a opta este tonica), indicăm cu literaT (mare, dacă
este gamă majoră) și t (mic, dacă este o gamă minoră);
o Indicăm tetracordurile (inferior și superior);
o Construim arpegiul gamei și trisonul tonicii, treptele de sensibilă cu rezolvare în tonică
( pe alt portativ).
1. Ce este tonică? Tonica este treapta principală a gamei, prima notă (treapta I)
Răspuns: cu care începe gama.
2. Ce este tonalitate? Tonalitate provine de la cuvântul tonică. Adică prima treaptă
Răspuns: a gamei și modul ( major sau minor) în care se cântă
exercițiul. Cuvântul TONALITATE se folosește când se
analizează un exercițiu.
De știut:
▪ Scărița muzicală care începe cu nota la și se termină cu nota la în modul ( caracter)
major se numește gama La major.
▪ Gama La major are trei semne de alterație în armură: fa diez, do diez, sol diez.
▪ Notația alfabetică a gamei La major este A dur.

ÎNSĂRCINAREA nr.2
❑ Construiește gama A dur ( La major) pe caiet. Completează etapele lipsă.

Gama La major
A dur Tetracord inferior Tetracord superior
>

I II III IV V VI VII VIII

>
Arpegiu gamei Trisonul tonicii
Gama Mi bemol major
Es dur Tetracord inferior Tetracord superior

>

>
I II III IV V VI VII VIII

Arpegiu gamei Trisonul tonicii

De știut:
▪ Scărița muzicală care începe cu nota mi bemol și se termină cu nota mi bemol în modul
( caracter) major se numește gama Mi bemol major.
▪ Gama Mi bemol major are trei semne de alterație în armură: si bemol, mi bemol la
bemol;
▪ Notația alfabetică a gamei Mi bemol major este Es dur.

ÎNSĂRCINAREA nr.3
❑ Construiește gama Es dur (Mi bemol major) pe caiet. Completează etapele lipsă.
Nota Fa diez ( CLAPA
Nota Do diez NEAGRĂ)
Nota Sol diez

Nota Sol
Nota Do Nota Fa ( CLAPA
ALBĂ)

Nota La bemol
Nota Si bemol (CLAPA NEAGRĂ)
Nota Mi bemol

Nota Si (CLAPA ALBĂ)


Nota Mi
Nota La
Sarcini pentru acasă:
1. Îndeplinește însărcinările nr. 1, 2, 3. (din slide);
2. De intonat gamele La major și Mi bemol major.