Sunteți pe pagina 1din 1

Catedra CFDP Disc.

Drumuri auto Braguta E

5.5. PROCEDEE DE ASIGURARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE INOFENSIVE

În procesul de desfăşurare a activităţilor de reparare şi întreţinere a drumurilor se


realizează următoarele măsuri preconizate de a asigura siguranţa de circulaţie: ameliorarea
parametrilor geometrici ai drumurilor; amenajarea de staţii de autobuze, de parcaje, de platforme
de răgaz, de treceri pentru pietoni, de pasarele, de poteci pentru trecerea vitelor, reducerea
numărului de intersectări dintre fluxurile de transport, lichidarea bretelelor şi a pasajelor
improvizate şi ameliorarea condiţiilor de trafic pe cele prevăzute de proiect; îmbunătăţirea
organizării circulaţiei prin perfecţionarea sistemului de instalare a indicatoarelor rutiere şi de
aplicare a marcajelor, de montare a parapetelor de protecţie şi a semafoarelor, de amenajare a
buzunarelor de siguranţă şi a altor mijloace şi metode tehnice; consolidarea acostamentelor,
inadmisibilitatea dezgolirii marginilor sistemelor rutiere, asigurarea evacuării apelor fluviale de
pe suprafaţa acostamentelor, prevenirea apariţiei pe acostamentele drumuritor a făgaşelor şi a
altor denivelări şi neuniformîtăţi; asigurarea vizibilităţii pe toată lungimea de extindere a
drumului, menţinerea uniformităţii necesare a suprafeţelor de rulare, înlăturarea defecţiunilor
îmbrăcămintei rutiere; menţinerea rugozităţii necesare a îmbrăcămintei rutiere prin întreţinerea
permanentă a drumurilor ; reducerea vitezelor de circulaţie pe sectoarele periculoase; asigurarea
unui nivel înalt de întreţinere a drumurilor în condiţii complicate, prevenirea şî lichidarea
lunecării iarna. În afară de aceasta, in zonele de intersectare a drumurilor şi în incintele staţiilor
de autobuze se construiesc benzi suplimentare de accelerare şi decelerare, în limitele de
extindere ale încrucişărilor de trafic se amenajează insule de dirijare, în localităţi şi în zonele
suburbane se construiesc benzi speciale pentru traficul local, se amenajează trotuare şi piste
pentru ciclişti.