Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Gohoreanu Anca-Mădălina/ Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu


Cursuri recapitulative

Curs recapitulativ 3:
Speciile liricului: DOINA POPULARĂ

:
Doina populară este specia genului liric, în versuri, specifică
poporului nostru, în care sunt exprimate puternice sentimente de
dor, de jale, de tristețe, de înstrăinare, de regret față de anumite
împrejurări ale vieții, cu ajutorul mijloacelor artistice.

:
• Se deschide cu o formulă tipică ce se poate relua și pe parcursul textului;
• Cuprinde motive literare folclorice, precum legătura om-natură, motivul
codrului, al haiducului, motivul dreptății;
• Are caracter oral, anonim, colectiv și sincretic;
• Elementele de prozodie contribuie la crearea muzicalității. În acest sens,
apare ritmul trohaic, rima împerecheată sau monorimă, iar versurile au o
măsură de 7-8 silabe;
• La nivelul structurii, apare simetria compozițională, ca rezultat al
paralelismului sintactic.
• Este însoțită de obicei de o melodie specifică;
• În funcție de sentimentul dominat față de anumite aspecte ale vieții,
doinele sunt de haiducie, de cătănie, de dragoste, de dor, de înstrăinare,
de jale, etc.