Sunteți pe pagina 1din 2

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare
Salutul.
Crearea climatului favorabil.
Exercițiu
Captarea atenției:
Frontală
Ex 1
10 min.
a urca- urcuș(loc, drum pe care
este în pantă, care urcă)
a vizita- vizită
a privi- priveliște
a ghida-ghid
a călători-călător
a impresiona-impresie
Viața nu este decât o
Individual
călătorie. Prințesa Diana
Realizarea Anunț tema lecției și Luare de notițe Individual
sensului obiectivele…
Muzeul de sub cerul liber
Ce vă sugrează titlul? Lectura model Frontal
Lectura model Lectura în lanț
Lectura în lanț Lectura pe
Lectura pe roluri roluri
Cuvintele necunoscute Individual 25 min.
Încadrarea în enunțuri.? Exerciții de
lexic
Ex. 5-10 pag. 185
Lucrul în perechi: În perechi
Meditează Exercițiu
Ex. 11 pag. 138
Frontal

Reflectie Ex. 15 pag. 185 Individual 10 min


Călătoria Cinquen
Extindere De memorat cuvintele noi, de Conversația
povestit textul conform unui plan Frontal 5 min.
simplu de idei. Descrie în 5-10 Explicația
rânduri un loc frumos unde ai dori
să călătorești sau unde déjà ai
călătorit.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura româ nă
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: VII-a
Data: 07.05.19
Tema: Muzeul de sub cerul liber
Lecția: 1
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă ,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii româ ne în producerea de mesaje orale
în situaţii de comunicare dialogată şi monologată ;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii româ ne în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să citească corect și fluent textul;
O2- să răspundă la întrebări cheie;
O3- să împartă textu în fragmente, intitulându-le;
O4 – să redea succinct textul în numele unui personaj.
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația.
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă , cretă .

Repere bibliografice:
1.Iordă chescu, Iulia, Limba româ nă , Manual pentru elevii clasei a VII-a a școlii
cu predare în limba rusă , Editura, Cartier, Chișină u, 2016