Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

I P CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Studiu Individual

La disciplina: Analiza Gestionară


V-10

PREZENTARE GRAFICĂ
Calculul influenței factorilor de muncă la devierea volumului producției
fabricate.

ELABORAT: VERIFICAT:
GRĂDINARU ANDREEA STRATU O
Grupa CON 1705G magistru în
economie,
grad didactic I

CHIȘINĂU 2020
CALCULUL INFLUENȚEI FACTORILOR DE MUNCĂ LA DEVIEREA VOLUMULUI
PRODUCȚIEI FABRICATE

În practica analitică există mai multe modele de


calcul și apreciere a influenței factorilor legați de asigurarea și
utilizarea resurselor umane la devierea volumului activității de
bază (fie VPF, VA, VPV) însă cel mai mult se utilizează
modelul bazat pe două metode:

Prezentarea grafică a calculului influienței factorilor de muncă la devierea


volumului producției fabricate

aprecierea factorilor detaliați de muncă (în baza sistemului factorial cu cinci sau patru factori )
Calculul și aprecierea factorilor generali de muncă (în baza sistemului cu do

VPF = NS x WS VPF= NS x Pm x Z x h x
wh
Concomitent informația necesară pentru analiza

acestor factori se acumulează într-un tabel special ,astfel


la prima etapă a analizei se calculează influența factorilor
generali de muncă la devierea volumuli producției
fabricate prin metoda diferențelor absolute cu doi factori:
 Modificarea numărului mediu scriptic al salariaților
(∆Ns)
 Modificarea productivității medii anuale a unui
salariat (∆Ws)

∆Ns

∆Wh ∆Pm

Factorii

∆h ∆Z
Baza Informațională privind analiza eficienței utilizării forței de muncă

p lefctivînoa l
m
utilzaT
-zil e(T
om z)
utiT izatînm
pulef ectivoal ucitoP riloîndeat
nr.m
-r e(T
om )
h salriț )ilor,%
m
(P

lm ielt
oduțV
abricP
F r.ed iuscrptol c
uncN
alm
(V P
)
F (N m)

e iațlorduscpt(N cs)
.M
alsrN
ro
P
em
r uim
eP
unm
ăcv
salit,d
u
n
r oductiv itae
P
edi anulăsri aunit,le
m

ncodtvep toraeăiv a
un uim ) ncitor
h
(W
ziD leiduratm
zD edilucro)m
(h
(h )

roduc tivae
r ediaouctm
P
m
P
a rea

n ivtaenulăor, a
unc itor,le i
m
e diue
r.m
N
r. citorpeunad(Z
zilecN
anum
an (Z

e ilorptca.M
.M
salrițcN
) rped
)

edu(N
s) iual
salr iațlor(N s)
Bibliografie

1.https://www.academia.edu/38226538/Teza_de_an_Analiza_financiara

2.https://ru.scribd.com/doc/174543620/Analiza

3.http://www.old.usarb.md/fileadmin/universitate/Catedra_de_Stiinte_4.Economice/Problemar_Bul
at_pentru_site-u.pdf

5.https://www.coursehero.com/file/54788911/Tema-Analiza-programului-de-productie-si-
comercdoc/

6.Vera Sârbu,Stratu Olesea ANALIZA GESTIONARĂ,Chișinău 2020