Sunteți pe pagina 1din 4

Indicator % suma, lei

SRL ,,PrintArt" BORDEROUL DE EVIDENŢĂ A RETRIBUŢIILOR CAS de la angajator 12.00% 1377.00


denumirea întreprinderii pentru luna septembrie PAM de la angajator 4.50% 516.38
Fondul de pensii 6.00% 688.50
Contul 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" PAM de la salariat 4.50% 516.38
(în Lei)
în debitul contului în debitul
Debit contul 531 (reţinut, achitat) Sold la finele lunii
713 contului 713
Nr. Numele şi prenumele
ord salariaţilor, Funcţia din creditul contului total în
Creditul
. conţinutul operaţiei debitul
Total credit 531 contului 533 debit credit
241 533/1 533/2 534/2 impozit contului
(calculat) pensia medicina 531
1 2 3 4 5 6 ### 11 12 13 14 15 16 17
Director
1 Bulai Malvina 6125.00 5000.00 1125.00
### 300.00 225.00 297.00 822.00 303.00 0.00
general
Director
2 Baibarac Valeria 5512.50 4500.00 1012.50 270.00 202.50 483.30 955.80 56.70 0.00
adjunct
3 Gutan Valeriu Contabil
Contabil pesef
5512.50 4500.00 1012.50 270.00 202.50 483.30 955.80 56.70 0.00
4 Galbineanu Alina remunerarea 4900.00 4000.00 900.00 240.00 180.00 429.60 849.60 50.40 0.00
Contabil
muncii
5 Vorotneac Stanislav Contabil 4900.00 900.00 290.40 0.00
casier pe
4000.00 240.00 180.00 189.60 609.60
6 Garaz Maria datorii si 4900.00 4000.00 900.00 240.00 180.00 189.60 609.60 290.40 0.00
Manager
creante pe
7 Cebotari Diana 4287.50 3500.00 787.50 210.00 157.50 375.90 743.40 44.10 0.00
procurari
Manager pe
8 Popescu Galina Manager
4287.50 3500.00 787.50 210.00 157.50 135.90 503.40 284.10 0.00
procurari
9 Dorogoi Valentina Marketing 3675.00 3000.00 675.00 180.00 135.00 322.20 637.20 37.80 0.00
Manager
Dorogoi
10 Russu Liliana Marketing
3675.00 3000.00 675.00 180.00 135.00 262.20 577.20 97.80 0.00
Manager Russu
11 Lipa Anastasia Manager pe 3675.00 3000.00 675.00 180.00 135.00 209.40 524.40 150.60 0.00
vinzari Lipa
12 Braghis Ionela resurse
Manager umane 3675.00 3000.00 675.00 180.00 135.00 322.20 637.20 37.80 0.00
13 Pelivan Valeria Pelivan
Manager
resurse umane 3675.00 3000.00 675.00 180.00 135.00 209.40 524.40 150.60 0.00
manager
Rudi pe
14 Rudi Alexandra vânzări
3675.00 3000.00 675.00 180.00 135.00 82.20 397.20 277.80 0.00

15 Braghiș 0.00

în debitul contului 713

TOTAL 11475.00
### 0.00 3060.00 2295.00 3991.80 9346.80 2128.20 0.00
Executat: Galbineanu Alina Verificat:
Indicator % suma, lei
BORDEROUL DE EVIDENŢĂ A RETRIBUŢIILOR pe 20…. CAS de la angajator 23
denumirea întreprinderii PAM de la angajator 3.5
Fondul de pensii 6
Contul 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" PAM de la salariat 3.5
(în Lei)
Creditul contului
Sold la începutul lunii Debit contul 531 (reţinut, achitat) Sold la finele lunii
Numele şi prenumele 531 (calculat)
Nr.
salariaţilor, Funcţia din creditul contului total în
ord. în debitul contului
conţinutul operaţiei debit credit debitul debit credit
713 241 533/2 535/3 534/7 impozit
pensia medicina contului 531
1 2 3 4 5 6 ### 11 12 13 14 15 16 17

TOTAL
Executat: Contabil ……………………... Verificat: Contabil-şef..............................