Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE INTERVENTIE

Numele si prenumele persoanei


varstnice: CNP:
Perioada realizarii planului de interventie:
Motivul intocmirii planului de interventii: acordarea de servicii specializate persoanei varstnice
Responsabil de caz:

PRESTATII
Tipul Cuantumul Autoritatea locala responsabila Data de incepere Perioada de acordare
Nu este cazul

SERVICII
Tipul Institutia Obiective Servicii Data de Perioada de Responsabil de caz /
actiunii responsabila generale furnizate incepere desfasurare persoana responsabila
Evaluare - identificarea nevoilor - evaluare initiala ( grila de evaluare medico Personalul specializat
initiala sociale individuale, a – sociala ); din cadrul Asociației
situatiei social- - informare despre drepturi si obligatii;
economice si familiale a - identificarea si orientarea beneficiarului
persoanei varstnice spre serviciile Asociației

Internarea Asigurarea serviciilor servicii de baza: servicii de cazare si hrana nedeterminata


in cadrul specializate de ingrijire ajutor pentru igiena Coordonator Centru
Asociației si social-medicala de corporala, hidratare, comunicare;
natura sociala. Asociația
furnizarea - servicii de suport: facilitatea deplasarii
serviciilor Asigurarea serviciilor de in exterior, companie, activitati de Personalul specializat
specializate ingrijire social-medicala petrecere a timpului liber; din cadrul Asociației
de natura medicala. - tratament, ingrijiri medicale recomandate de
Asigurarea serviciilor de medical de familie / specialist, in functie
ingrijire social – de tipul afectiunii;
medicala de natura - - supraveghere si ingrijire
serviciilor conexe. permanenta, cu gazduire.
Altele

Coordonator Centru _______________________ Rep. legal/ Beneficiar:_________________________


Responsabil de caz:________________________
Asistent medical __________________________
Kinetoterapeut:____________________________