Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE INTERVENTIE 2

Data reevaluarii:
Numele si prenumele persoanei
varstnice: CNP:
Perioada realizarii planului de interventie:
Motivul intocmirii planului de interventii: acordarea de servicii specializate persoanei varstnice
Responsabil de caz:
PRESTATII
Tipul Cuantumul Autoritatea locala responsabila Data de incepere Perioada de acordare
Nu este cazul

SERVICII
Obiective Activitatii Frecventa Responsabil Termen revizuire

Asigurarea unei □ Asigurarea celor 3 mese pe zi in functie de


alimentatii in coocordanta necesarul nutritional □ Zilnic □ Asistent social
cu nevoile si preferintele □ Asigurarea suplimntelor alimentare necesare
beneficiarului, aliniata dn □ Implicarea active in procesul de realizare a unor □ 2-3 ori □ Asistent medical
punct de vedere calitativ preparate alimentare /saptamana
si cantiativ □ Implicarea active in procesul de realizare a unor □ Bucatar
preparate culinare in functie de referintele
beneficiarului. □ Periodic La 6 luni sau la
nevoie, in cazul in
Asigurarea unor conditii □ Realizarea unei igienei zilnice/ saptamanale sau □ Zilnic care apar schimbari
de mentinere a igienei ori de cate ori este nevoie □ Infirmieri majore in viata
personle □ Igienizarea dezinfectarea lenjeriei de beneficiarului,
□ 2-3 ori
pat/corporale saptamanal sau ori de cate ori este schimbari care
/saptamana impune reevaluarea.
nevoie
□ Facilitarea accesului la spatiile de pastrare a □ Ingrijitoare
□ Periodic
obiectelor de uz personal
□ Monitorizarea beneficiarilor cu dificultati
majore in mentinerea igienei personale
□ Implicare active/ ajutor in mentinerea igienei
personale
Asigurarea unor servicii □ Informarea beneficiarilor si apartinatorilor; □ Zilnic Asistent medica
de supraveghere si □ Informarea, sprijinul si consilierea beneficiarilor
mentinere a sanatatii □ Evaluare medicala, procurarea si administrarea Medicul institutiei
□ 2-3 ori
raspunzand nevoilor medicatiei
beneficiarului si acoperind □ Monitorizarea functiilor vitale si a starii de
/saptamana
aria de servicii privind sanatate in general;
prevenirea, terapia di □ Asistenta si ajutor in realizarea consultatiilor de
recuperarea medicala specialitate; □ Periodic
□ Controlul si tratarea infectiilor
□ Mobilizari in vederea preveniriiescarelor
decubit;
□ Facilitarea accesului, transport si insotire la
diferse institutii de profil medical/ spitalicesc.

Asiugurarea unor servicii □ De orientare in mediul intern si extern; □ Zilnic


in vederea mentinerii □ De cunoastere a numelui, data nasterii, varstei;
autonomiei sociale, □ Informare cu privire la drepturile sociale si a
imbunatatirii capacitatii de legislatiei; □ 2-3 ori □ Asistent social
socializare si dezvoltarea □ De participare la intretinerea spatiului de locuit;
unor competente □ Participarea la activitati de terapie ocupationala;
vocationale □ Activitati de formare a deprinderilor de asumare /saptamana □ Psoholog
si indeplinire a unor sarcini legate de autoservire;
□ De deplasare libere spre deiferite obiective. □ Periodic
Imbunatatirea starii □ Discutii cu ceilalti beneficiary; □ Zilnic
psihice □ Exersarea capacitatii de relationare;
□ Mentinnerea legaturii cu familia; □ 2-3 ori □ Asistent social
□ Implicarea in activitati ergoterapeutice si de /saptamana
petrecere a timpului liber □ Psoholog
□ Periodic

Am luat la cunostinta,

Responsabil de caz: Semnatura beneficiar/reprezentant

Asistent medical

Kinetoterapeut