Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat,

Coordonator Centru

PLAN INDIVIDUALIZAT DE SERVICII


Nr. ______ / _____________

1. Date de identificare a rezidentului:


Numele şi prenumele
rezidentuluilui:_________________________________________________________________
Locul şi data
naşterii:______________________________________________________________________
CNP:________________________________________________________________________
Reprezentant :________________________________________________________________
Domiciliul stabil:_______________________________________________________________
Reședința____________________________________________________________________
Studii:____________________________________Ocupția:____________________________
Diagnostic____________________________________________________________________
Gradul de dependență : IA, IB, IC; IIA,IIB,IIC; IIIA, IIIB

2. Contract de servicii nr._____________/____________

3. Familia/reprezentantul legal :……………………………………. telefon………………

SECŢIUNI :

A. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE - Manager de caz: asistentul


social

B. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE RECUPERARE- Manager de caz: Asistent medical:

C. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE INTEGRARE /REINTEGRARE SOCIALĂ-


Manager de caz: asistentul social:

D. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE IEŞIRE- Manager de caz : asistentul social

NOTĂ: Activităţile se planifică pe o perioada de 6 luni corespunzator rezultatelor evaluării iniţiale


respectiv ultimei reevaluări, conform legii.
Schimbarea termenului de valabilitate a programului se poate face ori de cate ori intervin situaţii
de natură să modifice serviciile de îngrijire specifice beneficiarului.
A. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE ASISTENŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE

I. Servicii prioritare rezultate din evaluare / reevaluare:

1. Servicii sociale:

Găzduire pe perioadă nedeterminată x Consiliere psihologică


Hrană x Consiliere administrativă
Sprijin cotidian/ajutor pentru igiena x Consiliere juridică
personala

2. Servicii socio-medicale și de îngrijire:

Servicii de ingrijire personală Servicii de îngrijiri medicale primare


Sprijin pentru igiena corporală Efectuarea măsurătorilor antropometrice x
Imbracare si dezbracare Monitorizarea parametrilor fiziologici x
Igiena eliminărilor Efectuarea de imunizări
Hrănire și hidratare Programe de ergoterapie
Deplasare interior/exterior Activităti de consiliere și suport x

II.Alte servicii specifice beneficiarului: conform Fișei de îngrijire personală pentru persoana
dependentă: DA/NU

III.Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire :

Activitatea Durata / Perioada Responsabil Resurse


Servicii sociale Permanent Asistent social, psiholog, Resurse umane
jurist, îngrijitoare interne
Servicii socio- Permanent Asistent social, Asistent Resurse umane
medicale și de medical, Infirmieră interne
îngrijire
Alte servicii Permanent Infirmiera Resurse umane
specifice interne

Observaţii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

Manager de caz,
Asistent social,
B. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE RECUPERARE

I. Servicii prioritare rezultate din evaluare / reevaluare:

1. Servicii medicale:

Consultație medicală lunară și la nevoie


Tratamente medicale pentru boala cronică
Acordarea de materiale sanitare
Asigurarea medicamentelor
Administrarea medicamentelor
Facilitarea achizitionării unor dispozitive medicale
Facilitarea unor consultații și îngrijiri specializate
Servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului social și medical:kineto/fizio
terapie, masaj etc.

2. Servicii de recuperare:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Alte servicii specifice beneficiarului (activități de refacere/menținere a abilităților de


autoservire,îngrijire personală/autogospodărire prin programe de ergoterapie, exerciții fizice etc):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

II. Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire:


Activitatea Durata / Perioada Responsabil Resurse
Servicii medicale Permanent Medic Interne

Servicii de recuperare Medic specialist Externe

Alte servicii specifice Medic Interne


Asistent medical

Observaţii:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MANAGER DE CAZ:
Kinetotreapeut: Asistent medical,

C. PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ


I. Servicii prioritare rezultate din evaluare/ reevaluare:

Servicii de integrare/reintegrare socio- Servicii de integrare socială în comunitate (mediul


familială intern, mediul extern)
Sprijin pentru conceperea/trimiterea Organizarea sărbătorilor naționale/religioase
unor scrisori către familie, prieteni…
Facilitarea accesului la telefon etc. Organizarea manifestărilor tradiționale (ziua de naștere,
ziua numelui)
Sprijin pentru menținerea legăturii cu Organizarea unor activități de loisir (de petrecere a
familia, vecinii etc. prin consiliere, timpului liber)
corespondență, telefon, ieșiri în
comunitate etc.
Sprijin pentru organizarea unor vizite în Organizarea unor activități cultural/artistice și alte
familie /comunitate /cunoștinte, activități recreative, in parteneriat cu alte instituții
conform procedurilor Informare în vederea cunoașterii/utilizării serviciilor
comunității:poștă și comunicații, transport, servicii
medicale etc.

II. Activităţi planificate în vederea furnizării serviciilor de îngrijire:

Activitatea Durata / Perioada Responsabil Resurse


Activități de loisir socializare Permanent Diverși parteneri Resurse umane
și cunoastere/intercunoastere Asistent social externe/interne
Asistent medical
Activități moral Permanent Diverși parteneri Resurse umane
religioase/cult liturgic (reprezentanți ai Bisericii) externe/interne
Facilitarea menținerii Permanent Asistent social Resurse umane
legăturii cu familia prin Asistent medical interne/externe
consiliere, discuții telefonice,
etc.

Observaţii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Manager de caz,
Asistent social,