Sunteți pe pagina 1din 15

INSTRUC'flUNI TEHNICE PRIVIND COMPOZITIA

�I PREPARAREA MORTARELOR DE ZIDARIE


�I TENCUIALA
Indicativ: C 17-82

278
279
INSTRUCpUNI TEHNICE PRIVIND COMPOZITIA Indicativ C 17-82
!?I PREPARAREA MORTARELdR DE ZIDA.RIE
!?I TENCUIALA. inlocuiesc C17-78

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prevederile din prezentele instructiuni tehnice se refer&


la compozitia, prepararea 9i transportul mortarelor obi 9nuite de
zidarie 9i de tencuicJ.l�, la care liantul poate fi varul, 9lamul de­
carbid, argila,. cimentul, rpsosul, precum 9i liantul mixt ciment­
cenu9a de· centrala termoelectrica..
Mortarele de zidarie 9i tencuiala. se refera la suport: ca.ra.mida ,.
inlocuitor de ca.ramida, beton 9i beton celular.
Indicatii privind compozitia mortarelor speciale (mortare cu
rezistente mari la agresivitate chimica, mortare refractare, mor­
tare pentru izolatii hidrofuge) sint date in reglementa.ri tehnice·
speciale.
1.2. Mortarele de zida.rie sint caractetiz<\te prin marca..
Marca mortarului reprezinta o valoare conventionala privind.
rezistenta la compresiune considerata. la proiectare 9i care trebuie
realizata. de mortarul pus in lucrare, verificarea efectuindu-se­
.conform STAS 2634-:-80.
Seara de ma.r�i preCUillt 9i rezistenta minima care trebuie rea-
lizata sint stabilite 12rin STAS 1030-70. !

281
6. Mortarul de ciment.
Prepararea manuala a mortarului de ciment se face in felul urmator: pe
o platforma de beton sau de scinduri bine incheiate, se amesteca cu lopata
cantitatile necesare de nisip �i de ciment. Se adauga apoi treptat apa, .ames­
tecindu-se incontinuu cu lopata pina ce se obtine un amestec cu aspect uniforM
�i de consistenta necesara punerii in lucrare.

7. Mortarul de ciment-var.
Pasta de var sau �lamul de carbid, in cantitatea corespunzatoare dozajelor
indicate in tabelele 3 sau 5, se pune intr-o lada de scinduri. In momentul
masurarii volumelor componentelor, pasta de var sau �lamul de carbid trebuie
sa aiba consistenta 12. Se toarna apoi apa �i se amesteca bine pina la omogeni­
zare, cu ajutorul sapei de lemn. in acela:;,i timp, pe o platforma alaturata se
amesteca bine, pina la omogenizare, nisipul impreuna cu dmentul.
Se toarna apoi amestecul de Risip �.i de cirnent peste pasta din lada in
cantitati rnici,. arnestecindu-se bine pina ce se obtine o pasta ornogena. Se veri­
fica consistenta cu ajutorul conului etalon �i daca nu corespunde prevederilor
STAS 1030-70, se mai adauga apa, arnestecindu-se din nou pina la omogeni­
zare.

8, Mortar de ciment-cenu�ii de centrala termoelectrica.


Prepararea manuala a rnortarului de cirnent-cenu�a de centrala term oelec­
trica se face in felul urrnator: pe o platforrna de beton sau de sc1nduri bine
incheiate, se amesteca cu lopata· cantitatile necesare de cirnent, cenu�a, var
hidratat �i nisip. Se adauga apa pinii ce se obtine un amestec uniform �i de
consistenta necesara punerii in' lucrare.

307