Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte Algebra 2

Ecuatii. Functii

1. Fie f : R → R, f (x) = x2 + 3x + 7. Atunci:


a. f este monotona; b. f nu este injectiva; c. f este surjectiva; d. f este
bijectiva; e. f este inversabila.
2. Fie f : Z → Z, f (x) = 2x + 1. Atunci:
a. f nu este injectiva; b. f nu este surjectiva; c. f nu este monotona; d.
Imf = N; e. Imf = Z.
2
3. Multimea
 solutiilor inecuatiei |x
 − 5x + 6| h≥ 1√este: 
√ i h √
a. x ∈ −∞, 5−2 5 ∪ 5+2 5 , ∞ ; b. x ∈ 5+2 5 , ∞ ; c. x ∈ ∅; d.
 √ i n √ √ o
x ∈ −∞, 5−2 5 ; e. x ∈ 5−2 5 , 5+2 5 .
4. Numarul de radacini al ecuatiei |x − 1| + |x + 2| = 7 este:
a. 0; b. 1; c. 2; d. 3; e. 4.  3x+4  4x+3
5. Multimea solutiilor ecuatiei 5
= 5 este:
a. x ∈ − 13 3 1 13
, − 43 ; c. x = 12 ; d. x = −2; e.

4
, −2, − ,
4 2
; b. x ∈ − 2
x ∈ − 34 , 12 .
√ √
6. Numarul radacinilor ecuatiei 3 8x + 3 − 3x − 5 = 1 este:
a. 0; b. 1 ; c. 2; d. 3; e. 4.

Rezolvarea corecta a grilei: 1.b; 2.b; 3.a; 4.c; 5.a; 6.b.

Indicatii pentru rezolvarea grilei:


1. Remarcam ca Imf = 21

8
, ∞ i.e f nu este nici surjectiva. De aici
f nu este nici bijectiva, nici inversabila si nici monotona. Scriind f (x) =
x(x + 3) + 7 se observa ca f (0) = f (−3) = 7 i.e. f nu este injectiva. Varianta
corecta este b.
2. Functia este injectiva si monotona. Cum Imf = 2Z + 1 obtinem ca
Imf 6= N si Imf 6= Z. Deorece nu exista x ∈ Z astfel incat f (x) = 2 obtinem
ca f nu este surjectiva. Varianta corecta este b.
3. Vom lucra pe intervale.
a) Daca x ∈ (−∞, 2] ∪ [3, ∞), |x2 − 5x + 6| = x 2
− 5x + 6. Inecuatia
h √ devine
√ i 
5− 5
2 2
x − 5x + 6 ≥ 1 ⇔ x − 5x + 5 ≥ 0 de unde x ∈ −∞, 2 ∪ 5+2 5 , ∞ .
√ √  √ i h √ 
Deoarece 5−2 5 < 2 si 5+2 5 > 3 rezulta x ∈ −∞, 5−2 5 ∪ 5+2 5 , ∞ ;
b) Daca x ∈ (2, 3), |x2 − 5x + 6| = −(x2 − 5x + 6). Inecuatia devine
−(x2 − 5x + 6) ≥ 1 ⇔ x2 − 5x + 7 ≤ 0 de unde x ∈ ∅.

1
 √ i h √ 
Deci solutia inecuatiei este x ∈ −∞, 5−2 5 ∪ 5+2 5 , ∞ . Varianta corecta
este a.
4. Rezolvam ecuatie pe intervale.
a) Daca x ∈ (−∞, −2] ecuatia devine −x + 1 − x − 2 = 7 ⇔ x = −4;
b) Daca x ∈ (−2, 1] ecuatia devine −x + 1 + x + 2 = 7 ⇔ x ∈ ∅;
c) Daca x ∈ (1, ∞) ecuatia devine x − 1 + x + 2 = 7 ⇔ x = 3;
Ecuatia are doua solutii. Varianta
 3x+4  corecta este c.
3x+4 3x+4
5. Deoarece 5 − 1 < 5
≤ 5 , vom rezolva initial inecuatia
3x−1 4x+3 3x+4
5
< 5 ≤ 5 .
Inecuatia 3x−1
5
< 4x+3
5
⇔ 3x − 1 < 4x + 3 ⇔ −4 < x iar inecuatia
4x+3 3x+4
5
≤ 5 ⇔ 4x + 3 ≤ 3x + 4 ⇔ x ≤ 1. De aici −4 < x ≤  1.13
Impunand acum conditia 5 ∈ Z obtinem ca x ∈ − 4 , −2, − 34 , 21 .
4x+3

Varianta corecta este a. √ √


6. Daca notam cu u = 3 8x + 3 si v = 3x − 5 ecuatia din enunt este
echivalenta cu sistemul 
u−v =1
.
3u3 − 8v 2 = 49
Rezolvand sistemul obtinem solutiile u = 3 si v = 2 i.e. x = 3. Varianta
corecta este b.